Enflasyon Düzeltme - Sabit Kıymetler (Toplu)


Enflasyon muhasebesi (düzeltmesi), paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır. Sabit kıymetler için enflasyon düzeltmesi hem tekil hem de toplu olarak yapılabilir. Sabit kıymet detayından yapıldığında tek bir sabit kıymet için enflasyon düzeltmesi yapılır ve tek fiş oluşturulur. Muhasebe İşlemleri sayfası üzerinden ise bütün sabit kıymetlere tek seferde toplu olarak düzeltme yapılır ve bu düzeltme toplu olarak tek fişe toplanır.


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe İşlemleri > Enflasyon Düzeltme - Sabit KıymetlerWorkcube üzerinde enflasyon düzeltmesi sabit kıymet bazında, stok bazında ve hesap bazında olmak üzere 3 farklı yöntem ile yapılabilir.

 1. Enflasyon Düzeltme - Muhasebe Kayıtları
 2. Enflasyon Düzeltme - Stoklar
 3. Enflasyon Düzeltme - Sabit KıymetlerEnflasyon Düzeltme - Sabit Kıymetler

Sabit kıymet bazında yani tekli olarak enflasyon düzeltmesi yapılmak istenmiyor ise Muhasebe İşlemleri altında yer alan "Enflasyon Düzeltme - Sabit Kıymetler" iş objesi üzerinden toplu olarak yapılır. 

Sayfa üzerinde yer alan Page Settings üzerinden xml ayarlarına erişilir. Xml ayarlarında bu sayfaya gelecek olan sabit kıymet kategorileri ve hesaplar yani düzeltme yapılacak demirbaşlar ve ana hesaplar virgül ile ayrılarak yazılır.

 1. Sabit Kıymet Kategorisi ID: Sabit kıymetin bağlı olduğu sabit kıymet kategori ID değerleri yazılır. ID değerleri parametreler altında yer alan sabit kıymet kategorilerinden alınır.
 2. Sabit Kıymet Hesap Planları: Sabit kıymetlerin bağlı olduğu ana hesaplar yazılır.
 3. Enflasyon Katsayı Yuvarlama: Düzeltme katsayısında virgülden sonra gelecek hane sayısı belirlenir. 5 olarak tanımlanması tavsiye edilir.
 • Sabit Kıymet - Hesap Planları: Xml'de yazılan ana hesaplar buraya gelecektir. Hesap planı seçimi yapılarak hesap bazında ayrı ayrı enflasyon düzeltmesi yapılabilir ve fiş oluşturulabilir. 
 • Sabit Kıymet Kategorisi: Xml'de yazılan sabit kıymet kategorileri buraya gelecektir. Demirbaş kategori seçimi yapılarak kategori bazında ayrı ayrı enflasyon düzeltmesi yapılabilir ve fiş oluşturulabilir. 
 • Sabit Kıymet Giriş Tarihi Başlangıç: Demirbaşın giriş tarihi seçilir. Burada seçilen tarihi baz alarak bu tarihten itibaren girişi olan bütün demirbaşları listeler.
 • Düzeltme Tarihi: Hangi tarihte düzeltme yapılacak ise işlem tarihi girilir. Formüller de bu tarihe bağlı katsayı hesaplaması yapıldığı için düzeltme tarihini doğru seçmek önemlidir. Düzeltme işlemleri sene sonunda yapılabileceği gibi geçici vergi dönemlerinde de yapılabilir.

İpucu: Sayfada düzeltme yapılacak hesaplar veya sabit kıymet kategorileri ayrı ayrı çalıştırılabilir ya da hiç bir seçim yapmadan "Düzeltme Yapılacak Sabit Kıymetleri Getir" butonuyla bütün sabit kıymetlerin dökülmesi de sağlanabilir.Düzeltme Yapılacak Sabit Kıymetleri Getir ile sorgulandıktan sonra sabit kıymetler ilk, son, düzeltilmiş değerleri ve sabit kıymet, amortisman enflasyon farkları ile birlikte listelenir. Satır yanında yer alan kalem ikonu tıklandığında ilgili sabit kıymetin detayına gidilerek görüntülenebilir.

 • Düzeltme Katsayısı: Düzeltme katsayısında Yi-ÜFE endeks tanımları dikkate alınır. Düzeltme katsayılarında Giriş Tarihi ve Düzeltme Tarihi baz alınır.
 • Düzeltilmiş Değer: İlk Alış Bedeli ile düzeltme katsayısı çarpıldıktan sonra bulunan değer.
 • Amortisman Enflasyon Düzeltme Farkı: Ayrılan amortisman tutarı ile düzeltme katsayısı çarpılarak düzeltilmiş amortisman değeri bulunur. Sonrasında düzeltilmiş amortisman tutarından ayrılan amortisman tutarı çıkartılarak bulunan değerdir. 
 • Sabit Kıymet Düzeltme Farkı: Düzeltilmiş değer ile ilk alış bedelinin çıkarılmasıyla bulunan değer.


Formül:

Düzeltmeye Esas Değer:
2.650,00
Düzeltme Katsayısı:
Düzeltme tarihindeki ay ve yıla ait Yİ-ÜFE / İşlem tarihindeki ay ve yıla ait Yİ-ÜFE

12/2023 = 2.915,02 / 04/2023 = 583,38

 2.915,02 / 583,38

4,99678
Düzeltilmiş Değer:
İlk Alış Bedeli x Düzeltme Katsayısı

2.650,00 x 4,99678

13.241,47
Sabit Kıymet Düzeltme Farkı:
Düzeltilmiş Değer - İlk Alış Bedeli

13.241,47 - 2.650,00

10.591,47
Amortisman Enflasyon Düzeltme Farkı       
Ayrılan Amortisman x Düzeltme Katsayısı - Ayrılan Amortisman Tutarı

88,25 x 4,99678 = 440,9658

440,9658 - 88,25

352,72


İpucu: Hesaplarda yanlışlık olduğu düşünülüyorsa ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra tekrar çalıştırılır. Eğer gelen hesaplar ve değerleri doğru ise "Enflasyon Farkı Hesaplarını Otomatik Çalıştır" ile devam edilir.Düzeltme Yapılacak Sabit Kıymet Sayısı alanında sayfada yer alan bütün sabit kıymetler gelir. Otomatik çalıştır denildiğinde mikroservis çalışır. Tek tek hesaplamaları yaparak arka tarafta kayıtları atar. Mikroservis çalıştıkça Düzeltme Tablosuna Atılan Sayısı artar. Tamamlandıktan sonra hesap sayısı ile kontrol edilen hesap sayısı aynı olacaktır.


 • Sabit Kıymet Enflasyon fark hesabı alanında bir hesap seçilir ise ilgili fişte borç hesabına listede gelen bütün sabit kıymetler için seçilen hesaba toplam olarak atacaktır. Eğer her sabit kıymetin kendi muhasebe koduna atılması isteniyor ise "Sabit Kıymet Enflasyon Fark Hesabı" "BOŞ" bırakılmalıdır. Boş bırakıldığı takdirde her sabit kıymetin kendi hesabına borç olarak atacaktır.
 • Kaydet denildikten sonra muhasebe fişi hem sabit kıymet hem de birikmiş amortismanlar için oluşturulmuş olunur. Oluşturulan fiş ilgili sabit kıymetin detayından görüntülenebildiği gibi "Muhasebe Fişleri" sayfasından da incelenebilir.
 • Değerler düzeltme tarihindeki katsayılara göre hesaplanır. Öncelikle Endeks Oranlarının doğruluğu kontrol edilmelidir.
 • Enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra sabit kıymet detay da ve sabit kıymet listeleme sayfasında son değerler görüntülenebilir.
 • Demirbaş değerleme işleminde düzeltme sonrası gelen son değer baz alınarak değerleme işlemi yapılır.


Dikkat: Fişi oluşturulan liste tekrar çalıştırıldığı takdirde eski fiş silinerek yeni fiş oluşturulacaktır.Sabit Kıymet Detayı

Enflasyon düzeltmesi tekil ya da toplu olarak yapılabilir. Düzeltme eğer toplu olarak yapıldı ise sabit kıymet detayında toplu olarak yapıldığı ifadesi gelir. İlgili düzeltmenin detayına gidildiğinde sil butonu gelmeyecektir. Toplu olarak yapıldığı için sabit kıymet detayından silme ve güncelleme işlemi yapılamaz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler