Projeler XML Ayarları


Proje sayfalarının çalışma prensipleri page settings (XML ayarlarıyla) ile ilgili sayfa üzerinden değiştirilebilir.XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler.

Projeler ekranlarındayken Kontrol Paneli > System > Page Settings yolunu izleyerek XML Ayarlarına ulaşabilirsiniz.


Projeler Listeleme XML Setup

1,2,5,6,7,8,9,14,15,16,17,20 XML'leri listeleme ve proje detay sayfalarında görünmesini istediğiniz veya istemediğiniz şekilde seçebilirsiniz.

3 - Projeden Analiz Girilsin Mi? 

Evet denildiğine analiz alanı açılır. 

10 - İş aşamaları Proje Kategorisine Göre Gelsin mi?

Evet seçilirse iş içerisindeki aşamalar proje kategorisinden gelir.

11 - İş Kategorisi Süreç İlişkisi Kullanılsın mı?

Evet denildiği takdirde iş sürecinde bulunan bütün aşamalar yerine iş kategorisine bağlı olan aşamalar gelir. Bu sayede bir proje kategorisinde hangi iş kategorisi bağlı olarak hangi iş aşamaları kullanılması gerektiği düzenlenir.

12 - İşlerin Sıralanması

İşlerin sıralanma şekli seçilir. 

13 - İşlerin Yüzdesi değiştirilsin mi?

Hayır seçilirse işlerin yüzdesi değiştirilemez.

18 - Gant Şemasını Sadece Proje Görevlisi Düzenlesin

Gant şeması üzerindeki düzenleme ve planlama sadece proje görevlisi tarafından yapılmasını sağlar. Proje görevlisi dışındaki kullanıcılar , sadece ekranı izleyebilir.

19 - Gant Şeması Üzerinde Değişiklik Yapılabilsin

Hayır seçilirse gant şeması üzerinde değişiklik yapılamaz.


Projeler Ekleme XML Setup

1 - Şirket- Yetkili Bilgileri Zorunlu Olsun Mu?

Evet seçilirse kayıt esnasında şirket-yetkili bilgileri zorunlu olur.

2 - Proje Adı Auto Complete Çalışsın mı?

Evet seçilirse proje adı girerken yazmakta olduğunuz kelimenin geri kalanını tahmin eden bir özellik olan auto complete çalışacaktır.

3 - İl, İlçe ve Koordinat Bilgileri Girilsin mi?

Bu bilgiler girilecekse Evet seçilmelidir.

4 - Proje ve İş Tarih Aralığı İlişki Kontrolü Olsun?

Evet seçilirse, proje tarih aralığında olmayan işlerde uyarı verir.

5 - Ülke - Satış Bölgesi İlişkisi Kontrol Edilsin?

Evet seçilirse ülke satış bölgesi ilişkisi kontrol edilir.


Görev XML Ayarları

1 - Öngörülen Süreye Göre Bitiş Tarihi Hesaplasın mı?

Öngörülen süreye göre bitiş tarihinin hesaplanmasının belirlendiği seçimdir.

2 - Bugünden Öncesine İş Atanabilsin mi?

Evet seçilirse mevcut tarihten öncesine de iş atanabilir.

3 - Proje Yetkisine Bakılsın mı?

Hayır seçilir ise yetkisi olmadığı projelerin görevlerinin detayına gidemez ve görüntüleyemez. Projelerin yetkilendirmeleri Kontrol Paneli > BPM > Ana İşlem Kategorileri üzerinden yapılır.

4 - Mail Gönderilsin mi?

Evet seçilirse iş atandığında ilgili kişilere otomatik olarak mail gidecektir.

5 - İş Kategorisi Süreç İlişkisi Kullanılsın mı?

Parametrelerde yer alan iş kategorileri sayfası üzerinden işler aşamalar ile ilişkilendirilir.

Evet denildiği takdirde iş sürecinde bulunan bütün aşamalar yerine iş kategorisine bağlı olan aşamalar gelir.

Bu sayede bir proje kategorisinde hangi iş kategorisi bağlı olarak hangi iş aşamaları kullanılması gerektiği düzenlenir.

Tip: Kontrol Paneli > System > Parametreler > İş Kategorilerinde iş süreçleri gelmesi için XML ayarlarında İş süreçleri seçilebilsin mi ? evet olmalıdır.

6 - İş Kategorisi Proje Kategorisi İlişkisi Kullanılsın mı?

Parametrelerde yer alan iş kategorileri sayfası üzerinden işler proje kategorileri ile ilişkilendirilir. Evet denildiği takdirde tüm projeler yerine iş kategorisinde ilişkilendirilen Projeler gelir.

7 - İşler İçin Detaylı Filtreleme Yapılsın mı?

Bu xml 8.numaralı (Tüm İşleri Görebilecek Pozisyonlar) xml.i ile ortak çalışır. İşler için detaylı filtreleme evet seçilir. Sonrasında 8.numaralı xml.e pozisyon id.si yazılır. Bütün işleri sadece bu id.li kişi veya kişiler görüntüler. Proje veya aşama yetkisi olsa dahi kullanıcıların kendileri haricindeki kişilerin görevlerini görmesini engeller. 

8 - Tüm İşleri Görebilecek Pozisyonlar

Pozisyon detayına giderek adres çubuğunda yer alan position_id.si yazılır. Birden fazla id aralarına virgül konarak tanımlanabilir.

9 - Görevli Sadece Çalışanlardan Seçilsin

Evet seçildiği takdirde görevli sadece çalışanlardan seçilir. Hayır denildiği takdirde Kurumsal /Bireysel Hesaplar da yer alan Çalışanlar da seçilebilir.

10 - Üretim Emri Eklenebilsin

Evet seçildiği takdirde üretim emri eklenebilir.

11 - Sarf Fişi Eklenebilsin

Evet seçildiği takdirde sarf fişi eklenebilir.

12 - Planlama Saati Gelsin mi?

Evet seçilir ise planlanan başlama ve bitiş saatleri görüntülenir. Öngörülen süre ile bağlantılı çalışır.

13 - Proje ve İş Tarih Aralığı İlişki Kontrolü Olsun?

Evet denildiği takdirde Proje detayında yer alan bitiş tarihinden sonraki tarihlere iş atandığı takdirde uyarı verir.

14 - Şirket/Yetkili Bilgileri Projeye Bağlı Gelsin mi?

Evet seçildiği takdirde belirtilen bilgiler proje detayından gelecektir.

15 - Zaman Harcaması 24 Saatten Fazla Girilebilsin

Evet seçildiği takdirde bir işe 24 saatten fazla zaman harcaması girilebilir.

16 - Bitbucket İle İlişkilendirilsin Mi?

Evet denildiği takdirde işlere bağlı olarak kod tarafında düzenleme yapıldıysa bitbuckete bu kaydı atar.

17 - İşlerin Sıralanması

Bu alandan işlerin neye göre sıralanmasını isterseniz onu seçebilirsiniz. Örneğin; İş Başlığına Göre Alfabetik

18 - İşlerin Yüzdesi değiştirilsin mi?

Evet denildiği takdirde işlerin yüzdeleri kullanıcılar tarafından değiştirilebilir.

19 - Planlanan Sütunundaki Saat ve Gerçekleşen Sütunu Gelsin mi?

Evet seçilirse işin gerçekleşen sütunu ve planlanan sütunundaki saat alanları görüntülenir.

20 - İş Kategorisi Süreç İlişkisi Kullanılsın mı?

Parametrelerde yer alan iş kategorileri sayfası üzerinden işler aşamalar ile ilişkilendirilir.

Evet denildiği takdirde iş sürecinde bulunan bütün aşamalar yerine iş kategorisine bağlı olan aşamalar gelir.

21 - Proje Detayında İş Kategorisi Görüntülensin Mi?

Evet seçildiği takdirde proje detayında işin kategorisi görüntülenebilir.

22 - İş No Alanı Düzenli Artsın Mı?

Evet denildiği takdirde iş numarasını Genel Ayarlar da yer alan Belge Numaralarından alarak sıralı bir şekilde artar. Hayır seçildiğinde kullanıcı istediği şekilde numaralandırabilir.


Ekip - Proje Grubu Page Settings

1 - Proje Ekibini Fiyatlandır: Proje ekibinin fiyatlanması bu alandaki seçenekle zorunlu tutulur.

2 - Rol Seçimi Zorunlu Olsun: Ekibe birileri eklendiğinde rol seçiminin zorunlu olup olmamasını belirler.

3 - Fiyatlandırma İçin Hizmet/Ürün Zorunlu Olsun: Buradaki seçeneğe göre hizmetin veya ürünün fiyatlandırılması zorunlu olarak belirlenir.

4 - Ekip Düzenleme Yetkisi Olan Rol ID'leri Giriniz: Ekip Düzenlemeye proje lideri dışında hangi role ID'ye sahip kullanıcılar erişebilir buradan belirlenir.


Tip: Proje detayında ekip planlama yaparken ekip detaylarına herkesin ulaşıp değişiklik yapabilmesi Page Settings (XML) aracılığıyla kısıtlanabilir. Öncelikle bir projede ekip değişikliğini sadece Proje Lideri veya 4. alanda Rol ID'si girilmiş kullanıcılar yapabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler