İzinler ve Kıdem Bilgileri İşlemleri


Workcube İzinler ve Kıdem Bilgileri İşlemleri ile organizasyonunuzda bulunan çalışanlar için İzin girişi ve Kıdem hesaplamları gibi modüller için sisteme veri aktarım işlemi yapılabileceği alanı ifade etmektedir.

Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.İzin Ekleme


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > İzinler ve Kıdem İşlemleri sayfası üzerinden +’ya tıklayarak izin ekleme yapılacak işlem kategorisi seçilmelidir. 


 1. Puantajda Görüntülenmesin: Bu check box tıklanması durumunda ilgili izin kaydı puantaj hesaplamasına katılamayacağını ifade etmektedir.
 2. Çalışan: Çalışanın isim soyismi bilgilerinin yazılarak çalışanın seçildiği alanı ifade etmektedir.
 3. Süreç: Süreçlerde izinler ekranı için tanımlanan süreç aşamalarının seçildiği alanı ifade etmektedir.
 4. Kategori: Hangi izin türünün çalışana tanımlanaca ise onun seçildiği alanı ifade etmektedir.
 5. İzin Hakediş Tarihi: İzin türlerinden herhangi biri için bir hakediş tarihi var ise onun seçildiği alanı ifade etmektedir.
 6. Başlangıç: İznin başlama tarihinin girildiği alanı ifade etmektedir.
 7. Bitiş: İznin bitiş tarihinin girildiği alanı ifade etmektedir.
 8. İşe Başlama: Çalışanın işe başlayacağı tarihin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 9. İzinde Ulaşılacak Telefon: Çalışanın özel numarasının girildiği alanı ifade etmektedir.
 10. İzinde Geçirilecek Adres: Çalışanın izinde olduğu tarihlerde nerede olacağının yazıldığı alanı ifade etmektedir.
 11. Açıklama: İlgili izin kaydıyla ilgili açıklama yazılması isteniyorsa açıklama yazılabilecek alanı ifade etmektedir.
 12. Dosya: Yüklenmesi istenilen dosyanın eklendiği alanı ifade etmektedir.

Dikkat: Yanında yıldız bulunan alanları doldurmak zorunludur. Doldurulmaması durumunda kayıt işlemi yapılmayacaktır.

İzinler kayıt aşamasında sisteme girilen verilerini almak istediğimiz alanların seçimini yaptığımızda ilgili verileri ekranda görmüş olduk. Şimdi "İzinlerde" girilen verileri görmek istediğimizde izinler İşlemlerini listeleyerek bakabiliriz.

Not: Kayıt edilmiş izinleri tekrardan düzenlemek istediğimizde kalem ikonu üzerine tıklayarak daha önce kayıt etmiş olduğumuz izin ekrana gelecektir ve istenilen değişiklikleri gerçekleştirdikten sonra tekrardan kaydet butonuna basılmalıdır.

Not 2: Listeleme ekranındaki seçim kutuları aracılığı ile toplu seçim yapılarak ilgili izinleri dosya ikonu üzerinden seçmiş olduğunuz izinleri indirme imkanı sağlamaktadır.


İzin Planlama Ekleme


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > İzinler ve Kıdem İşlemleri sayfası üzerinden Sayfa ikonuna tıklayarak toplu izin ekleme yapılacak işlem kategorileri seçilmelidir. 

 1. Şirket: Hangi şirket çalışanları için izin girilecek ise seçildiği alanı ifade etmektedir.
 2. Şube: Hangi şube çalışanları için izin girilecek ise seçildiği alanı ifade etmektedir.
 3. Departman: Hangi departman çalışanları için izin girilecek ise seçildiği alanı ifade etmektedir.
 4. İzin Gün: Toplu veya tek izin kaydı atanması durumunda kaç günlük izin girilecek ise seçildiği alanı ifade etmektedir. Not: Bu alanı seçmedende 18 numaralı izin gün alanında başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki günü hesaplayarak 18 numaralı alana getirmektedir.
 5. Toplu Tarih Ekleme: Bütün çalışanlar için izne çıkacağı tarihi bu alanda seçerek bütün çalışanlara tanımlama alanını ifade etmektedir.
 6. S ve Dk: İzne çıkılacak günün saat ve dakikasının seçildiği alanı ifade etmektedir.
 7. Toplu Tarih Ekleme: Bütün çalışanlar için izinin biteceği tarihi bu alanda seçerek bütün çalışanlara tanımlama alanını ifade etmektedir.
 8. S ve Dk: İzinin bitiş tarihinin saat ve dakikasının seçildiği alanı ifade etmektedir.
 9. "+" ve "-" İkonları: "+" ikonu yeni bir çalışan eklemeyi ifade etmektedir. "-" ikonu ise ekli olan çalışanı listeden silmeyi ifade etmektedir.
 10. Çalışan: Yeni bir çalışan eklenmesi isteniyor ise bu alandan eklemeyi ifade etmektedir.
 11. Tc No: Çalışan seçilip eklendiğinde bu alan otomatik olarak gelmektedir.
 12. Şube/Departman: Çalışan seçilip eklendiğinde bu alan otomatik olarak gelmektedir.
 13. İşe Giriş Tarihi: Çalışanın işe giriş tarihin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 14. Başlangıç Tarihi: Çalışanın izne çıktığı tarihin çalışan bazında seçildiği alanı ifade etmektedir.
 15. Başlama Saati: Çalışanın izne çıktığı gündeki işe başlama saati seçildiği alanı ifade etmektedir.
 16. Bitiş Tarihi: Çalışanın izninin bittiği tarihin çalışan bazında seçildiği alanı ifade etmektedir.
 17. Bitiş Saati: Çalışanın izninin bittiği gündeki işin bitiş saatinin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 18. İzin Günü: Çalışanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin seçili olması durumunda izin gün sayısının otomatik geldiği alanı ifade etmektedir.
 19. Kullanılan - Kalan: Bu alanda çalışanın kullandığı ve kaldığı izin gün sayılarının gösterildiği alanı ifade etmektedir.
 20. İzin Kategorisi: Çalışanın hangi izin kategorisinde izne çıktığının seçildiği alanı ifade etmektedir.

Not: Puantajda görüntülenmesin alanı çalışanlara tanımlanan izinlerin bordro hesaplamasına dahil edilmesi istenmiyor ise bu alan seçilmelidir.

Not 2: 1 ve 8 numaralı alanlarda yapılacak değişiklikler bütün çalışanları etkileyecektir. Ancak 9 ve 20 arasında yapılacak bütün değişiklikler ise sadece o çalışanı etkileyecektir.


Kıdem Bilgileri Ekleme


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Kıdem Bilgileri İşlemleri sayfası üzerinden +’ya tıklayarak aktarım yapılacak işlem kategorisi seçilmelidir. 


 1. Şube: Çalışanın çalıştığı şubenin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 2. İlgili Şirket: Çalışan hangi şirketten çıkışı yapıldıysa yazıldığı alanı ifade etmektedir.
 3. Çalışan: Çalışanın seçildiği alanı ifade etmektedir.
 4. Başlangıç Tarihi: Çalışanın işe başladığı tarihin yazıldığı alanı ifade etmektedir.
 5. Bitiş Tarihi: Çalışanın işten çıkış tarihinin yazıldığı alanı ifade etmektedir.
 6. Kıdem Ücreti Ödendi: Kıdem ücreti çalışana ödendi ise bu seçim kutusu tıklanmalıdır.
 7. Kıdem Ücreti Tutarı: Çalışanın hakettiği kıdem ücretinin yazıldığı alanı ifade etmektedir.
 8. Çalışan Gün Sayısı: Çalışanın çalıştığı gün sayısının yazıldığı alanı ifade etmektedir.
 9. Kullanılan İzin Gün Sayısı: Çalışanın çalıştığı süre boyunca kullanıdığı yıllık izin günlerinin yazıldığı alanı ifade etmektedir.
 10. Açıklama: Kayıtla ilgili açıklama yazılmak isteniyorsa yazılacak alanı ifade etmektedir.
 11. Kaydet: Yukarıdaki işlemler bütün aşamalar bittikten sonra ilgili verileri sisteme kayıt etmeyi ifade etmektedir.

Kıdem Bilgileri aşamasında sisteme girilen verilerini almak istediğimiz alanların seçimini yaptığımızda ilgili verileri ekranda görmüş olduk. Şimdi "Kıdem Bilgileri" girilen verileri görmek istediğimizde Kıdem Bilgileri İşlemlerini listeleyerek bakabiliriz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler