Üretim Tasarımı


İş istasyonlarınız, operasyon tipleriniz, çalışma programlarınız, duraklama tipleriniz, ürün ağaçlarınız, ürün özellikleriniz, kalite başarımlarınız gibi birçok parametrik tanım Üretim Tasarımı modülünden yapılmaktadır.


Üretim Planlama ve Üretim modüllerinin kullanımına başlamadan önce, üretim ile ilgili tüm sistem ayarları, iş akışları ve parametrik tanımlamalar sistemde yapılmalıdır.

Üretim tasarımı modülü Ürün Yönetimi modülü ile entegre çalışır. Üretim tasarımına geçmeden önce üretim yapılan tüm ürünlerin, ham maddelerin, sarf malzemelerinin ürün olarak sistemde tanımlanmış olması gerekir. 

Üretim Tasarımı Modülünün Bileşenleri

 • Ağaçlar
 • İstasyonlar
 • Operasyonlar
 • Revizyonlar
 • Alternatif Yönetimi
 • Duraklama Tip ve Kategorileri
 • Kalite Başarımı ve Kalite kontrol Kategorileri
 • Üretim Özellik ve Varyasyon Tanımları

Üretim Tasarımı Modülünün Özellikleri

 • Sınırsız sayıda ve hiyerarşide iş istasyonu tanımlama
 • Sınırsız operasyon tanımlama
 • İş istasyonlarında sonlu ve sonsuz kapasite seçimi
 • İş istasyonlarında enerji tüketimi, çalışan/saat maliyeti, çalışan sayısı, ayarlama süresi/ortalama yıl kapasitesi
 • İstasyon/saat maliyet bilgileri tanımlama
 • Ürün spesifikasyonları, alternatif soruları ve duraklama tiplerinin yönetimi ve takip edilmesi
 • İş istasyonlarını fiziki varlık ile ilişkilendirme
 • Sınırsız sayıda ürün ağacı oluşturma
 • Ürün ağaçlarını detaylı takip etme ve filtreleme
 • Ürün ağaçlarını görüntüleme, kategori bazlı listeleme
 • Ürün yönetiminden ürün ağaçlarına ve üretim süreçlerine direk geçiş olanağı

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler