Nocode Kullanım ve Akış


Nocode nedir? Hangi amaçlarla kullanılmalıdır?

Nocode model-widget-event düzeninde veri katmanı ile kullanıcı etkileşim katmanları arasında dinamik kod üretimi yaparak CRUD standartlarında operasyonları nocode/lowcode standartlarında üretir. Veri kümeleri üzerinde kompleks olmayan, ardışık ve karmaşık hesaplamalara gerek duymayan genel modüllerde hızlı geliştirim için kullanılması tavsiye edilir. Nocode platformu nocode/lowcode standartlarında geliştirildiği için üretilen kodlar gerekli durumlarda elle düzenlenebilir.


Model Tasarlama


Bir Workcube Object sayfasında (ki bu sayfa ile ilişkili olacak) sol menüde bulunan “Model” menüsünden erişilerek model oluşturulur.İlgi ekranda sağ üst köşede bulunan “+” sembolüyle yeni bir “Struct” oluşturulur. Struct bir veri kümesini kapsülleyerek bir kapsamda çalışmasını sağlar. Struct için bir isim belirlemek ve tip belirlemek gerekir. Struct’lar ana veri kümesi ve alt veri kümeleri şeklinde iki şekilde oluşur.

Bir Struct “Element” leri ile bir veri kümesi içerisinde ki bir alanın nasıl kullanıcıya sunulacağını (örn; adres alanı için bir metin alanı oluşturmak) belirler. Bu şekilde veri kümesinin kullanıcı etkileşim yöntemi belirlenir. Ayrıca her element bir veri tabanı nesnesinde ki alanla eşleştirilerek gelen/giden verinin kayıt altına alınacağı yeri belirler. Bu anlar dışında eğer veri bir fonksiyon ile (Workcube standart fonksiyonları veya özel geliştirilmiş fonksiyonların sistem standartlarında geliştirilmesi şartıyla) ilişkilenecek ise yine elementin detayından belirtilebilir. Yine bu alanda çeşitli fonksiyonellik parametreleri bulunur.

Struct oluşturulduktan sonra kayıt edilerek saklanır.


Widget Tasarlama

Bir Workcube Object detayında sol menüde bulunan “Widget” seçeneği ile widget listesine ulaşılır. Widget listesi ilgili modele bağlı geliştirilmiş veri etkileşim birimlerini oluşturur. Bu bir modelin birden fazla şekil ve amaçla sunulmasını sağlar.Bir widget verileri oluşturulduktan sonra widget listesine düşer ve liste sonunda bulunan tasarım simgesiyle tasarım ekranına girer.Widget tasarım ekranında model tarafında oluşturulmuş structlar sol tarafta listelenir ve bu listelerde bulunan elementler de görünür. Bu aşamada “Add Row”, “Add Col” ve “Add Grid” seçenekleri ile ilgili elementler sürükle bırak ile widget içine yerleştirilerek görsel yapı oluşturulur. Bazı durumlarda Model taslağı netleşmeden görsel taslak hazırlanmak istenebilir. Bunun için sayfada bulunan Elements bölümünden herhangi bir modele bağlı olmadan boş elementler eklenerek Struct’lar oluşturup veri’den bağımlı/bağımsız bir yol izleyerek de modelin bu ekrana göre oluşması sağlanabilir.

Tasarım tamamlandıktan sonra kaydedilir ve event oluşturma aşamasına geçilir.


Event İle Widgetlerin Çalıştırılması

Bir event karakteristik olarak CRUD işlemlerinden birini temsil eder. Widget’lar da bu karakteristikleri temsil edebilir ancak Widget’lar karakteristik olarak bir arada bulunmak zorunda değildir (örn; kayıt detay sayfasında bir alt küme veriye ekleme işlemi yapılabilir ve bu alt küme CRUD için create karakteri taşıyabilir). Event ile genel karakteristik görsel dizilim sağlanır.

Event ekranı Widget ekranı gibidir, ancak event ekranında elementler yerine kütüphanede bulunan widgetler ekrana satır ve sütun bazlı yerleştirilir. Event menüsünde bulunan bir event’i (yada “+” sembolüyle yeni bir event oluşturulduktan sonra) listenin sonunda ki tasarım sembolüyle tasarım modunda açarız. Bu ekranda isteğe bağlı ilişkili/ilişkisiz widgetleri ekrana ekleriz. Bir event kendi WO’su dışında başka bir WO ya ait widget’i barındırabilir. Bu durumda ilişki alanları belirtilmelidir. Bunu en iyi bir müşteri kaydına ait siparişlerin listesini gösteren bir widget’i sayfaya koymak tasvir eder. Widget lerden sipariş olan bu WO ile bağımlı olmasa da ilişki üzerinden anlamlı bir sonuç üretir. 

Event detay sayfasından “Publish” seçeneği seçilerek yayınlama işlemi yapılır. Yayınlama işleminden sonra ilgili WO nun “Mode” seçeneği “Holistic” olarak değiştirildiğinde nocode arabirimi ile üretilmiş paketler yüklenerek çalışmaya başlar.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?