Müşteri-Tedarikçi Muhasebe Dönemleri


Muhasebe dönemi, muhasebe sürecinin başlaması ile tamamlanması arasında geçen süredir. Müşteri veya tedarikçiler ile birden fazla muhasebe dönemi ve grup şirketiyle ilişkilendirilerek bağımsız ticari ilişkiler yürütülebilir. 


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar > Kurumsal Hesap Detayı > Muhasebe Dönemleri


Grup şirketleri tarafından erişim o şirkete ait muhasebe döneminin, cari detayında görüntülenebilmesi ile mümkündür. 

Detay butonu, seçilen periyodun detayını göstermektedir. Tıkladıktan sonra cari hesap tipleri üzerinden tanımlamak istediğiniz hesabı listeleyerek seçebilir ya da "+" butonu ile ekleyebilirsiniz.

Öncelik her zaman için bulunduğunuz dönem olmalıdır aksi halde Cari ilgili işlemlerde gelmeyecektir.

Cari Hesap Tipleri


Standart Hesap

Eğer birden fazla hesap kullanmıyor ya da tek bir hesap altında takip ediyorsanız, standart hesap üzerinden ilerleyebilirsiniz.

Konsinye Satış Hesabı

Konsinye, mülkiyet devri yapılmaksızın, malların satış sorumluluğunu yüklenen bir işletmeye (Komisyoncu) gönderilmesidir.

Verilen Avans Hesabı

Yurt içinden veya yurt dışından satınalınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Sipariş avansıyla ilgili giderleri de kapsar.

Satış Hesabı

Bu hesap, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

Alış Hesabı

İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır. Ortaklar, ana kuruluş, iştirakler ve bağlı ortaklıklara olan senetsiz ticari borçların bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekir.

Alınan Teminat Hesabı

Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.

Verilen Teminat Hesabı

İşletmece üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır..

Alınan Avans Hesabı

Alınan avanslar hesabı gerek satış sözleşmeleri dolayısıyla gerekse diğer nedenlerle, işletme tarafından üçüncü kişilerden alınan avansların izlendiği hesaptır. Alınan sipariş avansları hesabı “Alınan Avanslar” hesap grubunun altında yer alır.

İhraç Kayıtlı Satış Hesabı

ihraç kaydıyla yapılan satış nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek KDV’ler, Diğer KDV altında takip edilir. İstenirse Cari içinde kullanılan satış hesabı yerine ihraç kayıtlı satış hesabı takip edilebilir.

İhraç Kayıtlı Alış Hesabı

ihraç kaydıyla yapılan satış nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek KDV’ler, Diğer KDV altında takip edilir. İstenirse Cari içinde kullanılan alış hesabı yerine ihraç kayıtlı alış hesabı takip edilebilir.

Muhasebe kodları tanımlandıktan sonra hangi işlem tiplerinde çalışacağının belirlenmesi gerekir.


Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler