Hal İrsaliyesi Basket Ayarları


Basket, Workcube’ün genelinde kullanılan bir komponenttir. Ürünlerin ya da hizmetlerin alış faturasının işlenmesinde ya da satış faturasının kesilmesinde gibi birçok objede satır satır kayıtların yapılmasını sağlar. Basket içeren işlemler sayfa özeline göre değişkenlik gösterir.

Basket yapısında; belli kolonlar bulunur ve bu gelen kolonlar sayfanın yapısına göre şekillenir. Her kolon bütün basketler de bulunmaz ya da bazı sayfalar ortak çalıştığı için kolonlar aynı olabilir. Fakat kolonun çalışma mantığı sayfa özelinde değişkenlik gösterebilir.


Yol: Kontrol Paneli > System > Page Designer > Basket YapısıÜrün Bilgileri

 • Stok Kodu (stock_code): Üründe tanımlı stok kodu gelir ve değiştirilemez
 • Özel Kod (special_code): Üründe tanımlı özel kod gelir ve değiştirilemez
 • Barkod (barcod): Üründe tanımlı barkod gelir ve değiştirilemez
 • Üretici Kodu (manufact_code): Üründe tanımlı üretici kodu gelir, manuel değiştirilebilir.
 • Ürün İsmi (product_name): Karşı taraftan gelen ürünler direkt aynı isimle stokta olmayabilir. Page Designer üzerinde ürün isminin değiştirilip/değiştirilemeyeceği ayarlanabilir. Standart şablonlar bu manuel yazılan isimden alır.
 • Spec (spec): Üretilen ürünler de ürün özelleştirilebilir bir ürün ise spec seçimi ya da yeni spec oluşturulmalıdır. Specler de stoklar gibi stok kontrolü yapar. Örneğin; Stok miktarı yeterli fakat spec miktarı yeterli değil ise stok kontrolüne takılacaktır.
 • Lot No (lot_no): Lot No takip edilen ürünler için kullanılır. Lot No aktif bir şekilde kullanılıyor ise Şirket Akış Parametrelerinde "Lot No Zorunlu Olsun mu?" evet olarak seçilmesi unutulmamalıdır. Ayrıca Dönem İşlemlerinde yer alan "Stok Devir Aktarım" işleminde lot no aktar kutucuğu işaretlenmelidir. Aksi halde stok devirleri yanlış olur.
 • Açıklama 2 (product_name2): Ürün detayında tanımlı olan Açıklama 2 alanı default gelir.
 • Miktar (Amount): Ürün ve hizmetin miktarını ifade eder. Page Designer üzerinde virgülden sonra hane sayısının ayarlanması unutulmamalıdır.
 • Birim (Unit): Üründe tanımlı olan Ana Birim gelir ve değiştirilemez.
 • Miktar 2 (Amount2): Ürün ve hizmetin miktarını ifade eder. 
 • Birim 2 (Unit2): Bir ürün birden fazla birim ile çalışıyorsa miktar2 ve birim2 alanları açık olmalıdır. Üründe tanımlı olan "Ek Birim" gelir ve değiştirilemez.

Fiyat Bilgileri

 • Liste Fiyatı (List_price): Fiyat listeli çalışılan ürünlerde seçili fiyat listesindeki tanımlı fiyatı otomatik olarak gelir.
 • Fiyat (Price): Birim fiyatı girilir. Fiyat listeleri kullanılmıyor ise standart alış fiyatı gelir ve değiştirilebilir.
 • Döviz (other_money): Ürünün işlem dövizi seçim alanıdır. Satır ve Baskette aynı seçilmelidir. 
 • Döviz Fiyat (price_other): Seçilen dövize ait fiyat girilir ve TL fiyatını kura göre otomatik hesaplar. TL fiyat girildi ise dövizi kura göre otomatik olarak gelir. Birbirleri arasında hesaplama yapabilmesi için fiyat ya da döviz fiyat alanlarından birinin girilmesi yeterlidir. 
 • Net Fiyat (price_net İskonto): İskonto sütunlarındaki indirim oranları uygulanmış ürün birim net fiyatını görüntüler.
 • Net Döviz Fiyat (price_net_doviz): İskonto sütunlarındaki indirim oranları uygulanmış ürün birim net döviz fiyatını görüntüler. (Gelmesi için "Döviz Fiyat" kutucuğu işaretli olmalı) 

İskonto ve İndirimler

 • Tutar İskonto (iskonto_tutar): İskonto oranı üzerinden değil direkt tutar olarak indirim yapılmak istendiğinde indirim yapılacak tutar girilir.
 • İskonto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (disc_ount): Ürün birim fiyatı üzerinden yapılacak yüzdelik indirim oranlarını ifade eder. 1-10 arası iskonto oranı tanımlanabilir. Örneğin; İskonto1: %35 + İskonto2: %25 

Vergiler

 • KDV (Tax): Üründe tanımlı KDV otomatik olarak gelir, değiştirilebilir. (Eğer ürün detayı Muhasebe ve Bütçe Kodları alanında KDV tanımlandı ise buradan tanımlı değil ise direkt ürün detayında tanımlı olan KDV'yi alır)

Satır Toplam İşlemleri

 • Satır Toplamı (row_total): Miktara ve fiyata göre otomatik hesaplanır. İndirimsiz toplamı ifade eder. (Gelmesi için "Fiyat" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Net Satır Toplamı (row_nettotal): Girilen indirim oranlarına göre otomatik hesaplanır. İndirimli satır toplamını ifade eder. (Gelmesi için "Fiyat" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Satır Vergi Toplamı (row_taxtotal): Ürün KDV oranına göre miktar ve birim fiyat üzerinden otomatik hesaplanır. (Gelmesi için "Fiyat" ve "KDV" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Son Toplam (row_lasttotal): Net Toplam ile KDV Toplamının toplamıdır. (Gelmesi için "KDV Fiyat" ve "Net Toplam" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Satır Döviz Vergi Toplamı (other_money_gross_total): Satırda seçilen dövizin karşılığıdır. Ürün KDV oranına göre miktar ve birim fiyat üzerinden otomatik hesaplanır. 
 • Satır Döviz Tutarı (other_money_value): Miktara ve fiyata göre otomatik hesaplanır. İndirimsiz toplamı ifade eder. Satırda seçilen dövizin karşılığıdır. 
 • Ek Tutar (ek_tutar): Mal veya Hizmete ilişkin ek bir fiyat var ise girilir.
 • Satır Ek Tutar Toplamı (ek_tutar_other_total): Miktar x Ek Tutar.

Maliyet

 • Net Maliyet (net_maliyet): Maliyet girilir. Fatura Maliyet ve Masrafları alanından girilenler bu kolona kayıt atar.
 • Ek Maliyet (extra_cost): Ek Maliyet girilir. Fatura Maliyet ve Masrafları alanından girilen ek maliyetler bu kolona kayıt atar.
 • Ek Maliyet Oranı (extra_cost_rate): Ek Maliyet Oranı girilir.

Depolama Bilgileri

 • Derinlik (row_depth): Ürün detayından alır, manuel girilebilir.
 • Yükseklik (row_height): Ürün detayından alır, manuel girilebilir.
 • Genişlik (row_width): Ürün detayından alır, manuel girilebilir.
 • Raf No (shelf_number): Ürün rafı seçilir. 
 • Son Kullanma Tarihi (deliver_date): Ürüne ait son kullanma tarihi girilir. 
 • Dara (dara): Teraziye giden kap ağırlığıdır.
 • Daralı (darali): Kap ağırlığından ürün ağırlığı çıkartılarak bulunan ağırlıktı.
  İpucu: Daralı ve dara miktarları aynı veya farkları sıfırdan küçük olmamalıdır.

Ek Açıklamalar

 • Ek Satır Seçim (select_info_extra): Genel Ayarlar > Basket Ek Tanımları alanında girilen değerler gelir ve seçim yapılır.
 • Ek Satır Açıklama (basket_extra_info): Ürüne ait satır bazlı ek açıklama alanı, manuel girilir.

Vade ve Taksitler

 • Vade (Duedate): Ödeme vadesini ifade eder. Vade gününe karşılık gelen rakam manuel olarak girilir
 • Taksit Sayısı (number_of_installment): Taksit sayısı belirlenir.Basket Genel Bilgileri

 • Üye Seçme Zorunluluğu: Cari hesap seçilmeden baskete ürün eklenmesini engeller.
 • Basket Toplamda Döviz Bilgileri Gösterilsin: En alt baskette toplam bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.
 • Basket Toplamda Miktar Bilgileri Gösterilsin: En alt baskette belgede girilen ürünlerin miktar bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.


İpucu: Basket Ayarları ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Basket Ayarları ve Kullanımı" dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler