İK Uygulamalarında ARGE Teşvikleri


Arge Kanunu uygulaması teşvik bölgesinde çalışan firmalar veya kendi bünyesinde Arge ofis onayı almış olan firmaların yararlanabildiği bir devlet teşviği türüdür. Bu teşvik diğer teşviklerden farklı olarak hem SGK indirimi hem gelir ve damga vergisi indirimi olarak hesaplanmakta ve uygulanmaktadır.Arge hesaplaması yapılabilmesi için kişi ücret kartında bulunan kanun maddelerinden ARGE85  - ARGE90 - ARGE95 - ARGE100 alanlarında birinin seçilmesi gerekmektedir. Burada belirtilen 85-90-95-100 rakamları Gelir vergisi hesabında kişiye tanımlanmış yüzdelik oran olarak kullanılacaktır.

Arge uygulaması gün hesabına bağlı olarak yapılır. Ayrıca ekstra olarak Fazla Mesai ve Ek ödenekler üzerine de entegredir. Çalışanın bir ay boyunca SGK lı olarak çalışması demek Arge hesabının 30 gün üzerinden yapılacağı anlamına gelmez. Hem SGK sisteminin hem de Gelir Dairesinin bazı noktalarda farklılaşan kurallarına göre kişi 30 gün çalışsa bile Vergiye dahil arge günü ve SGK Arge günü farklılık gösterir. Bunun en başlıca nedeni Arge sisteminin fiili çalışma üzerinde yürümesidir. Yani hafta sonu, genel tatil ve ücretli izin gibi durumlar Arge gününü direk olarak etkiler. Workcube sisteminde bu günleri Zaman Harcamalarından yönetebileceğiniz gibi, toplu veya tek tek günleri atayabilmeniz için Puantaj Detay Ekranında Gün Dağılımı kısmında AGS ve AGV başlıklı SGK ve Vergi için 2 gün tanımı bulunmaktadır. Bu alanlardan kişiler için ilgili aydaki Arge günleri girilmelidir.

Fazla mesai ücretlerinin ARGE muafiyet durumunu yönetebilmek için Bordro Akış Parametrelerine Konulan 5746 'ya fazla mesai dahil edilsin mi?- parametresi kullanılmalıdır. Bu seçenek seçilirse Fazla mesai ücretleri  Arge Kapsamında değerlendirilecektir. Eğer seçili olmaz ise Fazla Mesai Ücretleri üzerinden ARGE indirimi alınamaz.

Ek ödenek için ise bu seçenekler 3 adettir. SGK, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi için Ek Ödenek Tanımlarında ayrı ayrı dahil ve hariç seçenekleri bulunmaktadır. Bu sayede istenilen ek ödenek istenilen kaleme indirim olarak yansıyacaktır. Bu sayede bir kişiye birden fazla ödenek tanımlayabilir bazılarını ARGEye dahil bazılarını Hariç bazılarını ise kısmi dahil edebilirsiniz.

Argenin SGK tarafının hesaplaması için dikkat edilmesi gereken ilk nokta 5510 Teşvik İndirimi Kanunudur. Bulunan SGK matrahından 5 puanlık 5510 indirimi düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden ARGE SGK sına dahil olmayan ek ödenekler ve (dahil değilse)  fazla mesai ücretleri düşülerek kalan tutarın %50 si alınır. Sonra kişinin ilgili aydaki çalışma gününe bölünür ve ARGE SGK günü ile çarpılır. Ve bu rakam 5746 Arge Kanunu SGK işveren Prim İndirimi olarak puantaja ve bordrolara yansıtılır.

Aynı şekilde Hesaplanan Gelir vergisinin Asgari Geçim İndirimi düşüldükten sonra kalan kısmından ARGE Gelir vergisine dahil olmayan ödenekler ve (dahil değilse) fazla mesai ücretleri çıkarılır. Çıkan rakam aydaki çalışma gününe bölünür ve Arge Vergi Günü ile çarpılır. Daha önce ARGE85  - ARGE90 - ARGE95 - ARGE100 şeklinde seçmiş olduğumuz kanun yararlanma şekli ile oranlanır. SGK dan farklı olarak SGK hep %50 oranlanırken Gelir Vergisi ise seçilen yararlanma oranına bakılarak oranlanır.

Son olarak Damga vergisi indirimi Damga vergisi matrahtan dahil olmayan ödenekler ve (dahil değilse) fazla mesai ücretlerini çıkarılır.  Çıkan rakam aydaki çalışma gününe bölünür ve Arge Vergi Günü ile çarpılır. Herhangi bir oranlama olmadan indirim olarak yansıtılır.

Hesaplanmış olan SGK işveren indirimi 5746 rakamı direk olarak işveren yansır. Ancak Gelir vergisi 5746 indirimi ve Damga Vergisi 5746 indirimi istelinirse işveren yararına istenilir ise çalışan yararına olacak şekilde bordroya yansıtılabilir. Eğer İşveren yararına yansıtılır ise Maliyet düşecektir. Çalışan yararına yansıtılır ise çalışanın net ücreti artacaktır. Bunu yine Bordro akış parametrelerinde bulunan 5746 İşverene Yansıtılsın? seçeneği kullanılır.Formülasyon olarak verecek olursak

DVHESAP = Hesaplanan Maaş Gelir Vergisi
EKOdenekArgeDahilDV = Arge Dahil Ek Ödeneklerin Hesaplanan Damga Vergisi Tutarları (Şu aşamada tamamını veriyoruz.. Gün Hesabına Dahil edilmiyor.)
EKOdenekArgeHaricDV = Arge Hariç Ek Ödeneklerin Hesaplanan Damga Vergisi Tutarları
FMDV : Fazla mesai damga vergisi (Parametrelerden Dahil Seçildi İse)


DVHESAP = Hesaplanan Maaş Damga Vergisi
EKOdenekArgeDahilGV = Arge Dahil Ek Ödeneklerin Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarları (Şu aşamada tamamını veriyoruz.. Gün Hesabına Dahil edilmiyor.)
EKOdenekArgeHaricGV = Arge Hariç Ek Ödeneklerin Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarları
FMGV : Fazla mesai gelir vergisi (Parametrelerden Dahil Seçildi İse)

5510denkalanSGK  = 5510 Kanuna dair indirimle beraber oluşan Maaş SGK işveren hissesi 
EKOdenekSGK = ek ödeneklerden oluşan sgk işveren hisseleri toplamı
FMSGK = Fazla mesai sgk isveren hissesi (Parametrelerden Dahil Seçildi İse)
EKOdenekArgeDahilSGK = Arge Dahil Ek Ödeneklerin SGK İşveren Hissesi (Şu aşamada tamamını veriyoruz.. Gün Hesabına Dahil edilmiyor.)

ÇG = Sigorta Günü
ARSGKGUN = ARGE SGK Günü
ARGVGUN = ARGE Vergi Günü

AGI : Asgari Geçim İndirimi
KÇ : Çalışan Ücret Kartında Seçilen Arge Yararlanma Oranı

Arge SGK İndirimi Matrahı_1 = 5510denkalanSGK + FMSGK - EKOdenekSGK
Arge SGK İndirimi Matrahı_2 = Arge SGK İndirimi Matrahı_1 *  ARSGKGUN / ÇG;
Arge SGK İndirimi Matrahı = Arge SGK İndirimi Matrahı_2 + EKOdenekArgeDahilSGK;
Arge SGK İndirimi = Arge SGK İndirimi Matrahı * 50 / 100

Arge GV İndirimi Matrahı_1 = (GVHESAP + FMGV - EKOdenekArgeDahilGV - EKOdenekArgeHaricGV )  * ARGVGUN / ÇG
Arge GV İndirimi Matrahı = Arge GV İndirimi Matrahı_1 + EKOdenekArgeDahilGV
Arge GV İndirimi = Arge GV İndirimi Matrahı * KÇ / 100

Arge Dv İndirim Matrahı_1 = (DVHESAP + FMDV - EKOdenekArgeDahilDV - EKOdenekArgeHaricDV)  * ARGVGUN / ÇG
Arge Dv İndirimi = Arge Dv İndirim Matrahı_1 + EKOdenekArgeDahilGV 


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?