Üretim Planlama Raporları


Workcube Üretim Planlama modülü ile ilişkili standart raporlarda yedi tane rapor bulunmaktadır. Bu raporlar sayesinde üretim planlama modülü ekranları hakkında detaylı durum analizleri raporlanır.


Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > ERP > Üretim Planlama


Workcube üretim planlama modülü ile; üretimde kullanılacak malzeme ihtiyaçları, üretim emirleri, üretim operasyonları, üretim siparişleri, üretim talepleri, üretim sonuçları ve üretimdekilerin takibi yapılır. Tüm bu iş süreçlerinin, takibi ve detaylı analizleri için raporlar kullanılır. 

Üretim planlama modülüne ait yedi raporu sırasıyla inceleyelim.


Duraklama Raporu

Üretime geçilecek ürünlere üretim emirleri sisteme kaydedilir. Üretim emirinin sonucu sisteme kaydedilirken üretim esnasında duraklamalar olabilir. Bu duraklamalar ilgili üretim sonucunun detayında üst menüde bulunan duraklamalar ekranında kaydedilir. Duraklama ekranına sisteme kaydedilen duraklama tipleri otomatik gelir.

Not: Duraklama tipleri, ERP > Üretim > Üretim Tasarımı > Duraklama Tipleri yoluyla eklenir.

Üretim emirine istasyonu tanımlanır. İstasyon seçimi yapılarak arama yapılabilir.

Ürünleri eklerken marka seçimi yapılır. Marka seçimi yaparak ilgili markaya ait ürünlerin duraklamaları var ise listelenir.

Duraklama kategorisi parametreler ekranında tanımlanır.


İş İstasyonları Gider Dağıtım Raporu

İş istasyonları, üretim hattı üzerinde verilen bir işin makineler veya işçiler tarafından yapıldığı alandır.

İstasyonun detayına gidildiğinde istasyona masraf tanımlarının yapıldığında emin olunmalıdır.

Tavsiye: İstasyonların açılması ve kullanım alanları ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Üretim İş İstasyonları ve Operasyonları" adlı dokümanı okuyabilirsiniz.

Rapor ekranında hangi tarihler arası iş istasyonlarının gider dağıtımı kontrol edilmek isteniyor ise filtre alanından tarih seçimi yapılarak çalıştırılır.


Üretim Hattı Personel Sayıları Raporu

Üretim sonuçlarına çalışanlara zaman harcaması eklenir. Bu zaman harcamaları raporlanır.

Tarih aralığı ne kadar kısıtlanırsa rapor daha anlaşılır olur.

Tarih aralığı girilerek arama yapılabilir. Tarih seçim alanı zorunlu alanıdır. 

Not: Rapor ekranlarında "Excel Getir" kutucuğu işaretlenerek çalıştırılır ise rapor dışarı aktarılır.


Üretim Programı

Üretim programı rapor ekranı ile, üretim emirleri ve üretim talepleri filtreleme seçenekleri ile raporlanabilir.

Üretime geçilecek ürünlere üretim talepleri oluşturulur. Bunun sonucunda üretim emirleri verilir.

Üretim emirleri öncesi satınalma siparişleri oluşturulur. Sipariş onay sürecinden sonra üretim emri verilir. 

Rapor ekranında, ürün, model ve kategori seçimleri yaparak arama yapılabilir. Kategoriler, ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Ürün Kategori Yönetimi ekranı ile eklenir. Kategorilerde ürün ve model ile ilişkilendirilir. Kategori seçimi yapılarak arama yapılır ise kategori ile ilişkilendirilen ürünlerin üretim emirleri listelenir.

Üretim emirleri istasyona bağlı oluşturulur. İstasyon seçimi yapılarak rapor çalıştırılır.

Seçimler sonrasında üretim emirleri ve taleplerin durum analizleri raporlanır.

Not: Üretim emirleri ekranı ile detaylı bilgi edinmek için "Üretim Emirleri" adlı dokümanı okuyabilirsin.


Üretim Sonuç Analizi

Üretim emri verildikten sonra üretim operasyonları tamamlandıktan sonra üretim sonuçları sisteme kaydedilir.

Durum analizi için raporlanacak üretim sonuçlarını rapor ekranında filtreleme seçeneklerini kullanarak raporlama yapılabilir.

Rapor ekranında; ürün kategori, üretilen ürün, üretim emirinde seçilen istasyon seçimi yapılabilir.

Sarf ürün veya fire ürün seçimi yapılabilir.

Proje ve müşteriye ait üretim sonuçları raporlanabilir. Rapor tipi ve stok fişi oluşturulmuş/oluşturulmamış seçimleri yapılarak filtreleme yapılabilir.

Gösterim ve sıralama seçimleri yaparak raporun analiz detayları belirlenebilir.

Not: Rapor ekranında en az bir alanda seçim yaparak çalıştırılmalıdır.


Ürün Gider Dağıtım Raporu

İstasyona bağlı ürünlerin giderleri raporlanır.

Tarih seçimi ve istasyon seçimi yapılarak seçimlere ait ürünlerin giderleri raporlanır.


Ürün Maliyet Raporu

Ürün maliyet raporu ekranın ürün giderleri detaylı raporlanır.

Ürün bileşenlerinin de gideri var ise görüntülenir.

Ürün, istasyon, kategori ve üretim emiri seçimi yaparak rapor çalıştırılır.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler