İnsan Kaynakları Memur Ek Ödenek Tanımlama


Yıl içerisinde çalışanlara maaş dışında birtakım ek ödenekler verilebilir. Ek Ödenek, aylık ücrete ek olarak verilen bir ücrettir. Workcube üzerinde ek ödenek tanımlanırken çeşitli parametrelere göre ayarlanabilir, toplu olarak ek ödenek girilebilir, belli bir miktarda ek ödenek verilebilir veya çalışan maaşına göre oranlanabilir. Bu ödeneklerin hangi zaman periyodlarında verileceği de ayrıca ayarlanabilir.Ek Ödenek Tanımlama:

Ek Ödenekleri karşımıza çıkan ekranda + ikonuna tıklayarak oluşturabilirsiniz.


Çalışana Ek Ödenek Tanımlama: Ücret kartı oluşturduktan sonra sol kutuda yer alan Ek Ödenekleri seçerek karşımıza çıkan ekranda + ikonuna tıklayarak oluşturabilirsiniz.


Ek Ödenek Tanımları

HR  >İK > Özlük Bordro > Bordro Kuralları alanı üzerinden memur çalışanlar için ek ödenek tanımları yapılarak ilgili ay için bordrosunu oluşturma işlemi yapılmaktadır. SGK durumu Memur seçilmesi, bordro tipinin (Ek Ders, Proje) seçilmesi ve yöntemin (Saat*Ödenek , Artı) seçilerek kaydet denilmelidir. Oluşturduğumuz ödenekleri çalışana aşağıdaki yöntemler ile eklenmektedir.


Ek Ders Ek Ödenek, Ek Ders 2 ve Ödenek*Gece Tatil ödenekleri çalışana PDKS Ödenekli Çalışmalar alanından tanımlanmaktadır.

  1. Ek Ders Ek Ödenek: Normal Öğretimde görevli personellerin mevcut ders saatlerinden fazla çalıştıkları alanın ilgili gün için fazla saatlerinin tanımlandığı alandır. Hesaplanan ücret çalışanın ücret kartında Ek Ödenekler sayfasında gösterilmektedir.
  2. Ek Ders 2: İkili Öğretimde görevli personellerin mevcut ders saatlerinden fazla çalıştıkları alanın ilgili gün için fazla saatlerinin tanımlandığı alandır. Hesaplanan ücret çalışanın ücret kartında Ek Ödenekler sayfasında gösterilmektedir.
  3. Ödenek*Gece: Normal Öğretim - Gece'de görevli personellerin mevcut ders saatlerinden fazla çalıştıkları alanın ilgili gün için fazla saatlerinin tanımlandığı alandır. Hesaplanan ücret çalışanın ücret kartında Ek Ödenekler sayfasında gösterilmektedir.

Proje tanımlanmalıdır. Tanımlanan proje ödenekleri çalışana Proje Ödenek Hesabı alanından tanımlanmaktadır.


Proje Tanımlama: Projeyi seçerek karşımıza çıkan ekranda + ikonuna tıklayarak oluşturabilirsiniz.


Proje: Memur personelin ilgili proje için tanımlanan saat ücretinin Saat/Ödenek kısmına yazılması ve Adam/Saat alanına ilgili proje için kaç saat çalıştığının tanımlandığı alandır. Dağıtım payına % tanımlanarak çalışanın ilgili projeden alacağı ücret hesaplanmaktadır. Hesaplanan ücret çalışanın ücret kartında Ek Ödenekler sayfasında gösterilmektedir.


İlgili ek ödenek tanımları yapılmasından sonra Puantaj oluşturulmalıdır.


Puantaj Hesaplaması

HR > Özlük Bordro > Bordro-Puantaj > Puantaj alanı üzerinden çalışanın ilgili ay için bordrosunu oluşturma işlemi yapılmaktadır. Şube, Statü, Tipi(Ek Ders ve Proje) ve Ay seçilerek listele denilmelidir. Karşımıza çıkan ekranda Tip kısmı seçildikten sonra puantaj oluştur dediğimizde ilgili ek ödeneğin puantajını yazdırma ikonuna tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Uyarı: Tip alanında hangi ek ödeneği bordrolaştıracak iseniz onun seçilmesi gerekmektedir.

Uyarı: Bordrolar oluşturulduktan sonra yazdırma ikonundan görüntülediğimiz taktirde toplam göstermektedir lakın dağılım göster dediğimizde her bir ödeneğin bordrosunu ayrı ayrı ekranda gösterilmektedir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler