Gelir Tablosu Form Tanımları


Gelir tablosu mali tablolar kurallarına uygun tek düzen formlar şeklinde hazırlanır. İşletmelerin karşılaştırma yapmalarında kolaylık sağlayacak ve anlam birliği oluşturacak şekilde Workcube, Gelir Tablosu Form Tanımları ekranı ile tanımlamalar yapılır.


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Gelir Tablosu Form Tanımları

Gelir tablosu belirli iki tarih arasındaki işletme faaliyetlerinin sonuçlarını özetler.

Not: İşletmenin yıl içerisinde elde ettiği gelirler; 6 ile başlayan gelir hesaplarının alacağına, giderler ise 7 ile başlayan gider hesaplarının borcuna yazılır.

Form Tanımları

Oluşturulan hesapların gelir tablosunda Borçlu/Alacaklı mı olucağı belirlenerek gelir tablosunda hesapların nasıl geleceği belirlenerek kayıt işlemi yapılır. Dikkat: Hesap oluşturma ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Muhasebe Hesap Planı" dökümanını okuyabilirsiniz.

Gelir tablosu hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda “diğer” başlığı altında gösterilen gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının % 20’sini aşması halinde, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz.

Not:Gelir tablosu form tanımı kapatma işlemi ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Gelir Tablosu Kapanış Tanımları yolu ile gelir tablosu kapanış tanımları ekranına gidilerek iki hesap aralığı verilerek kapatma işlemi yapılır.

 Altı ile başlayan tüm gelir ve gider hesapları 690- “Dönem Kâr ve Zarar Hesabı”na devredilerek kapatılır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler