Şube Sgk Bilgileri


Workcube Şube Sgk Bilgileri ile organizasyonunuzda bulunan Sgk Bilgileri, İşkur Bilgileri, Sgk İşyeri Bilgileri, E-Bildirge Şifre Bilgileri, Kbs ve Emekli Sandığı ile Devam Kontrol Bilgilerinin tanımlarının yapılabileceği alanı ifade etmektedir.Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.


Şube Sgk Bilgileri Kayıt Oluşturma

Vergi istisnası Tanımı oluşturmak için öncelikle izlenmesi geren yol HR-İK > Planlama > Organizasyon Planlama > Şubeler üzerinden oluşturulan şube tanımların SGK Bilgilerinin kayıdını oluşturmak için ekranında aşağıda belirtilen ikona tıklanmalıdır.

Dikkat: Bu ekran üzerinden kayıt yapılırken aynı ikon üzerinden kayıtlı olan veri de görüntülenebilmektedir.

  1. Çalışma Böl. Müdürü. Adı: Çalışma bölge müdürlüğünün isminin yazıldığı alanı ifade etmektedir.
  2. İşyerinde Yapılan İş: İşyerinde yapılan işin yazıldığı alanı ifade etmektedir.
  3. İş Kolu: Yapılan iş kolunun seçildiği alanı ifade etmektedir.
  4. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı: Kısa vadeli sigorta prim oranının yazıldığı alanı ifade etmektedir.
  5. Dosya No: Dosya numarasının yazıldığı alanı ifade etmektedir.
  6. Açıklama: SGK bilgileriyle ilgili bir açıklama yazılmak isteniyorsa yazıldığı alanı ifade etmektedir.

      7. İşkur Şube Adı: İşkur şubesinin adının yazıldığı alanı ifade etmektedir.

      8. Şube İşe Başlama Tarihi: Şubenin işe başlama tarihinin seçildiği alanı ifade etmektedir.

      9. İşkur Şube No: İşkur şube numarasının yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    10. İşkur TC Kimlik No: İşkur sistemine giriş için yetkilinin TC kimlik numarasının yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    11. İşkur Şifre: İşkur sistemine giriş için yetkilinin şifresinin yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    12. SGK Sicil Numarası: SGK sicil numarasının yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    13. SGK Şube: SGK'nın bağlı olduğu şubenin seçildiği alanı ifade etmektedir.

    14. Çalışma Bölgesi: Çalışma bölgesinin yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    15. Tehlike Derecesi: Şubenin tehlike derecesinin seçildiği alanı ifade etmektedir.

    16. 5084 Sayılı Kanun: İlgili kanun maddesinden yaralanıp yararlanılmadığının seçildiği alanı ifade etmektedir.

    17. 6486 Sayılı Kanun: İlgili kanun maddesinden yaralanıp yararlanılmadığının seçildiği alanı ifade etmektedir.

    18. 6322 Sayılı Kanun: İlgili kanun maddesinden yaralanıp yararlanılmadığının seçildiği alanı ifade etmektedir.

    19. 5615 ve 5 Puanlık İndirim: İlgili kanun maddesinden yaralanıp yararlanılmadığının seçildiği alanı ifade etmektedir.

    

    20. Açılış Tarihi: Açılış tarihinin seçildiği alanı ifade etmektedir.

    21. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adının yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    22. Sistem Şifresi: Sistem şifresinin yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    23. İşyeri Şifresi: İşyeri şifresinin yapıldığı alanı ifade etmektedir.

    24. Yetkili: Yetkilinin seçildiği alanı ifade etmektedir.


    25. Muhasebe Birim Kodu: Muhasebe birim kodunun yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    26. Muhasebe Kurum Adı: Muhasebe kurumunun adının yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    27. Harcama Birim Kodu: Harcama biriminin kodlarının yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    28. Harcama Birimi: Harcama biriminin adının yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    29. Harcama Yetkilisi: Harcama yetkilisinin seçildiği alanı ifade etmektedir. 

    30. Gerçekleştirme Görevlisi: Gerçekleştirme görevlisinin seçildiği alanı ifade etmektedir.

    31. Maaş Mutemedi: Maaş mutemedinin seçildiği alanı ifade etmektedir.


    32. Çalışıyor: Şube pdks ile çalışıyorsa ilgili check boxın işaretlendiği alanı ifade etmektedir.

    33. PDKS Ekipman No: Pdks ekipmanının numarasının yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    34. PDKS IP No: Pdks ıp numarasının yazıldığı alanı ifade etmektedir.

    35. WEX Adresi: Wex adresinin yazıldığı alanı ifade etmektedir.

DikkatŞube SGK bilgileri tanımlanmadan puantaj ekranında tanımlanan şube gözükmemektedir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler