Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbabı tarafından düzenlenmekte olan, mesleki faaliyetlere ilişkin her türlü işi, işin miktarını ve fiyatını gösteren belgeye denilmektedir.


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Stopajlı Alış Faturası


Nelere Dikkat Etmeli?

 • İşlem kategorisinde “Muhasebe İşlemi” işaretlenmez ise muhasebe hareketlerinde “Seçtiğiniz İşlem İçin Muhasebe İşlemi Yapılmamaktadır!” uyarısı gelir.
 • Fatura tutarı 0 ise fatura için seçilen işlem kategorisinde “Muhasebe İşlemi” seçilmiş olsa bile 0 tutarlı işlemler muhasebe hareketi yapmaz.
 • Doğru ürün seçilmeli. Yoksa kategori satışları rapor edilemez.
 • Satış Yapan seçilmeli. Yoksa satıcı performansları izlenemez.
 • Ödeme Yöntemi girilmeli. Yoksa ödeme performansları izlenemez.
 • Mutlaka satırların 2. dövizleri girilmeli aksi halde işlem dövizlerine göre rapor alınamaz.


Stopajlı Alış Faturası yeni kayıt ekranlarında yer alan "Operasyon Tipi” bölümünden “Serbest Meslek Makbuzu” seçilir ve gerekli diğer bilgiler doldurulduktan sonra işlem kaydedilir.

Oluşan stopajlı alış faturasının detayında sağ üstte “Muhasebe Hareketleri” ikonu bulunmaktadır. Bu ikona tıklayarak faturanızın mahsup fişini görüntüleyebilirsiniz.


Serbest Meslek Makbuzu muhasebe kayıtları nasıl oluşur?

Serbest Meslek Makbuzu ile alınan serbest meslek hizmetlerinin takibi yapılır. 770 Alınan Hizmetler ile 191 İndirilecek KDV hesapları borç çalışacak ve 320 Cari hesabına alacak kaydı yapılacaktır.

Alış faturasında KDV ve ürüne borç, cariye alacak kaydı atacaktır. Proje seçilmesi durumunda ise muhasebe kodunu ürün detayından değil proje detayından alacaktır.

Faturalar hem işlem kategorisinde seçilen kriterlere göre hem de belgede seçilen kriterlere göre muhasebe fişlerini oluştururlar. 

Fatura da nakit alış kutucuğu işaretlenip, kasa seçildiği takdirde oluşan mahsup fişine ek olarak birde tediye fişi oluşacaktır.


Serbest meslek makbuzunda neler bulunmalıdır?

Vergi Usul Kanunu'nun 237. maddesine göre serbest meslek makbuzlarında:

 • Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 • Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi
 • Alınan paranın miktarı
 • Paranın alındığı tarih
 • Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır
 • Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler