Seri No ve Lot Takibi


Üretim, alış, satış ve servis süreçlerinde bir ürünün yaşam döngüsünü takip etmek ve izlemek için Lot-Parti No ve her bir ürünü tekilleştirmek için Seri No kullanılır. 


Lot No: Ürünlere verilen grup veya parti numarasıdır. Aynı koşullar altında, aynı ekipman veya iş istasyonunda aynı bileşenler ile yapılan üretim sonucunda ortaya çıkan stoklara Lot No verilerek ayrıştırılır. Benzer şekilde imalatçı olmayan şirketler ithalat veya depo mal girişlerinde gelen aynı ürünleri lot numarası ile etiketleyebilir. Böylelikle malların ayrıştırılması stoğu izlemeyi ve kalite kontrol yapmayı kolaylaştırır. Özellikle büyük depolarda farklı tedarikçi ve zamanlarda alınmış malların gruplanması ve etiketlenmesi ürün yaşam döngüsünü takip etmeyi sağlar.

Seri No: Bir ürünü benzersizleştirmek ve o ürünü diğerlerinden ayırmak için her bir ürüne atanan bir numaradır. Seri numarası yalnızca garanti kontrolü veya sürüm kontrolü için kullanılırken, son yıllarda başta ilaç ve gıda sektöründe olmak üzere PLM - Product Lifecyscle Management başlığı altında değerlendirilmeye başlanmıştır. Workcube'de bir kavanoz turşudan bilgisayara, otomobilden kumaş topuna kadar her ürün birim bazında Seri No alabilmektedir.

Lot ve Seri No Kullanım Pratikleri: Seri No ve Lot No aynı anda kullanılabildiği gibi ayrı ayrı da kullanılabilir. Örneğin kimyasal madde üreten bir işletme, 100 tonluk üretim sonucuna bir lot-parti numarası vererek varillere doldururken, her bir varilin hangi parti üretimden geldiğini etiketleyebilir. Bir bilgisayar ithalatçısı her bir bilgisayarın seri numarasını sistemine kaydederek garanti kapsamında sunduğu bilgisayarları belirlemiş olur. Bu işletmeye aynı marka aynı model bir bilgisayar getirildiğinde Seri No'sunu kontrol ederek kendi sattığı bilgisayar olup olmadığını kolaylıkla anlayabilir.

Bazı durumlarda aynı anda hem Lot No hem de Seri No kullanılabilir. Bir turşu kavanozu üzerinde benzersiz QR kodu basılarak kavanoz tekilleştirilirken, QR koduna hem Lot No hem de Seri No bilgisi gömülebilir. Böylelikle PLM yapılabilir. Lot No bir kazan turşuda kullanılan salatalığın hangi tarladan geldiği, imalatın ne zaman yapıldığı bilgisini verirken, Seri No ise dolum ve paketleme bilgisini verir. Seri No ürünü benzersizleştirerek imalat, depolama, satış ve satış sonrası tüm yaşam döngüsünü izleme imkanı sağlar.


Dikkat: Sistem > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametleri " Garanti Takip Tamir ve Seri No Uygulansın mı?" seçeneği evet olduğunda Seri No ile takip edilen ürünlere ait işlemlerde Seri No girilmesi zorunlu hale gelir.


Ürün Kayıtlarında Lot No ve Seri No Takibi

Seri No ve Lot Takibi

Lot ve Seri No takibi yapılması gereken ürünlerde yukarıdaki checkbox'ların seçili olması gereklidir.

Lot No Takip Edilsin: Bu checkbox seçili ise üretim sonucu ve sarf işlemlerinde, alış ve satış işlemlerinde lot numarası takip edilir.
Seri No Takip Edilsin: Ürün detayında bu checkbox seçili ise üretim sonucu ve sarf işlemlerinde, alış ve satış işlemlerinde seri numarası takip edilir.


Basket Ayarlarında Lot No ve Seri No

Workcube'de tüm alış-satış, giriş-çıkış belgelerinde basket kullanılır. Her bir belgede kullanılan basket ayarlarında Lot No kolonunun seçili olması ve Basket Genel Bilgileri altındaki Garanti Seri No chekbox'ı seçili olmalıdır.

Çıkış işlemlerinde barkod cihazı ile Seri No ve Lot No aratılarak baskete satır eklenebilir. Barkod cihazı kullanmak için basket ayarlarında barkod cihazı seçeneğinin aktif olması gerekir.


Lot Kayıt  İşlemleri

Lot takibi yapılsın checkbox'ı işaretli olan ürünler aşağıdaki işlemlerde kayıt altına alınır.

 1. Üretim Sonucu
 2. Alış İrsaliyeleri
 3. Satış İrsaliyeleri
 4. İthal Mal Girişi
 5. Depolar Arası Sevk İrsaliyeleri
 6. Stok Virman İşlemleri
 7. Stok Fişleri: Sarf, Fire, Sayım
 8. Servis İşlemleri

Lot giriş çıkış kayıtları yukarıda sayılan işlemler ile bütünleşik yapılır. Her bir stok işlemi için basket satırına stoğun Lot No'su girilir. Lot No'su stok kayıtlarında birebir takip edilir. Aynı stoğun birden fazla Lot No'su var ise o stok için Lot No sayısı kadar satır açılarak kayıt yapılır. Böylelikle lot bazında stokların gruplanması, sayımı ve maliyet takibinin temel yapısı oluşturulur.

Dikkat: Lot No ve Seri No takibi kullanan işletmelerde implementasyonda basket ayarlarında Lot No kolonu seçili olmalıdır.


Seri No Takibi İşlemleri

 1. Üretim Sonucu
 2. Alış İrsaliyeleri
 3. Satış İrsaliyeleri
 4. İthal Mal Girişi
 5. Stok Virman İşlemleri
 6. Stok Fişleri: Sarf, Fire, Sayım
 7. Servis İşlemleri


Yukarıda belirtilen Workcube sayfalarında QR Kod veya basketlerde Seri No ikonlarına tıklandığında Seri No kayıt ekranlarına erişilir.

Seri No kayıtları doğrudan belge ve basket satırlarına kayıt edilmez. Belge ve basket satırına bağlı olarak Seri No Düzenleme ve Kayıt işlemi ekranlarında yapılır. Her bir seri numarası kayıt işlemi, yukarıdaki belgelerde stok ve lot numarasına ve satır kayıt numarasına göre kayıt altına alınır. Üretim sonucu, alış irsaliyesi ve ithal mal girişine bağlı olarak girilmeyen Seri No'lar satış ve stok fişlerinde kullanılamaz.Çünkü Workcube, Seri No çıkışı yapabilmek için girişi kontrol eder. Girişi olmayan seri numarasının çıkışı yapılamaz.


Seri No girişi 2 amaçla kullanılır: Stokları tekilleştirmek ve garanti verilen ürünler için garanti takibi yapabilmek...

Seri No giriş işleminde 3 yöntem kullanılır.

 1. Ardışık: Ürün Seri No'da yer alan 3 input vardır. Bu inputlara giren değerler Baştan, Ortadan ve Sondan radio butonlarına göre numara üretir.
  • "Baştan" Radio Butonu seçilirse: Ürün Seri No birinci inputa giren değerin sonuna ardışık numaralar eklenir.
  • "Ortadan" Radio Butonu seçilirse: Ürün Seri No ikinci inputa giren değerin sonuna ardışık numaralar eklenir.
  • "Sondan" Radio Butonu seçilirse: Ürün Seri No üçüncü inputa giren değerin sonuna ardışık numaralar eklenir.
 2. Tek Tek: Ürün Seri Numaraları elle verilir.
 3. Dosyadan: Ürün Seri Numaraları import edilir.

Garanti verilerek alınan ve satılan ürünler için yapılması gereken işlemler

Garanti kategorileri, ürünlere verilen garanti koşullarını ve garanti süresini belirler. Garantinin başlama tarihine ve seçilen garanti kategorisine bağlı olarak süre eklenerek kapsama tarihi belirlenir. Yasalar gereği müşterilere verilen garanti kapsamı ve tarihi satış veya teslim tarihine bağlı olarak belirlenir.

Seri Numaralarının 1. ve 2. Birime Göre Oluşturulması

Bir ürünün birden çok birimi olabilir. Örneğin ana birimi kg olan pirinç 25 kg'lık torbalara konabilir. Ya da metre ile satılan kumaş top halinde paketlenebilir. Çamaşır makinesi tek başına hareket ederken bazı ürünler bulk olarak hareket edebilir. Workcube 1. birim sayısı kadar veya 2. birim kadar Seri No üretilmesine olanak sağlar. Her topu 100 metre gelen veya farklı metrelerde olan kumaşları toplar halinde tekilleştirebilir. Her bir topa tekil etiketler basılabilir. Elektronik endüstrisinde yaygın kullanılan Seri No vererek tekilleştirmeyi Workcube Metal, Ağaç, Kağıt, Gıda ve daha birçok endüstride kullanır.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler