İK Dashboard


Workcube IK Dashboard ile organizasyonunuzda bulunan Şubeleri, Şubelere Göre Ücret, Ödenek ve Kesintileri, Pozisyon Tiplerine Göre Maaşları, Kategorilere Göre İzin Kullanımı, Ek Ödenekler ve Fazla Mesailerin de kullanımını içeren yıl bazında detaylı olarak ve grafiklerle raporlanabilen verilerin yer aldığı alandır.


Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.

İK Dashboard I Görüntüleme

Yol: İK Dashboard ekranını görüntülemek için öncelikle izlenmesi gereken yol: HR-İK > Planlama > Organizasyon Planlama > Dashboard.

  1. Şubeler: Şubelerin isimlerinin yazdığı alandır.
  2. Departman Sayısı: İlgili şubeye bağlı departman sayılarının toplamıdır.
  3. Çalışan Sayısı: İlgili şubedeki ve bu şubeye bağlı departmanlarda yer alan çalışanların toplam sayılarının gösterilmesidir.
  4. Departman Sayısı Grafiği: İlgili grafikte şubelerin toplam departman sayısına oranla yüzdelik diliminin gösterildiği alandır.
  5. Çalışan Sayısı Grafiği: İlgili grafikte şubelerin toplam çalışan sayısına oranla yüzdelik diliminin gösterildiği alandır.

Dikkat 1: Şube ve departmanlarda aktif olanlar gözükmektedir, ancak aktif şube veya departman yoksa bunların gösterilmesi istenmiyorsa pasife alınmalıdır. Pasife alınılması durumunda ilgili dashboard'da görüntülenmemektedir.