İthal Mal Girişi Basket Ayarları


Basket, Workcube’ün genelinde kullanılan bir komponenttir. Ürünlerin ya da hizmetlerin alış faturasının işlenmesinde ya da satış faturasının kesilmesinde gibi birçok objede satır satır kayıtların yapılmasını sağlar. Basket içeren işlemler sayfa özeline göre değişkenlik gösterir.

Basket yapısında; belli kolonlar bulunur ve bu gelen kolonlar sayfanın yapısına göre şekillenir. Her kolon bütün basketler de bulunmaz ya da bazı sayfalar ortak çalıştığı için kolonlar aynı olabilir. Fakat kolonun çalışma mantığı sayfa özelinde değişkenlik gösterebilir. Sistem yöneticileri basket şablonlarını oluştururken ihtiyaç duyulacak bilgi sütunlarını kendileri seçerler. Bu yüzden farklı sayfalarda farklı ürün bilgileri ile karşılaşmanız muhtemeldir.


Yol: Kontrol Paneli > System > Page Designer > Basket YapısıÜrün Bilgileri

 • Stok Kodu (stock_code): Üründe tanımlı stok kodu gelir ve değiştirilemez
 • Özel Kod (special_code): Üründe tanımlı özel kod gelir ve değiştirilemez
 • Barkod (barcod): Üründe tanımlı barkod gelir ve değiştirilemez
 • Üretici Kodu (manufact_code): Üründe tanımlı üretici kodu gelir, manuel değiştirilebilir.
 • Ürün İsmi (product_name): Karşı taraftan gelen ürünler direkt aynı isimle stokta olmayabilir. Page Designer üzerinde ürün isminin değiştirilip/değiştirilemeyeceği ayarlanabilir. Standart şablonlar bu manuel yazılan isimden alır.
 • Spec (spec): Üretilen ürünler de ürün özelleştirilebilir bir ürün ise spec seçimi ya da yeni spec oluşturulmalıdır. Specler de stoklar gibi stok kontrolü yapar. Örneğin; Stok miktarı yeterli fakat spec miktarı yeterli değil ise stok kontrolüne takılacaktır.
 • Lot No (lot_no): Lot No takip edilen ürünler için kullanılır. Lot No aktif bir şekilde kullanılıyor ise Şirket Akış Parametrelerinde "Lot No Zorunlu Olsun mu?" evet olarak seçilmesi unutulmamalıdır. Ayrıca Dönem İşlemlerinde yer alan "Stok Devir Aktarım" işleminde lot no aktar kutucuğu işaretlenmelidir. Aksi halde stok devirleri yanlış olur.
 • Açıklama 2 (product_name2): Ürün detayında tanımlı olan Açıklama 2 alanı default gelir.
 • Miktar (Amount): Ürün ve hizmetin miktarını ifade eder. Page Designer üzerinde virgülden sonra hane sayısının ayarlanması unutulmamalıdır.
 • Birim (Unit): Üründe tanımlı olan Ana Birim gelir ve değiştirilemez.
 • Miktar 2 (Amount2): Ürün ve hizmetin miktarını ifade eder. 
 • Birim 2 (Unit2): Bir ürün birden fazla birim ile çalışıyorsa miktar2 ve birim2 alanları açık olmalıdır. Üründe tanımlı olan "Ek Birim" gelir ve değiştirilemez.

Fiyat Bilgileri

 • Liste Fiyatı (List_price): Fiyat listeli çalışılan ürünlerde seçili fiyat listesindeki tanımlı fiyatı otomatik olarak gelir.
 • Fiyat (Price): Birim fiyatı girilir. Fiyat listeleri kullanılmıyor ise standart alış fiyatı gelir ve değiştirilebilir.
 • Döviz (other_money): Ürünün işlem dövizi seçim alanıdır. Satır ve Baskette aynı seçilmelidir. 
 • Döviz Fiyat (price_other): Seçilen dövize ait fiyat girilir ve TL fiyatını kura göre otomatik hesaplar. TL fiyat girildi ise dövizi kura göre otomatik olarak gelir. Birbirleri arasında hesaplama yapabilmesi için fiyat ya da döviz fiyat alanlarından birinin girilmesi yeterlidir. 
 • Net Fiyat (price_net): İskonto sütunlarındaki indirim oranları uygulanmış ürün birim net fiyatını görüntüler.
 • Net Döviz Fiyat (price_net_doviz): İskonto sütunlarındaki indirim oranları uygulanmış ürün birim net döviz fiyatını görüntüler. (Gelmesi için "Döviz Fiyat" kutucuğu işaretli olmalı) 

İskonto ve İndirimler

 • Tutar İskonto (iskonto_tutar): İskonto oranı üzerinden değil direkt tutar olarak indirim yapılmak istendiğinde indirim yapılacak tutar girilir.
 • İskonto 1 - İskonto 10 (disc_ount): Ürün birim fiyatı üzerinden yapılacak yüzdelik indirim oranlarını ifade eder. 1-10 arası iskonto oranı tanımlanabilir. Örneğin; İskonto1: %35 + İskonto2: %25 

Vergiler

 • KDV (Tax): Üründe tanımlı KDV otomatik olarak gelir, değiştirilebilir. (Eğer ürün detayı Muhasebe ve Bütçe Kodları alanında KDV tanımlandı ise buradan tanımlı değil ise direkt ürün detayında tanımlı olan KDV'yi alır.

Satır Toplam İşlemleri

 • Satır Toplamı (row_total): Miktara ve fiyata göre otomatik hesaplanır. İndirimsiz toplamı ifade eder. (Gelmesi için "Fiyat" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Net Satır Toplamı (row_nettotal): Girilen indirim oranlarına göre otomatik hesaplanır. İndirimli satır toplamını ifade eder. (Gelmesi için "Fiyat" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Satır Vergi Toplamı (row_taxtotal): Ürün KDV oranına göre miktar ve birim fiyat üzerinden otomatik hesaplanır. (Gelmesi için "Fiyat" ve "KDV" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Son Toplam (row_lasttotal): Net Toplam ile KDV Toplamının toplamıdır. (Gelmesi için "KDV Fiyat" ve "Net Toplam" kutucuğu işaretli olmalı)
 • Satır Döviz Vergi Toplamı (other_money_gross_total): Satırda seçilen dövizin karşılığıdır. Ürün KDV oranına göre miktar ve birim fiyat üzerinden otomatik hesaplanır. 
 • Satır Döviz Tutarı (other_money_value): Miktara ve fiyata göre otomatik hesaplanır. İndirimsiz toplamı ifade eder. Satırda seçilen dövizin karşılığıdır. 
 • Satır Ek Tutar Toplamı (ek_tutar_other_total): Miktar x Ek Tutar.
 • KDV'li Birim Fiyat (tax_price): Birim fiyatı KDV'li olarak gelir.

Maliyet

 • Net Maliyet (net_maliyet): Maliyet girilir. Fatura Maliyet ve Masrafları alanından girilenler bu kolona kayıt atar.
 • Ek Maliyet (extra_cost): Ek Maliyet girilir. Fatura Maliyet ve Masrafları alanından girilen ek maliyetler bu kolona kayıt atar.
 • Ek Maliyet Oranı (extra_cost_rate): Ek Maliyet Oranı girilir.
 • Toplam Maliyet (row_cost_total): Maliyet ve Ek Maliyet ile birlikte Toplam Maliyeti getirir.

Depolama Bilgileri

 • Derinlik (row_depth): Ürün detayından alır, manuel girilebilir.
 • Yükseklik (row_height): Ürün detayından alır, manuel girilebilir.
 • Genişlik (row_width): Ürün detayından alır, manuel girilebilir.
 • Teslim Depo (deliver_dept):Çıkış yapılacak depo bilgisi seçilir.
 • Raf No (shelf_number): Ürün rafı seçilir.
 • Son Kullanma Tarihi (deliver_date): Ürüne ait son kullanma tarihi girilir.

Vade ve Taksitler

 • Vade (Duedate): Ödeme vadesini ifade eder. Vade gününe karşılık gelen rakam manuel olarak girilir
 • Taksit Sayısı (number_of_installment): Taksit sayısı belirlenir.

Proje Bilgileri

 • Proje (basket_project): Alınan Hakediş faturaları ve proje bazlı takip için proje seçimi yapılır. Proje belge veya satır üzerinden girilebilir. Belgede yer alan projenin satırlara yansıması için xml ayarları yapılır.
 • İş (basket_work): Alınan Hakediş faturaları için iş seçimi yapılır.
 • Aktivite Tipi( row_activity_id): Bütçe işlemleri için seçilir.Basket Genel Bilgileri

 • Proje Seçme Zorunluluğu: Proje bazlı çalışıyor ve aktif proje takip ediliyor ise proje seçmeden baskete ürün eklenmesini engeller.
 • Garanti Seri No: Garanti Seri No alanı açılır ve üründe seri kontrolü yapılsın işaretli ise seri girişi ya da çıkışı yapılmadan işlem yapılmasına izin vermez.
 • Sıfır Stok Kontrolünü Belge Tarihine Göre Yapsın: Baskette yer alan ürünlerin mevcut andaki stok miktarına göre değil belgede seçilen tarih deki stok miktarına göre stok kontrolü yapmasını sağlar.
 • Sıfır Stok İle Çalış: Sıfır stok kontrolü yani stok miktarının eksiye düşüp/düşmemesini sağlar. Detaylı bilgi için "Sıfır Stok Çalışma Prensipleri" dokümanı okunmalıdır.
 • Basket Toplamda Döviz Bilgileri Gösterilsin: En alt baskette toplam bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.
 • Basket Toplamda Miktar Bilgileri Gösterilsin: En alt baskette belgede girilen ürünlerin miktar bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.
 • Proje Bağlantı Kontrolleri Yapılsın: Proje bazlı ürün satışı yapılıyor ise, her projeye göre satışı yapılan ürün veya fiyatı değişiyor ise seçilir. Detaylı bilgi için "Proje Bağlantıları" dokümanı okunmalıdır.İpucu: Basket Ayarları ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Basket Ayarları ve Kullanımı" dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler