PDKS İmport İşlemleri


Workcube PDKS İmport Modülü ile organizasyonunuzda bulunan çalışanların izin, fazla mesai ve çalışma günlerinin oluşturulan xml dosyalarını sisteme yükleyebilirsiniz.

Hazırlanan PDKS import dosyalarını yüklemek ve yüklenen dosyaları görüntülemek için çalışanlarınıza tek şube, bir fazla şube veya bütün şubeleri görme ve oluşturma yetkisi verebilirsiniz. Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.


YOL: HR - İK > Özlük-Bordro > Devam ve Kontrol > PDKS İmport İşlemleri

PDKS İmport

  1. Dosya Ekleme: İmport belge türlerini açmak ve ilgili dosyayı yüklemek için "+"simgesine tıklanmalıdır.
  2. Dosya işleme: İlgili simgeye tıklanarak yüklenen dosyaların sisteme işletilmesi sağlanmaktadır.
  3. Dosya Silme: Yüklenen dosyada hatalı veri var ise veya eksik olması durumunda "-" simgesine tıklayarak ilgili import dosyası silinebilmektedir.
  4. Dosya Görüntüleme: İlgili simge yüklenen dosyaları görüntülemeyi sağlamaktadır.
  5. Şube Listeleme: Yüklenen dosyaları şube bazında tek olarak veya tüm şube bazlı görüntüleme seçeneklerini seçme imkanı sağlamaktadır.
  6. Tarih Aralığı: Yüklenen dosyaların hangi tarih aralığında (Başlangıç-Bitiş) seçilerek listelenmesi işlemini gerçekleştirmektedir.
  7. İmport Dosyası Yükleme: Hazırlanan import dosyasını bilgisayarınız üzerinden seçerek sisteme yükleme işlemini sağlamaktadır.
  8. Şube: İmport işlemi gerçekleştirilecek şube seçildiği alanı ifade etmektedir.
  9. Belge Türü: Yüklenecek import dosyası sistemde hangi hangi belge türüne karşılık geldiğinin seçildiği alanı ifade etmektedir.


PDKS İmport Belge Türleri


Workcube:

Aktarım işlemi dosyanın 1. satırından itibaren başlar, bu yüzden birinci satırda alan isimleri olmalıdır. Belgede toplam 9 alan olacaktır. İşaretli alanlar zorunludur. 

Alanlar sırası ile şu şekilde olmalıdır: 

1- PDKS No * 

2- Gün *

3- Ay *

4- Yıl *

5- Başlangıç Saat *

6- Başlangıç Dakika *

7 - Bitiş Saat *

8 - Bitiş Dakika * 

9 - Mesai - İzin ID * (Mesai ID: Çalışma Günü FM: -1, Hafta Tatili FM: -2, Resmi Tatil FM: -3, Gece Çalışması FM : -4, Çalışma Günü: -5 Hafta Tatili: -6 Genel Tatil: -7 İzin: İzin Kategorisi ID)


Multiport:
Dosya uzantısı txt olmalı ve alan araları boşluk ile ayrılmalıdır. Aktarım işlemi dosyanın 1. satırından itibaren başlar bu yüzden birinci satırda alan isimleri olmalıdır.
Belgede toplam 4 alan olacaktır alanlar sırası ile;
   1- PDKS No
   2- Başlangıç Tarihi
   3- Başlangıç Saati
   4- Şube Kodu


XML Base:
Dosya uzantısı xml olmalıdır. Aktarım işlemi dosyanın 1. satırından itibaren başlar bu yüzden birinci satırda alan isimleri olmalıdır.
Belgede toplam 2 alan olacaktır alanlar sırası ile;
   1- PDKS No
   2- Başlangıç Tarihi


ERK:
Aktarım işlemi dosyanın 1. satırından itibaren başlar bu yüzden birinci satırda alan isimleri olmalıdır.
Belgede toplam 7 alan olacaktır alanlar sırası ile;
   1- PDKS No
   2- Gün
   3- Ay
   4- Yıl
   5- Saat
   6- Dakika
   7- Başlangıç Tarihi


TXT File:
Dosya uzantısı txt olmalı ve alan araları boşluk ile ayrılmalıdır. Aktarım işlemi dosyanın 1. satırından itibaren başlar bu yüzden birinci satırda alan isimleri olmalıdır.
Belgede toplam 4 alan olacaktır alanlar sırası ile;
   1- PDKS No
   2- Başlangıç Tarihi
   3- Başlangıç Saati
   4- Şube Kodu


Toplu PDKS Giriş:
Dosya uzantısı csv olmalı ve alan araları noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. Aktarım işlemi dosyanın 2. satırından itibaren başlar bu yüzden birinci satırda alan isimleri olmalıdır.
Belgede toplam 4 alan olacaktır alanlar sırası ile;
   1- TC Kimlik No
   2- Çalışma Saati
   3- Ay
   4- Yıl


Özgür Zaman:
Dosya uzantısı txt olmalı ve alan araları virgül (,) ile ayrılmalıdır.
Belgede toplam 5 alan olacaktır alanlar sırası ile;
   1- Cihaz numarası: Cihaz numarası yoksa 001 girin.
   2- PDKS Numarası.
   3- Bu alana 1 (Bir) giriniz.
   4- Tarih
   5- Saat


EM Nideka X659 UTC:
Dosya uzantısı txt olmalı ve alan araları virgül (,) ile ayrılmalıdır.
Belgede toplam 5 alan olacaktır alanlar sırası ile;
   1- Cihaz numarası: Cihaz numarası yoksa 001 girin.
   2- PDKS Numarası.
   3- Bu alana 1 (Bir) giriniz.
   4- Tarih
   5- Saat


TA:
Dosya uzantısı csv olmalı ve alan araları virgül (;) ile ayrılmalıdır.
Belgede toplam 5 alan olacaktır alanlar sırası ile;
   1- Cihaz numarası: Cihaz numarası yoksa 001 girin.
   2- PDKS Numarası.
   3- Bu alana 1 (Bir) giriniz.
   4- Tarih
   5- Saat


TA PDKS: 

Dosya uzantısı csv olmalı ve alan araları noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır . Aktarım işlemi dosyanın 2. satırından itibaren başlar bu yüzden birinci satırda alan isimleri olmalıdır . İmport dosyasına veriler saat formatında (SS:DD) girilmelidir İmport dosyasının her satırı bir güne tekabül etmektedir. Belgede toplam 26 alan olacaktır alanlar sırası ile : 

1. PDKS No veya Çalışan No  

2. Adı : Çalışan Adı 

3. Soyadı : Çalışan Soyadı 

4. Tarih : PDKS import işleminin kayıt atılacağı tarih. \GG.AA.YYYY\ şeklinde girilmelidir 

5. Posta kodu (Boş bırakılabilir) 

6. Normal Gün : Hafta içi normal çalışma saati 

7. Devamsızlık : Devamsızlık adı altında açılmış izin kaydı oluşturacak. 

8. Hafta Tatili : Hafta Tatili alanına kayıt atacaktır. 

9. SSK Gün : SSK Saat Gün (Bu alan pasiftir. Sistem SGK Gününü 

10.Hafta içi Mesai : Hafta içi mesai saati 

11.Gece Çalışması : Gece çalışması saati 

12.Genel Tatil Mesaisi : Genel tatil mesaisi saati 

13.Hafta sonu Mesaisi : Hafta sonu mesaisi saati 

14.Ücretli İzin : Ücretli izin adı altında açılmış izin kaydı oluşturmaktadır 

15.Ücretsiz İzin : Ücretsiz izin adı altında açılmış izin kaydı oluşturmaktadır 

16.Vizite : Vizite adı altında açılmış izin kaydı oluşturmaktadır 

17.Rapor : Rapor adı altında açılmış izin kaydı oluşturmaktadır 

18.Yıllık İzin : Yıllık izin adı altında açılmış izin kaydı oluşturmaktadır. 

19.Evlenme İzni : Evlenme İzni adı altında açılmış izin kaydı oluşturmaktadır. 

20.Ölüm İzni : Ölüm İzni adı altında açılmış izin kaydı oluşturmaktadır. 

21.Doğum İzni : Doğum izni adı altında açılmış izin kaydı oluşturmaktadır. 

22.Mazeret İzni : Mazeret izni adı altında açılmış izin kaydı oluşturmaktadır. ;

23.Genel Tatil Günü : Genel Tatil Günü alanına kayıt atmaktadır. 

24.Kontrol : Bu alana herhangi bir değer girilmedir. (\'0\' olarak doldurulabilir) 

25.Süreç ID : İzin sürecinin ID si girilmeli 

26.Kategori ID : İzin Kategori ID'si Girilmelidir. Yoksa 0 olarak girilmeli!


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler