İzin ve Mazeret Kategorileri


Workcube İzin ve Mazeret Kategorileri ile organizasyonunuzda bulunan çalışanlar için izin ve mazeret kategorilerindeki izin türlerinin tanımlarının yapılabileceği alanı ifade etmektedir.


Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.

İzin ve Mazeret Kategorileri Oluşturma

İzin ve Mazeret Kategorileri oluşturmak için öncelikle izlenmesi geren yol HR-İK > Özlük Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > İzin ve Mazeret oluşturmak için ekranında "+" ikonuna tıklanmalıdır.

 1. Üst Kategori: Tanım ekleme alanındaki üst başlığı ifade etmektedir.
 2. Konu: İzin isminin yazıldığı alanı ifade etmektedir.
 3. E-Bildirge Karşılığı: İlgili izinin e-bildirgedeki karşılığının seçildiği alanı ifade etmektedir.
 4. Check Boxlar: Tanımlanmak istenen izinin tabi olduğu durumların seçileceği alanı ifade etmektedir. Seçmek için check boxlar işaretlenmelidir.
 5. Maksimum İzin Türü: Saat, gün ve yıl olarak seçildiği alanı ifade etmektedir.
 6. Süresi: Seçilen maksimum izi türünün süresinin yazıldığı alanı ifade etmektedir.

Dikkat 1: Yanında yıldız simgesi olan ifadeler doldurulması gereken zorunlu alanları ifade etmektedir.

Check Boxlar;

 1. Ücretli: Personelin ilgili izin kategorisinde izin kullandığı çalışma süresi boyunca puantajına ücretin yansıyıp yansımayacağını belirler.
 2. Yıllık İzin: Bu checkbox işaretlendiğinde, bu kategoride puantaja yansıyan izinler yıllık izin gününden düşer.
 3. 1 Gününü Şirket Öder: İlgili check box işaretlendiğinde 1 günü ücretli izin olarak şirket tarafından karşılandığını ifade etmektedir.
 4. 2 Gününü Şirket Öder: İlgili check box işaretlendiğinde 2 günü ücretli izin olarak şirket tarafından karşılandığını ifade etmektedir.
 5. Kıdeme Dahil: İlgili check işaretlendiğinde kıdem hesaplamasına dahil edilmesini ifade etmektedir.
 6. Talep Edilebilinir: İşaretlendiği taktirde "İzin Talebi" ekranlarında kullanıcılar bu izin kategorisinde kendileride izin talebi oluşturabilirler.
 7. Puantajda Görüntülenmesin: İlgili check box tıklandığında iznin puantaj hesabına dahil edilmemesini ifade etmektedir.
 8. Ar-Ge Gününe Dahil: İlgili iznin Ar-ge çalışma gününe dahil edilmesini ifade etmektedir.
 9. İzin Ekranında Hakedişi Göster: İlgili check box işaretlenmesi durumunda izin ekranında ilgili izin türünde hakedişin gösterilmesini ifade etmektedir.
 10. Belge Ekleme Zorunlu: İlgili check box işaretlenmesi durumunda kayıt sürecindeki ekranda belge eklenmeden kayıt yapılamayacağını ifade etmektedir.
 11. Periyodik İzin Girilebilinir: İlgili check box işaretlenmesi durumunda iznin belli periyotlarda girilebilmesini ifade etmektedir.
 12. Serbest Zamanda Kullanılsın: İlgili check box işaretlenmesi durumunda izin süresin puantaja yansımamasını ifade etmektedir.
 13. İzin Günü Öteleme: İlgili check box işaretlenmesi durumunda izin hakediş gününü ertelemeyi ifade etmektedir.
 14. Takvim Gününden Hesapla: İlgili check box işaretlenmesi durumunda puantajda parmak hesabı yapılarak takvimdeki gün sayısı üzerinden işleme alınacağını ifade etmektedir.
 15. İzin Vergiye Dahil Edilsin: Yeraltı grubunda olan çalışanlarda(Gelir ve Damga vergilerinden muaf olması durumunda) ilgili check box işaretlenmesi durumunda maaş haricindeki kazançlarından yasal kesintiler yapılacağını ifade etmektedir.

İzin ve Mazeret Kategorileri I Görüntüleme


Yol: İzin ve Mazeret Kategorileri oluşturma ekranında ilgili izin kategorisi tanımlandığında ilgili ekrandaki sol tarafta yer alan menüye otomatik gelmektedir. 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler