Alış Faturası Basket Ayarları


Basket, Workcube’ün genelinde kullanılan bir komponenttir. Ürünlerin ya da hizmetlerin alış faturasının işlenmesinde ya da satış faturasının kesilmesinde gibi birçok objede satır satır kayıtların yapılmasını sağlar. Basket içeren işlemler sayfa özeline göre değişkenlik gösterir.

Basket yapısında; belli kolonlar bulunur ve bu gelen kolonlar sayfanın yapısına göre şekillenir. Her kolon bütün basketler de bulunmaz ya da bazı sayfalar ortak çalıştığı için kolonlar aynı olabilir. Fakat kolonun çalışma mantığı sayfa özelinde değişkenlik gösterebilir.


Yol: Kontrol Paneli > System > Page Designer > Basket YapısıÜrün Bilgileri

 • Stok Kodu (stock_code): Üründe tanımlı stok kodu gelir ve değiştirilemez
 • Özel Kod (special_code): Üründe tanımlı özel kod gelir ve değiştirilemez
 • Barkod (barcod): Üründe tanımlı barkod gelir ve değiştirilemez
 • Üretici Kodu (manufact_code): Üründe tanımlı üretici kodu gelir, manuel değiştirilebilir.
 • Ürün İsmi (product_name): Karşı taraftan gelen ürünler direkt aynı isimle stokta olmayabilir. Page Designer üzerinde ürün isminin değiştirilip/değiştirilemeyeceği ayarlanabilir. Standart şablonlar bu manuel yazılan isimden alır.
 • Spec (spec): Üretilen ürünler de ürün özelleştirilebilir bir ürün ise spec seçimi ya da yeni spec oluşturulmalıdır. Specler de stoklar gibi stok kontrolü yapar. Örneğin; Stok miktarı yeterli fakat spec miktarı yeterli değil ise stok kontrolüne takılacaktır.
 • Lot No (lot_no): Lot No takip edilen ürünler için kullanılır. Lot No aktif bir şekilde kullanılıyor ise Şirket Akış Parametrelerinde "Lot No Zorunlu Olsun mu?" evet olarak seçilmesi unutulmamalıdır. Ayrıca Dönem İşlemlerinde yer alan "Stok Devir Aktarım" işleminde lot no aktar kutucuğu işaretlenmelidir. Aksi halde stok devirleri yanlış olur.
 • Açıklama 2 (product_name2): Ürün detayında tanımlı olan Açıklama 2 alanı default gelir.
 • Miktar (Amount): Ürün ve hizmetin miktarını ifade eder. Page Designer üzerinde virgülden sonra hane sayısının ayarlanması unutulmamalıdır.
 • Birim (Unit): Üründe tanımlı olan Ana Birim gelir ve değiştirilemez.
 • Miktar 2 (Amount2): Ürün ve hizmetin miktarını ifade eder. 
 • Birim 2 (Unit2): Bir ürün birden fazla birim ile çalışıyorsa miktar2 ve birim2 alanları açık olmalıdır. Üründe tanımlı olan "Ek Birim" gelir ve değiştirilemez.

Fiyat Bilgileri

 • Liste Fiyatı (List_price): Fiyat listeli çalışılan ürünlerde seçili fiyat listesindeki tanımlı fiyatı otomatik olarak gelir.
 • Fiyat (Price): Birim fiyatı girilir. Fiyat listeleri kullanılmıyor ise standart alış fiyatı gelir ve değiştirilebilir.
 • Döviz (other_money): Ürünün işlem dövizi seçim alanıdır. Satır ve Baskette aynı seçilmelidir. 
 • Döviz Fiyat (price_other): Seçilen dövize ait fiyat girilir ve TL fiyatını kura göre otomatik hesaplar. TL fiyat girildi ise dövizi kura göre otomatik olarak gelir. Birbirleri arasında hesaplama yapabilmesi için fiyat ya da döviz fiyat alanlarından birinin girilmesi yeterlidir. 
 • Net Fiyat (price_net İskonto): İskonto sütunlarındaki indirim oranları uygulanmış ürün birim net fiyatını görüntüler.
 • Net Döviz Fiyat (price_net_doviz): İskonto sütunlarındaki indirim oranları uygulanmış ürün birim net döviz fiyatını görüntüler. (Gelmesi için "Döviz Fiyat" kutucuğu işaretli olmalı) 
 • Özel Matrah İstisna Sebebi (special_tax_code): Özel Matrah İstisna Sebebi seçilir.
 • Özel Matrah Tutarı (special_tax): Özel Matrah tutarı girilir.

İskonto ve İndirimler

 • Tutar İskonto (iskonto_tutar): İskonto oranı üzerinden değil direkt tutar olarak indirim yapılmak istendiğinde indirim yapılacak tutar girilir.
 • İskonto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (disc_ount): Ürün birim fiyatı üzerinden yapılacak yüzdelik indirim oranlarını ifade eder. 1-10 arası iskonto oranı tanımlanabilir. Örneğin; İskonto1: %35 + İskonto2: %25 

Vergiler

 • KDV (Tax): Üründe tanımlı KDV otomatik olarak gelir, değiştirilebilir. (Eğer ürün detayı Muhasebe ve Bütçe Kodları alanında KDV tanımlandı ise buradan tanımlı değil ise direkt ürün detayında tanımlı olan KDV'yi alır)
 • ÖTV (OTV): Üründe tanımlı ÖTV otomatik olarak gelir, değiştirilebilir. (Eğer ürün detayı Muhasebe ve Bütçe Kodları alanında ÖTV tanımlandı ise buradan tanımlı değil ise direkt ürün detayında tanımlı olan ÖTV'yi alır)
 • Ötv İndirimi (otv_type): İndirim yok / Tam İndirim. Tam indirim seçilirse girilen ÖTV oranı kadar indirim uygular.
 • Ötv İndirim Tutarı (otv_discount): ÖTV İndirimi yapıldıysa otomatik hesaplayarak yapılan indirim tutarını gösterir.
 • Satır Ötv Toplamı (row_otvtotal): Satırda uygulan ÖTV'nin toplamını getirir.
 • OIV Oran (row_oiv_rate): Üründe tanımlı OIV otomatik gelir, değiştirilebilir.
 • OIV Tutar (row_oiv_amount): Miktar x ÖİV Oranı getirir.
 • BSMV Oranı (row_bsmv_rate): Tanımlı olan BSMV oran girilir.
 • BSMV Tutarı (row_bsmv_amount): Miktar x BSMV Oranı getirir.
 • BSMV Döviz (row_bsmv_currency): Satırda seçilen Döviz karşılığı gelir.
 • Tevkifat (row_tevkifat_id): Tevkifat Kodu seçilir.
 • Tevkifat Oranı (row_tevkifat_rate): Tevkifat Kodu seçildiğinde tanımlı olan Tevkifat oranı gelir.
 • Tevkifat Tutarı (row_tevkifat_amount): Tevkifat Tutar hesaplaması için KDV girilmiş olmalıdır.
 • Konaklama Vergisi (row_travel_tax_id): Tanımlı olan Konaklama Vergisi seçilir.
 • Konaklama Vergisi Oranı (row_travel_tax): Seçilen Konaklama Vergisinde tanımlı olan oran gelir.
 • Konaklama Vergisi Tutarı (row_travel_tax_amount): Konaklama vergisinde seçilen orana göre tutar gelir.

Satır Toplam İşlemleri

 • Satır Toplamı (row_total): Miktara ve fiyata göre otomatik hesaplanır. İndirimsiz toplamı ifade eder. (Gelmesi için "Fiyat" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Net Satır Toplamı (row_nettotal): Girilen indirim oranlarına göre otomatik hesaplanır. İndirimli satır toplamını ifade eder. (Gelmesi için "Fiyat" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Satır Vergi Toplamı (row_taxtotal): Ürün KDV oranına göre miktar ve birim fiyat üzerinden otomatik hesaplanır. (Gelmesi için "Fiyat" ve "KDV" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Son Toplam (row_lasttotal): Net Toplam ile KDV Toplamının toplamıdır. (Gelmesi için "KDV Fiyat" ve "Net Toplam" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Satır Döviz Vergi Toplamı (other_money_gross_total): Satırda seçilen dövizin karşılığıdır. Ürün KDV oranına göre miktar ve birim fiyat üzerinden otomatik hesaplanır. 
 • Satır Döviz Tutarı (other_money_value): Miktara ve fiyata göre otomatik hesaplanır. İndirimsiz toplamı ifade eder. Satırda seçilen dövizin karşılığıdır. 
 • Ek Tutar (ek_tutar): Mal veya Hizmete ilişkin ek bir fiyat var ise girilir.
 • Satır Ek Tutar Toplamı (ek_tutar_other_total): Miktar x Ek Tutar.
 • KDV'li Birim Fiyat (tax_price): Birim fiyatı KDV'li olarak gelir.

Maliyet

 • Net Maliyet (net_maliyet): Maliyet girilir. Fatura Maliyet ve Masrafları alanından girilenler bu kolona kayıt atar.
 • Ek Maliyet (extra_cost): Ek Maliyet girilir. Fatura Maliyet ve Masrafları alanından girilen ek maliyetler bu kolona kayıt atar.
 • Ek Maliyet Oranı (extra_cost_rate): Ek Maliyet Oranı girilir.
 • Toplam Maliyet (row_cost_total): Maliyet ve Ek Maliyet ile birlikte Toplam Maliyeti getirir.
 • Marj (marj): Ürünün marjı girilir.
 • Ek Tutar Marj (ek_tutar_marj): Ürüne ait ek marj tutarı girilir.
 • Promosyon % (promosyon_yuzde): Promosyon % olarak girilir ve Toplam İndirim alanına yansır.
 • Promosyon Maliyet (promosyon_maliyet): Yapılan promosyona ait maliyet girilir.
 • İşçilik Birim Ücreti (ek_tutar_price): Ürün detayında tanımlı İşçilik Ücreti gelir. İşçilikli Fiyat Listesi kullanılmalıdır.
 • İşçilik Maliyet (ek_tutar_cost): İşçilik maliyeti girilir.

Depolama Bilgileri

 • Derinlik (row_depth): Ürün detayından alır, manuel girilebilir.
 • Yükseklik (row_height): Ürün detayından alır, manuel girilebilir.
 • Genişlik (row_width): Ürün detayından alır, manuel girilebilir.
 • Raf No (shelf_number): Ürün rafı seçilir. 
 • Son Kullanma Tarihi (deliver_date): Ürüne ait son kullanma tarihi girilir. 
 • Hacim (row_volume): Ürün de tanımlı hacim gelir. Ebat-Özgül Ağırlık fiyat listesinde kullanılır.
 • Özgül Ağırlık (row_specific_weight): Hacime göre özgül ağırlık hesaplanır. Ebat-Özgül Ağırlık fiyat listesinde kullanılır.

Ek Açıklamalar

 • Ek Satır Seçim (select_info_extra): Genel Ayarlar > Basket Ek Tanımları alanında girilen değerler gelir ve seçim yapılır.
 • Ek Satır Açıklama (basket_extra_info): Ürüne ait satır bazlı ek açıklama alanı, manuel girilir.

Satışı Yapan- Kota ve Hedef Bilgisi

 • Satış Temsilcisi (basket_employee): Satır bazlı Satış Temsilcisi girilir.

Vade ve Taksitler

 • Vade (Duedate): Ödeme vadesini ifade eder. Vade gününe karşılık gelen rakam manuel olarak girilir
 • Taksit Sayısı (number_of_installment): Taksit sayısı belirlenir.

Dış Ticaret

 • İstisna Nedeni (reason_code): e-fatura için gelen e-fatura da olan istisna nedeni seçilir.
 • GTIP No (gtip_number): İthalat faturaları için kullanılır, gelen faturayı işlerken faturada yer alan bilgiler girilir.
 • Kabın Numarası (container_number): İthalat faturaları için kullanılır, gelen faturayı işlerken faturada yer alan bilgiler girilir.
 • Kabın Adedi (container_quantity): İthalat faturaları için kullanılır, gelen faturayı işlerken faturada yer alan bilgiler girilir.
 • Kabın Cinsi (container_type): İthalat faturaları için kullanılır, gelen faturayı işlerken faturada yer alan bilgiler girilir.
 • Gönderilme Şekli (delivery_type): İthalat faturaları için kullanılır, gelen faturayı işlerken faturada yer alan bilgiler girilir.
 • Teslim Şehir (delivery_city): İthalat faturaları için kullanılır, gelen faturayı işlerken faturada yer alan bilgiler girilir.
 • Teslim Şartı (delivery_condition): İthalat faturaları için kullanılır, gelen faturayı işlerken faturada yer alan bilgiler girilir.
 • Teslim Ülke (delivery_country): İthalat faturaları için kullanılır, gelen faturayı işlerken faturada yer alan bilgiler girilir.
 • Teslim İlçe (delivery_county): İthalat faturaları için kullanılır, gelen faturayı işlerken faturada yer alan bilgiler girilir.

Proje Bilgileri

 • Proje (basket_project): Alınan Hakediş faturaları ve proje bazlı takip için proje seçimi yapılır. Proje belge veya satır üzerinden girilebilir. Belgede yer alan projenin satırlara yansıması için xml ayarları yapılır.
 • İş (basket_work): Alınan Hakediş faturaları için iş seçimi yapılır
 • Fiziki Varlık (row_assetp_name): Fiziki varlığa ait bir fatura ise ilişkisi kurulur.

Bütçe

 • Masraf Merkezi (basket_exp_center): Bütçe işlemleri için seçilir.
 • Bütçe Kalemi (basket_exp_item): Bütçe işlemleri için seçilir.
 • Aktivite Tipi( row_activity_id): Bütçe işlemleri için seçilir.
 • Abone (row_subscription_name): Abone toplu fatura işlemlerinde otomatik olarak gelir. Manuel seçilebilir.Basket Genel Bilgileri

 • Üye Seçme Zorunluluğu: Cari hesap seçilmeden baskete ürün eklenmesini engeller.
 • Baskette Ürün Varsa Cari Hesap Değiştirilemesin: Eğer baskette ürün var ise cari hesabın değiştirilmemesini sağlar. Cari bazlı fiyat listeleri ile çalışılıyor ise yani aynı ürünü  A Carisine 100TL B Carisine 150TL ile satışı yapılıyorsa ürünü düşürdükten sonra cari hesabın değiştirilmesini engeller.
 • Proje Seçme Zorunluluğu: Proje bazlı çalışıyor ve akitf proje takip ediliyor ise proje seçmeden baskete ürün eklenmesini engeller.
 • Baskette Ürün Varsa Proje Değiştirilemesin: Proje bazlı fiyat listeleri oluşturuldu ve proje bağlantı kontrolleri yapılıyor ise baskette ürün var ise projenin değiştirilmesini engeller.
 • Garanti Seri No: Garanti Seri No alanı açılır ve üründe seri kontrolü yapılsın işaretli ise seri girişi ya da çıkışı yapılmadan işlem yapılmasına izin vermez.
 • OTV KDV Matrahına eklenir: ÖTV'ye tabi teslimlerde KDV matrahına ÖTV tutarı da dahil olmaktadır. Bu gibi durumlarda işaretlenir. 
 • Sıfır Stok Kontrolünü Belge Tarihine Göre Yapsın: Baskette yer alan ürünlerin mevcut andaki stok miktarına göre değil belgede seçilen tarih deki stok miktarına göre stok kontrolü yapmasını sağlar.
 • Sıfır Stok İle Çalış: Sıfır stok kontrolü yani stok miktarının eksiye düşüp/düşmemesini sağlar. Detaylı bilgi için "Sıfır Stok Çalışma Prensipleri" dokümanı okunmalıdır.
 • Basket Toplamda Döviz Bilgileri Gösterilsin: En alt baskette toplam bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.
 • Basket Toplamda Miktar Bilgileri Gösterilsin: En alt baskette belgede girilen ürünlerin miktar bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.
 • Proje Bağlantı Kontrolleri Yapılsın: Proje bazlı ürün satışı yapılıyor ise, her projeye göre satışı yapılan ürün veya fiyatı değişiyor ise seçilir. Detaylı bilgi için "Proje Bağlantıları" dokümanı okunmalıdır.
 • Basket Toplamda Fatura Altı İndirim Gösterilsin: Faturalarda en alt baskette faturada uygulanan indirimlerin görüntülenmesini sağlar.İpucu: Basket Ayarları ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Basket Ayarları ve Kullanımı" dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler