Üretim Page Settings Ayarları

Bir sayfadaki XML ayarlarına göre sayfada veri getirme, hesaplama, sonuç gösterme gibi farklılıklar olabilir. XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Page Settings altında XML bölümünde set edilir. Üretim XML Setup

1 - Menü Göster

Evet denildiği takdirde ekran menü olarak şekillenir..


Üretim Emirler Liste Sayfası

1 - Üretim Emir No Linkleri Gelsin

Listedeki üretim emirlerinin hepsinde link gelmesini sağlar.

2 - Özel Kod Gösterilsin

Ürüne ait özel kodun gösterilmesini sağlar.

3 - İstasyonsuz Üretim Emirleri de Gelsin

Kişinin yetkili olduğu istasyonlarla birlikte istasyonsuz kayıtları da listeler.

4 - Ürün İsimleri Linkleri Gelsin

Listedeki ürünlere link gelmesini sağlar.

5 - Üretim Emri Aşama Filtresi Gelsin mi?

Evet seçilirse üretim emri aşama filtresi gelir.

6 - Özel Kod Filtresi Gelsin mi?

Evet seçilirse özel kod filtresi gelir. 

7 - İstasyon Filtresi Gelsin mi?

Evet seçilirse istasyon filtresi gelir. İstasyon Dolu/Boş olmasına göre listeleme yapılabilir.

8 - Sıralama Filtresi Gelsin mi?

Evet seçilirse sıralama filtresi gelir. Bu sayede Artan/Azalan olarak filtreleme yapılabilir.

9 - Spect Filtresi Gelsin mi?

Evet seçilirse spec filtresi gelir.

10 - İlişkili Üretim Emir Durumuna Göre Gelsin mi?

Evet seçili ise, İlişkili Üretim Emri alanı altında eğer ilişkili üretim emri var ve bir alt kırılımda bulunan bu ilişkili üretim emrine veya emirlerine üretim sonucu girilmediği sürece üstte bulunan üretim emrinin listelenmemesini sağlar.


Üretim Sonucu XML Setup

1 - Sarf ve Fire Ürünlerinin Maliyeti Değiştirebilsin!

Evet seçildiğinde Sarf ve Fire ürünlerin maliyetleri manuel olarak değiştirilebilir.

2 - İstasyon Değiştirilebilir!

Evet seçildiğinde üretimin istasyon bilgisi değiştirilebilir.

3 - 2.Birimlerle Çalış

Evet seçildiğinde ürün detayında tanımlı olan 2.birimlerle çalışması sağlanır.

4 - Spec ID Görüntülensin

Evet seçildiğinde Spec ID görüntülenir.

5 - Spec Adı Görüntülensin

Evet seçildiğinde Spec ismi görüntülenir.

6 - 2.Açıklama Alanı Göster

Evet seçildiğinde Sarf ve Firelere ait 2.açıklama alanı bir ek sütun olarak açılır.

7 - Demontajda Miktarlar Değiştirilebilir

Demontaj işlemleri yapılırken miktarın değiştirilebilmesine izin verir.

8 - Stok Kontrolü Specli Yapılsın!

Evet seçildiğinde ürünün ilgili specindeki stok kontrolünü yapar.

9 - Sarf Miktarları Değişirse Yeni Main Spec Oluşsun.

Operasyonlu ürün ağaçlarında, operasyon bilgisi gönderilemeyeceği için mükerrer spec kayıtları oluşacaktır.

10 - Yansıyan Maliyetleri Göster

Üretim sonucuna masraf merkezlerinden yansıtılmış olan maliyeti gösterir.

11 - İşçilik Maliyetlerini Göster

Evet seçildiğinde maliyet muhasebesinden yansıtılan işçilik maliyetlerini gösterir.

12 - Toplam Maliyeti Göster

Evet seçildiğinde ürünün toplam maliyetini gösterir.

13 - Sonuç Miktarı Üretim Miktarından Fazla Olabilir.

Bir üretim emri için girilen üretim sonuçlarının toplamı, üretim emrindeki miktardan fazla olabilir.

14 - Sevkte Birleştir Göster

Sevkte birleştir kutucuklarının gösterimi yapılır ya da yapılmaz.

15 - Sonuç Girilmemiş Operasyonlar İçin Otomatik Sonuç Oluşturulsun

Eğer seçilirse üretim emrine bağlı operasyonlara sonuç girilmemişse otomatik olarak operasyonun bağlı olduğu istasyona toplam miktar kadar sonuç girişi yapılır.

16 - a*b*h Göster

a*b*h gösterimi yapılır ya da yapılmaz.

17 - Barkod ve Seri Nodan Ürün Ekle Gelsin

Eğer seçilirse Sarf ve Fireler için barkod numarası ya da seri numarası yazılarak ürün eklenebilir.

18 - Barkod Sütunu Gelsin

Evet seçilirse, barkod bilgisinin gösterilmesini sağlar.

19 - Üretilen Ürün İçin Fire Sütunu Gelsin

Üretilen ürün satırında fire sütunu açılır ve üretilen üründen kaç adet fire olduğu bu alana yazılabilir.

20 - Sistem 2. Dövizine Göre Birim Maliyet Gelsin

Sistem 2.para birimine göre maliyetler hesaplanır.

21 - Sarf Satırları Fire Olarak da Gelsin

Sarf satırlarının fire olarak da gelmesi sağlanır.

22 - Fiş Oluşmuşsa Güncelleme Yapılamasın

Evet seçildiğinde stok fişi oluşturulduysa üretim sonucunun güncellenmesine izin vermez.

23 - Silme İşleminde Teslim Alınmış Sevk İrsaliyeleri Kontrol Edilsin

Eğer evet olarak seçilirse üretim sonucu silinirken eğer teslim alınmış sevk irsaliyesi varsa uyarı verir.

24 - Lot No Değiştirilebilsin

Evet seçilirse ürünlerin lot no değişikliklerine izin verir.

25 - Stok Fişi Oluştururken Kalite Kontrol Bilgisine Baksın

Bu seçim ürüne ait kalite kontrol girişi yapılmadan stok fişi oluşturulmasına izin vermez. Stok fişi kaydedebilmek için ilgili üretim sonucundaki üretilen ürüne ait kalite kontrol girişi yapılması ve kalite kontrol sürecindeki aşamada onay seçiminin yapılması gerekir.

26 - Lot No Bazında Stok Hareketi Yapılsın

Stok hareketlerinin ilgili lot bazında yapılmasını sağlar.

27 - Sarf Miktarı Malzeme İhtiyacına Göre Hesaplansın

Sarf miktarının üretim emri ve sonucunda eşit olmadığı durumlarda, evet denildiğinde üretim sonucunda kullanılan sarf miktarını baz alarak ihtiyacı hesaplar. Hayır denildiğinde ise üretim sonucundaki sarf miktarının değiştirilmediğini varsayarak ihtiyacı getirir. Evet seçili olduğunda üretim emrindeki sarf miktarı ile kalan üretim emri miktarı çarpılıp üretim emri miktarına bölünür. (Örn: Üretim emrinde A ürününde 100 adet sarf girildi. ÜRetim sonucunun miktarında da 80 adet sarf kullanılması gerekirken 85 adet sarf kullanıldıysa, evet seçildiğinde malzeme ihtiyacını 15 adet getirir. Hayır seçildiğinde ise malzeme ihtiyacını 20 adet getirir.)

28 - Sarf Fişi İşlem Kategori ID

ID’si yazılan işlem tipinde sarf fişi oluşur. BPM > İşlem Kategorileri altında seçilecek işlem tipinin process_cat_id alanında yazan değerdir.

29 - Fire Fişi İşlem Kategori ID

ID’si yazılan işlem tipinde fire fişi oluşur. BPM > İşlem Kategorileri altında seçilecek işlem tipinin process_cat_id alanında yazan değerdir.

30 - Depolararası Sevk İrsaliyesi İşlem Kategori ID

ID’si yazılan işlem tipinde depolararası sevk irsaliyesi oluşur. BPM > İşlem Kategorileri altında seçilecek işlem tipinin process_cat_id alanında yazan değerdir.

31 - Üretimden Çıkış Fişi İşlem Kategori ID

ID’si yazılan işlem tipinde üretimden çıkış fişi oluşur. BPM > İşlem Kategorileri altında seçilecek işlem tipinin process_cat_id alanında yazan değerdir.

32 - Üretimden Giriş Fişi(Demontaj) İşlem Kategori ID

ID’si yazılan işlem tipinde üretimden giriş fişi oluşur. BPM > İşlem Kategorileri altında seçilecek işlem tipinin process_cat_id alanında yazan değerdir.

33 - Sıfır Stok Kontrolünü Belge Tarihine Göre Yapsın

Eğer hayır seçilirse ileri tarihlerdeki üretimlerin sonuçlandırılmasında günümüz tarihinin stok bilgisine göre sıfır stok kontrolü yapar. 

34 - Sarf ve Fireler Ağaçtaki Sıra Numarasına Bağlı Olarak Gelsin mi?

Evet seçildiğinde ağaçtaki sıra numarasına göre sarf ve fireler gösterilmektedir.

35 - Manuel Maliyet Göster

Manuel kutucuklarının gösterimi yapılır ya da yapılmaz.

36 - Miktarda Virgülden Sonra Kaç Basamak Gelsin?

Miktar alanında virgülden sonra kaç basamak geleceğinin seçimi yapılır.

37 - Sarf Miktarı Üretim Sonucundaki Miktara Göre Otomatik Güncellensin Mi?

Hayır seçilirse; Üretim sonucundaki miktar için sadece butona asılarak güncelleme sağlanır, aksi takdirde sarf hesaplaması yapmaz. Evet seçilirse; Standart haliyle çalışmaya devam eder, miktar değiştiğinde otomatik sarflar güncellenir.

38 - Giriş Depo Lokasyon Yetkisi

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.

39 - Çıkış Depo Lokasyon Yetkisi

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.

40 - Üretim Depo Lokasyon Yetkisi

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.

 

Kalite İşlemleri XML Setup 

1 - Alım İrsaliyelerinde Kalan Miktar Gelsin

Alım irsaliyesi işlem tipi seçildiğinde listede kalan miktar görünür.

2 - Üretim Sonuçlarında Kalan Miktar Gelsin

Üretim sonucu işlem tipi seçildiğinde listede kalan miktar görünür.

3 - No Gelsin

Evet seçildiğinde listede no sütunu gelir..

4 - Kontrol No Gelsin

Evet seçildiğinde listede kontrol no sütunu gelir.

5 - Barkod Gelsin

Evet seçildiğinde listede barkod sütunu gelir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler