Şirket, Mali Yıl, Şube, Depo ve Lokasyon Yetkileri


Workcube'de şube yetkileri pozisyon-rolü temel alarak çalışır. Bir role verilen şube, depo, lokasyon yetkileri kullanıcının aktif yetki grubunun şubelere göre çalışıyor seçili ise çalışır. Yetki grubunda "Şubeye Göre Çalış" seçili değilse yetki grubu tüm şubelerde geçerli olur.


Şirket ve Mali Yıl - Muhasebe Dönemi Yetkileri

Workcube'de şirket yetkileri ile mali yıl - muhasebe dönem yetkileri bütünleşik bir yapıdadır. Bir şirkete bir kullanıcının yetkisi olması en az bir mali yıl-muhasebe dönemi yetkili olması anlamı taşır. Muhasebe Dönemi Yetkileri her bir pozisyona-role verilen yetkidir. Bu yetki İK > Organizasyon Planlama > Roller-Pozisyonlar altında Pozisyon detayonda Ayarlar sekmesinde verilir.


Depo ve Lokasyon Yetkileri

Workcube'de her bir şirket altında şubeler, departmanlar departmanlara bağlı depolar ve depoların altında lokasyonlar (depo bölgeleri) oluşturulur. Bu organizasyon birimlerine bağlı olarak aşağıdaki gibi pozisyon-rol ekranı üzerinde Ayarlar tab menüsünden Şube Yetkileri sekmesi altında verilir. Şubenin altında depolar ve depoaların altında lokasyonlar seçilir. Tüm mal hareketleri, giriş ve çıkışlar Workcube'de lokasyonlar seçilerek yapılır.


Giriş Depo ve Çıkış Depo Çalışma Prensipleri

İrsaliyeler, Stok Fişleri, İthal Mal Girişi, Üretim Sonucu gibi stok işlemlerinde işlem tipine göre malın kabul edildiği depo "Giriş Depo" ve malın gönderildiği "Çıkış Depo" vardır. Giriş deposu veya Çıkış Deposu lokasyonları kullanır. Lokasyonlar bir deponun alt bölgeleridir. Çıkış Depo ve Giriş Depo çalışanın yetk grubundaki ayara ve poziyondaki ayarların birleşimiyle çalışır.

Yetki Grubu
"Şubeye göre çalış" seçeneği işaretli ise tüm işlemler için yetki kontrolü yapılır. Seçilmediği durumda kullanıcı bu yetki grubuna bağlanmışsa tüm depolarda işlem yapabilir.
Muhasebe Dönemi
Pozisyon-Rol bazında şirketler ve muhasebe dönemi yetkisi verilir. Kullanıcı yetkili olduğu mali yıla ilişkin işlemler yapabilir.
Şube Yetkisi
Pozisyon-Rol bazında şube yetkisi verilir. Kullanıcı yetkili olduğu şubeye bağlı şubelerde işlem yapabilir. Bir şubeye yetkili olmak o şube altındaki depolarda yetkili olmak anlamı taşımaz. 
Depo Yetkisi
Pozisyon-Rol bazında depo yetkisi verilir. Kullanıcı yetkili olduğu şubeye bağlı depolarda işlem yapabilir. Depo yetkisi münhasır bir yetkidir. Şubeye yetki verilmez ise şubeya bağlı depolarda yetki çalışmaz.
Lokasyon Yetkisi
Pozisyon-Rol bazında lokasyon yetkisi verilir. Kullanıcı yetkili olduğu lokasyonlarda işlem yapabilir. Lokasyon yetkisi münhasır bir yetkidir. Depoya yetki verilmez ise depoya bağlı lokasyonlarda yetki çalışmaz.

Giriş ve Çıkış Deposunun Aynı anda Kullanıldığı İşlemler ve Yetkileri

İşlem
Çalışma Kuralı
Depolar Arası Sevk İrsaliyesi Ekle
Kullanıcı yetkil olduğu depodan başka depolara mal gönderir. Çıkış Depo'da sadece yetkili olunan depolar seçilebilir. Giriş depoda tüm depolar gelir.
Depolar Arası Sevk İrsaliyesi Mal Kabul.
Kullanıcı yetkili olduğu depolara başka depolardan gönderilen malları kabul eder. Giriş Depo'da sadece yetkili olunan depolar seçilebilir. Çıkış depoda  tüm depolar gelir.
İthal Mal Girişi - Antrepo Kullanımı
Kullanıcı yetkil olduğu depodan yetkili olduğu depolara mal gönderir. Çıkış Depo ve Giriş Depo'da sadece yetkili olunan depolar seçilebilir. 
Üretim Sonucu İşlemleri
Kullanıcı yetkil olduğu depodan üretim sonucu ve sarf ve fire işlemleri yapar. Çıkış Depo ve Giriş Depo'da sadece yetkili olunan depolar seçilebilir. 
İç Talepler
Kullanıcı yetkili olduğu depolara başka depolardan mal talep eder. Giriş Depo'da sadece yetkili olunan depolar seçilebilir. Çıkış depoda  tüm depolar gelir.

Dikkat: Depo ve Lokasyon Yetkilerini işe giriş ve pozisyon değişiklilerinde kontrol edilmesi gereklidir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler