Avans Talepleri


Yıl içerisinde çalışanlara maaş dışında avans verilebilir. Avans, aylık ücretin içinden verilen bir ücrettir. Workcube üzerinde çalışanların avans taleplerini onaylayabilir veya reddedebilirsiniz, belli bir miktarda avans verilebilir veya çalışan maaşına göre oranlanabilir. Bu ödeneklerin hangi zaman periyodlarında verileceği de ayrıca ayarlanabilir.


Yol: Bordro ve Puantaj > Ücret Ödenek


Avans Talebi Oluşturma

Bir Avans Talebi oluşturmak için öncelikle izlenmesi geren yol My Home > Ik İşlemleri > Avans Talebi Oluşturma ekranına  girilmelidir. 

 1. Çalışan: Çalışanın seçildiği alanı ifade etmektedir. 
 2. Süreç: Sistemde tanımlanan süreçlerin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 3. Avans Tipi: Kesinti tanımlarında tanımlanan avans tipinin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 4. Konu: Avans talebiyle ilgili konunun girildiği alanı ifade etmektedir.
 5. Açıklama: Çalışana verilen avansla ilgili açıklama girilmesi isteniyorsa girileceği alanı ifade etmektedir. 
 6. Bilgi: Avans talebiyle ilgili bilgi verilecek kişinin seçildiği alanı ifade etmektedir. 
 7. Öncelik: Çalışanın avansa ihtiyaç durumunu belirttiği alanı ifade etmektedir.  
 8. Tarih: Avans kesintisinin başvuru yaptığı tarihin seçildiği alanı ifade etmektedir. 
 9. Tutar: Çalışana verilen avans tutarının yazıldığı alanı ifade etmektedir.


Avans Talebi oluşturmak için kullanılan bir diğer yol  HR-İK > Özlük Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Bordro Puantaj ekranıdır.

 Tab Menüde yer alan Diğer sekmesi altındaki Kesinti Tanımlarından yeni bir avans talebi oluşturulmalıdır.


Dikkat: Avans tipleri "Kesinti Tanımları" ekranından gelmektedir.  


Avans Tipi eklemek için  "Avans Taleplerinde Seçilebilir" checkboxı işaretlenmelidir. İlgili alanın işaretlenmesi durumunda avans talepleri kayıt ekranında avans tipi olarak seçim gelecektir. 
Eğer avans tipi taksitlendirilecekse "Taksitlendirilmemiş Avans" checkbox'ı işaretlenmelidir. 
"Hesap Tipi"nin seçiminde avansa uygun olarak sağlanmalıdır.
 

Avans Talebi Onaylamak

HR-İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük alanı üzerinden çalışanların talep ettikleri avans ödemeleri görüntülenmektedir.

Öncelikli işlemimiz kalem ikonuna tıklayarak onay veya red işlemi yapılmalıdır. Onay verdikten sonra yan tarafta açılan check box tıklayarak Ödemeye tıklayarak yeni açılan pencereden kaydet tıklanmalıdır.


Avans Talebi Kontrolü

HR-İK > Özlük-Bordro > Bordro ve Puantaj, alanı üzerinden kaydetme işlemi bittikten sonra onaylanan avans talebi çalışanın ücret kartında oluşup oluşmadığının kontrolleri gerçekleştirilmelidir

Avans Talebinin Puantajda Yansıması

HR-İK > Özlük-Bordro > Bordro ve Puantaj alanı üzerinden çalışanın ilgili ay puantajı çalıştırıldığında onaylanan avansı kesintiler kısmında gösterilmektedir.


Taksitli Avans Talebi Oluşturma

Bir Avans Talebi oluşturmak için öncelikle izlenmesi geren yol HR-İK > Özlük Bordro >Ücret Yönetimi ve Özlük > Taksitli Avans Talebi Oluşturma ekranında "+" ikonuna tıklayarak Taksitli Avans Talebi girilmelidir. 

 1. Süreç: Sistemde tanımlanan süreçlerin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 2. Çalışan: Çalışanın seçildiği alanı ifade etmektedir.
 3. Avans Tipi: Kesinti tanımlarında tanımlanan avans tipinin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 4. Tutar: Çalışana verilen avans tutarının yazıldığı alanı ifade etmektedir.
 5. Taksit Sayısı: Avans kesintisinin kaç ay taksit olarak kesileceğinin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 6. Başlangıç Ay: Avans kesintisinin başlayacağı ayın seçildiği alanı ifade etmektedir.
 7. Açıklama: Çalışana verilen avansla ilgili açıklama girilmesi isteniyorsa girileceği alanı ifade etmektedir.


Taksitli Avans Talebi Listeleme ve Onaylamak

 1. Filtre: İlgili alana çalışanın isim ve soyismi girildiğinde sadece ilgili çalışanların taksitli avanslarının listeleneceği alanı ifade etmektedir.
 2. İşlem Başlangıç Tarihi: Talebi onaylanmış taksitli avansları seçilen tarih itibariyle listelendiği alanı ifade etmektedir.
 3. Şube: İlgili şubenin seçildiği alanı ifade etmektedir.
 4. Durum: İlgili taksitli avansların Kabul/Red aşamalarından hangisi seçildiyse listelendiği alanı ifade etmektedir.
 5. Giden Havale: Onaylanan avansların havale işlemlerinin yapıldığı alanı ifade etmektedir.
 6. Ödeme: Havalesi yapılmış işlemleri sistem üzerinden ödeme durumlarını ödendi olarak yapıldığı alanı ifade etmektedir.


Dikkat: Onay ve listeleme aynı ekran üzerinden yapılmaktadır.

Dikkat 2:Yapılan başvurunun kalem ikonu üzerinden öncelikle Kabul/Red aşamaları seçilmelidir. Onay verilmesi durumunda giden havale ve ödeme işlemleri yapılmalıdır.

Dikkat 3:Ödemesi yapılan avans işlemlerinin Ödeme alanından Ödendiği seçilmelidir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler