Rol Planlama Utility


Rol Planlama modülüyle ilgili 5 tane utility sayfası bulunmaktadır.Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.


Norm Kadro Toplam Maliyet Aktarımı

Norm kadro Toplam Maliyet aktarımı oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Rol Planlama > Norm Kadro Toplam Maliyet Aktarımı ekranında ilgili alanlar doldurularak oluşturulan importu dosya alanından seçerek "Kaydet" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı norm kadro çalışanların toplam maliyetlerinin ay, yıl ve şirket bazında aktarılmasını sağlar. Burada şirket bazındaki çalışanların ay bazındaki toplam maliyetlerini içerir ve bir sonraki dönemlere aktarılması sağlanmaktadır.


Norm Kadro Ciro Aktarımı

Norm kadro ciro aktarımı oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Rol Planlama > Norm Kadro Ciro Aktarımı ekranında ilgili alanlar doldurularak oluşturulan importu dosya alanından seçerek "Kaydet" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı norm kadro çalışanların cirolarının (maliyetlerinin düşmeden elde ettiği brüt kazançlar), brüt kazançlarıyla birlikte toplam maliyetleri de aktarılarak şirket, şube ve departman bazındaki gelir ve giderleri hesaplanması için kullanılır.


Çalışan Derece Kademe Aktarımı

Çalışan derece kademe aktarımı oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Planlama > Rol Planlama > Çalışan Derece Kademe Aktarımı ekranında yıl seçildikten sonra "Kademe Aktar" ikonuna tıklanmalıdır. 

Bu alanın kullanım amacı memur çalışanlarda olan derece kademenin aktarılmasıdır.

Dikkat: Kademe aktarmak için sadece yıl seçilmelidir seçilmemesi durumunda aktarım olmayacaktır.


Toplu Pozisyon Değişikliği

Bu alanın kullanım amacı çalışanlara tanımlanan pozisyonlarda toplu olarak değişim yapmak için kullanılır. Toplu pozisyon güncellemeyle ilgili mevcut "Toplu Pozisyon Güncelleme" başlığında bir içeriğimiz vardır.

Dikkat: Pozisyon kartındaki her alan doldurulurken pozisyon başlama/bitiş ve gerekçe alanları da seçilmelidir.


Pozisyon Görevi Aktarma

Bu alanın kullanım amacı  bir pozisyonda bulunan çalışanın şirket içi pozisyon değiştirmesi veya işten ayrılması durumunda çalışanın görevli olduğu aksiyonların bir başka pozisyonda bulunan çalışana aktarılması için kullanılır. Toplu pozisyon güncellemeyle ilgili mevcut "Pozisyon Görevi Aktarma" başlığında bir içeriğimiz vardır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler