e-Fatura


e-Fatura, veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletişimin merkezi GİB üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura, veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletişimin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. 

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan e-Fatura belgesi yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamındaki “fatura” belgesi ile aynı niteliklere sahiptir. e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları e-Fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.


e-Fatura Yararlanma Yöntemleri Nelerdir?


Portal

e-Fatura portal yöntemi GİB tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-Fatura uygulaması hizmetidir. Mükellefler e-Fatura portalına giriş yaparak e-Fatura gönderme ve alma işlemini yapabilirler.

Bu yöntem ile faturalarınızı GİB portal üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde başkanlığın belirlediği formatta oluşturup portal hesabınıza yükleyebilirsiniz.


Entegrasyon

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

Bu şekilde oluşturulacak entegrasyon ile mükelleflere ait sistemlerdeki e-Faturalar otomatik olarak GİB'e iletilir ve mükellefe iletilecek faturalar da otomatik olarak GİB tarafından mükellef sistemine aktarılır.


Özel Entegrasyon

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Mükellef tarafında kullanılan sistemin yarattığı e-Faturalar özel entegrasyon yapan firmaya iletilir, özel entegrasyon yapan firma da bu faturaları GİB'e aktarır.

Gelen e-Faturalar için de benzer bir kurguyla GİB tarafından özel entegrasyon firmasına ulaştırılan faturalar özel entegrasyon firması tarafından mükellef sistemine ulaştırılır.


Workcube’de e-Fatura uygulaması Özel Entegrasyonla ilerlemekte olup, elektronik ortamda kağıt faturalarınızı oluşturabilir, gönderebilir ve alabilirsiniz. 


e-Faturanın Avantajları Nelerdir?


  • Kağıda basılı fatura yerine kullanılan e-Fatura hem firmanın maliyetlerini düşürmesini sağlar hem de doğayı korur.

  • Bir kağıt faturayı hazırlama, basım, kontrol, kayıt, gönderim, ulaştırma ve arşive ekleme aşamaları ortalama 5 gün sürer. Yani iş yükünü arttırırken zaman da alır. e-Fatura ise bir dakikadan az bir sürede hazırlanıp alıcıya ulaştırılabilir.

  • 50.000 kağıt fatura için ortalama 1 ağaç kesilirken e-Fatura ile bu zarar ortadan kalkar.

  • İhtiyaç anında faturalara tek bir tıkla ulaşılabilmesi kullanıcılara pratiklik sağlar. Kağıt fatura kullanımında ise faturaya ulaşmak için fiziksel arşivde boşa zaman kaybedilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler