Ürün ve Stoklar İmport


Ürün ve Stoklar İmport ekranı ile, işletmeleri ellerinde bulunan ürünleri, stokları ve bunlara bağlı parametreleri toplu bir şekilde sistemde içeri almak için kullanılır. 

Yol: Kontrol Paneli > System > İmport > Ürün ve Stoklar 


Birim Aktarım 

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar> Birim Aktarım


Ürünlere ait birimleri toplu şekilde sisteme tanımlamak için birim aktarımı yapılır.

Ürün birimlerini; Barkod, Stok Kodu, Özel Kod seçeneklerini kullanarak aktarabilirsiniz. Yapılan aktarım ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar> Ürünler > Ürün detay ekranında Birimler alanından kontrol edilebilir.


Ek Barkod Aktarım

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Ek Barkod Aktarım

Ürünlere ait barkodu sisteme tanımlama işlemi için kullanılır. Ürüne ait Özel Kod ya da Stok Kodunu kullanarak aktarımı yapabilirsiniz. Ürünler ekranı detayı Stoklar alanında yapılan barkod aktarımı kontrol edilebilir.


Marka Aktarım  

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar

Ürün tanımlama ürünlere ait markaları toplu şekilde import edebilmek için kullanılan ekrandır. Marka import işlemi şirket bazında yapılır. Bir veya birden fazla şirket için seçim yaparak markalar sisteme aktarılabilir.

ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar> Marka ekranında yapılan aktarım kontrol edilebilir.


Model

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Model Aktarım

Ürünlere tanımlanacak modellerin toplu şekilde sisteme aktarılması için kullanılır.

Yapılan aktarım ürün detayda ürünü tanımlarken Model alanı seçiminde kullanılabilir.


Raf Aktarım

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar >Raf Aktarım

Ürün ve stokları yönetebilmek için ürün bulunduğu depo-lokasyon ve o lokasyona bağlı rafların tanımlanması gerekir. Aktarım işlemi ile ürün-stokların bulunacağı raflar toplu şekilde sisteme aktarılır. Yapılan aktarımlar  Depo ve Alan Planlama > Raflar ekranından takip edilebilir.Stok Stratejileri Aktarım

Yol: ERP> Satış Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Stok Stratejileri Aktarım


Doğru stok yönetimi yapabilmek için her bir ürüne Max. Stok, Min Stok gibi özel stok stratejisi tanımlanmalıdır. Aktarım ekranı ile ürünlere bağlı stok stratejileri toplu şekilde sisteme import edilir. Aktarım; Ürüne ait Barkod, Stok Kodu ve Özel Kod seçenekleri kullanılarak yapılabilir.

Yapılan aktarımlar Ürün ve Stoklar > Stoklar ekranı stok detaylarında görüntülenebilir.Ürün Aktarım

Yol: ERP> Satış Dağıtım >Ürün ve Stoklar>Ürün Aktarım


Ürünleri toplu şekilde import etmek için kullanılan ekrandır. Ürün importu bir veya birden fazla şirket için aynı anda yapılabilir. Şirketlere aktarım ile birlikte o şirketin belirli bir şubesi ya da şirketin tüm şubeleri seçilerek import gerçekleştirilebilir.

Dikkat: Şube seçimi ile import işlemi için şirket bazında tek tek aktarım yapabilirsiniz.


Ürün Kategori Aktarım

Yol: ERP> Satış Dağıtım >Ürün ve Stoklar> Ürün Kategori Aktarım


Kategori tanımı yapılmadan sisteme ürün kaydedilemez. Alış ve satışı yapılan tüm ürünler için kategori ve alt kategori tanımı yapılmalıdır. Bu kategoriler manuel tek tek  girilebildiği gibi aktarım işlemi ile toplu şekilde sisteme tanımlanabilir. Ürün ve Stoklar > Ürün Kategori Yönetimi ekranında yapılan aktarımlar kontrol edilebilir.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler