İşlem Kategorileri


Finans, muhasebe, cari işlem, bütçe işlemi, maliyetlendirme ve stok hareketi içeren tüm iş objelerinde “İşlem Tipi” tanımları vardır. 


Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri


Finans, muhasebe, cari işlem, bütçe işlemi, maliyetlendirme ve stok hareketi içeren tüm iş objelerinde “İşlem Kategorileri” tanımları yapılır. Workcube'de işlem kategorileri tanımlanmadan hiçbir para ve stok içeren işlem yapılmaz. "İşlem Kategorisi" bir belgenin arka plan bağlantılarını düzenler. “İşlem Tipi” bulunan ekranlarında kullanıcı tek bir kaydet veya güncelle butonuna tıklar. Bu tıklama arka planda çok sayıda aksiyona neden olur. Kayıt setleri oluşturarak veri tabanına kayıtlar atılır veya güncellemeler yapılır.

İşlem tiplerini daha iyi anlayabilmeniz için bir örnek verelim.
Tipik bir alış faturasında aşağıdaki arka plan bağlantıları vardır.

CARİ HESAP -TEDARİKÇİ
ÜRÜN-STOK
CARİ HESABA BAĞLI MUHASEBE HESABI
ÜRÜN-STOĞA BAĞLI MUHASEBE HESABI
ÜRÜN-STOĞA BAĞLI BÜTÇE KALEMİ
SATIŞ YAPILAN BÜTÇE GELİR-MASRAF MERKEZİ
NAKİT SATIŞ YAPILMIŞ İSE KASA HESABI
NAKİT SATIŞ YAPILMIŞ İSE KASA MUHASEBE HESABI
ÜRÜN STOK MALİYET HESABI

İşlem Kategorileri listelemek, eklemek ve güncellemek için BPM altında çalışan işlem kategorileri ekranları kullanılır. “İşlem Kategorisi” ile bağlantılı arka plan işlemlerini düzenleyebilirsiniz.  Örnekte verildiği gibi bir Alış faturası kaydedildiği zaman arka planda hangi işlemlerin yapılacağı seçilebilir.  İşlem tipine muhasebe işlemi yapılsın seçilmediği zaman o kayıt muhasebe fişi oluşturmaz. İşlem tipleri çoğaltılarak İstendiğinde İş Akış tasarımında olduğu gibi kontrol ve aksiyon kodları eklenebilir bu sayede  “İşlem Tipi”  kullanarak ek yetenekler uygulamaya kazandırılır.


Tanımlar

 1. İşlem Kategorisi
  Bu tanım standart tanımlardan seçilerek kullanılır. Bu tanım popup ekrandan seçildiğinde Modul ID ve Process ID otomatik olarak dolar. İşlem Kategorisi adı özelleştirilerek değiştirilebilir. Kelime sözlüğe eklenerek çok dilli kullanılabilir.
   
 2. Otomatikleştirilmiş Prosesler ve Arka Plan İşlemler için seçilebilen checkboxlar:
  Cari İşlem: Cari işlem kaydı yapar.
  Muhasebe İşlemi: Muhasebe kaydı yapar.
  Bütçe İşlemi: Masraf merkezi ve bütçe kalemine göre bütçe kaydı yapar.
  Maliyet İşlemi Yapılsın: Alım işlemlerinde maliyet kaydı yapar.
  Maliyet İşlemi Belgedeki Maliyet Tutarlarından Yapılsın: Alım işlemlerinde fatura gibi belge üzerindeki net fiyat üzerinden maliyet kaydı yapar. (Maliyet İşlemi Yapılsın seçili olduğunda çalışır)
  0 Tutarlı Satırlar İçin Maliyet İşlemi Yapılsın: "0" bedelle alınan mal ve hizmetleri maliyet hesabına katar. Ortalam maliyeti düşürür.
  Stok Hareketi Yapılsın: İşlemlerde stok kayıtları ekleme ve eksiltme yapar.
  Sıfır Stok Kontrolu Yapılsın: Satış ve sevk işlemlerinde satoktan fazla işlem yapılmasını engeller.
  Lot No Kullanılsın: Stok işlemlerinde Lot/Parti numarası kaydı yapılır. Stokları lot/parti numarasına göre izlemek için kullanılır.
  Depo Bazlı Muhasebeleştirme Yapılsın: Depolar için özel olarak tanımlanmış muhasebe hesaplarına muhasebe kayıtları yapılır.
  Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın: İskontolar düşmeden muhasebe işlemi yapılır.
  Proje Bazlı Muhasebeleştirme Yapılsın: Proje bazlı çalışan işletmelerde proje için özel olarak seçilen muhasebe hesaplarına muhasebe kayıtlarını yapar.
  Proje Bazlı Bütçe İşlemi Yapılsın: Proje bazlı çalışan işletmelerde proje için özel olarak seçilen bütçe hesaplarına bütçe kayıtlarını yapar.
  Hesap Bazında Grupla: Basket kullanılan işlemlerde satırlarda seçilen ürün ve hizmetlerin muhasebe hesapları aynı ise gruplayarak hesabı yapar.
  Vade ve Döviz Bazında Cari İşlem Yapılsın: İşlemde satırında (basket)  farklı para birimleri ve vadeler kullanılmış veya taksitli satış yapılmış ise cari işlemi vadeye ve dövize göre gruplayarak yapar.
  Ödeme Yöntemi Bazında Cari İşlem Yapılsın: İşlem satırında (basket) farklı ödeme yöntemi kullanılmış ise cari işlemi ödeme yöntemine göre gruplayarak yapar.
  Satırdaki Proje Bazında Cari İşlem Yapılsın: İşlem satırında (basket) farklı projeler seçilmiş  ise cari işlemi projeler kadar gruplayarak cari işlemi yapar.
  Standart Seçenek Olarak Gelsin (Default): İşlem-sayfa ilk açıldığında işlem kategorisi selectbox'ı içinde işlem kategorisini seçili getirir.
  Partner da Kullanılsın: İş ortakları ve kurumsal müşterilerin yaptığı self-servis işlemlerde kullanılabilmesini sağlar.
  Public de Kullanılsın: Bireysel müşterilerin yaptığı self-servis işlemlerde kullanılabilmesini sağlar.
  Tahakkuk İşlemi Yapılsın: Satış veya alış işlemi peşin yapıldığı halde verilen veya alınan hizmetler gelecek aylar ve yıllarda gerçekleşmesi durumunda tahakkuklu işlem kaydı yapılır. İşlen tutarı dağıtım anahtarına göre gün, ay ve yıl seçeneklerine göre dağıtılır.
   
 3. Belge Tipi ve Ödeme Şekli
  e-Defter işlemleri için kullanılır.
   
 4. Cari ve Muhasebe İşlem Tercihleri
  Kurumsal veya Bireysel müşteri ve tedarikçilerin muhasebe hesap bağlantılarına göre işlemleri yapar. Seçenekler aşağıdaki gibidir.
  Standart Hesap
  Satış Hesabı
  Alış Hesabı
  Konsinye Satış Hesabı
  Verilen Avans Hesabı
  Alınan Teminat Hesabı
  Verilen Teminat Hesabı
  İhraç Kayıtlı Satış Hesabı
  İhraç Kayıtlı Alış Hesabı

NOT: Burada seçilen hesap tipleri, kurumsal hesaplar -> Muhasebe Çalışma Dönemleri ->  Muhasebe Dönemi altındaki tanımlanan hesapları temsil eder. Cari ve Muhasebe İşlem tercihi selectinde seçilen değere göre ilgili belgede kurumsal / bireysel hesabın Muhasebe Dönemi altındaki tanımlanan hesaplarına hareket yapılacaktır, seçilen Hesap tipine göre Kurumsal Hesap Muhasebe Döneminde hesap tanım ataması yapılmamışsa ilgili belgede uyarı ile karşılaşılacaktır. İşlem kategorisinde Cari ve Muhasebe Tercihi seçilmemişse otomatik olarak tüm haraketler Standart Hesap üzerinden yapılacaktır. 

 1. Yetkili Pozisyon Kategorileri
  Pozisyon tiplerine göre işlem kategorileri yetkilendirilir. (Detaylar için Pozisyon/Roller içeriklerini inceleyiniz)
   
 2. Yetkili Pozisyonlar Roller
  İşlem yapma yetkisi olan çalışanlar seçilir. Sadece seçili olan pozisyonlar işlemleri yapabilir.
   
 3. Display ve Action File
  Display File: İşlem gerçekleşmeden ilgili sayfayı çalıştırmadan önce kontrol etmesini istediğiniz kuralları tanımlayabilirsiniz. Display file  + butonu ile eklenen bir kod kümesidir. Örneğin müşteriye fatura kesmeden önce risk limitini kontrol edebilir, beyan ettiği adresin doğru olduğunu kontrol edebilirsiniz.
  Action File: İşlem kaydı tamamlandıktan sonra ek olarak yapmak istediklerinizi tanımlayabilirsiniz. Action file  + butonu ile eklenen bir kod kümesidir. Örneğin irsaliyeyi kestikten sonra lojistik şirketine haber verebilir, eksilen malı tedarikçiye bildirebilirsiniz.

İşlem Tiplerinde Yetkiler ve Uyarılar

İşlem tipleri set ederken kullanıcılara yetkiler ve işlem tamamlandığında haberdar edilmesi gereken kişiler seçilir.  Yetki verilmeyen kullanıcılar “İşlem Tipi” kullanılan iş fonksiyonlarına-ekranlarına erişim yetkileri olsa dahi bu işlemlerde kaydetme ve güncelleme yapamazlar.  Bu durumda Workcube “İşlem Tipi Yetkisiz” uyarısını yapar.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler