Borç Alacak Yönetimi


Firmaların finans departmanlarının en büyük sorumluluğu nakit akışlarının planlı, hızlı, etkin bir şekilde yönetilmesidir. Cari işlem yapan tüm parasal işlemlerin müşteri, çalışan, tedarikçilerdeki bakiyelerinin takibi, fatura, masraf vb. gibi borç ve alacak karakterli işlemlerin ödeme ve tahsilâtlarından doğacak gecikmelerdeki risklerin azaltılması, gelir – gider bütçe dengesinin sağlanması borç alacak yönetimi ile takip edilebilir.


Workcube ile borçlu ve alacaklı firmaların tespit edilmesi, cari hesap hareketlerinin detaylı incelenmesi, açık işlemlerin listesi, cari yaşlandırma, vade farkı işlemleri, ödenmemiş çek/senet ve ödenmemiş talimatların ayrıştırılması, işlemlerin vade tarihine göre kapamalarının raporlamaları yapılabilmektedir. Tüm FA işlemlerinin 3 para birimi ile çalışmasının bir sonucu olarak bakiyeler de 3 para birimi ile takip edilebilmektedir. Cari hesap bakiyelerinin belirli devre sonlarında karşılıklı olarak teyit edilmesi amacıyla düzenlenen mutabakat formlarının sistem üzerinden iletilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Üye Yönetimi, Proje Yönetimi, Satış Yönetimi gibi modüllerle bütünleşmiş bir sistem yürütülmesi sebebi ile proje, şube, satış bölgesi, müşteri temsilcisi, üye kategorisi vb. bağlantılarla borç – alacak takibi yapılarak şirketlere ayrıcalık kazandırabilmektedir.

Borç ve alacakların takibindeki en temel amaç şirketlerin gerçekleşen ya da gerçekleşecek olan nakit akışının yönetimidir. İşletmelerin varlıklarını sürdürmeleri için nakit akışına verilen önem ciro ve karlılığa verilen değerden çok daha fazla olmalıdır. Faaliyet karları olmadan belirli bir süre şirketler yaşamaya devam ederken borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler itibar kaybetmeye ve hatta varlıklarını da kaybetmeye maruz kalabilirler. Nakit yönetimi, nakit fazlası ve açıklarına meydan vermeden, işletmede bulundurulması gerekli para miktarını belirlemeyi ve buna göre de tedbirler almayı amaçlamaktadır.


Kullanıma Geçmeden Önce

Workcube' de Borç/Alacak Yönetimi ile ilgili işlemleri yapmadan önce aşağıdaki tanımlamaları yapmanız gerekmektedir.

 • Mutabakat Mektubu vb. bilgilendirmeler için şablonlar
 • İşlem Tipleri ve Yetkileri
 • Diğer FA Ayarları

Modül Fonksiyonları

 • Borç Alacak Dökümü
 • Vade Farkı İşlemleri
 • Ödeme Performansı (Yaşlandırma)
 • Ödeme Emirleri
 • Ödeme Talepleri
 • Fatura Kapama İşlemleri
 • Mutabakat

Diğer Modüllerdeki İlişkili Fonksiyonlar

 • İşlem Tipleri ve Yetkileri
 • Cari Hesap/Cari İşlemler (Dekont, Açılış Fişi, Virman)
 • HR/Puantaj (Ücret Dekontu)
 • Kasa/Kasa İşlemleri
 • Banka/Banka İşlemleri
 • Çek - Senet/Çek İşlemleri
 • Çek – Senet/Senet İşlemler
 • Masraf ve Gelir/Masraf ve Gelir Fişler
 • Bütçe/Tahakkuk İşlemleri
 • Fatura/Faturalar
 • Sabit Kıymetler/Alış – Satış Faturaları
 • BI / Standart Raporlar/Toplu Ödeme Performansı

Dikkat
Belge kapama işlemleri için borç ve alacak karakterli işlemleri finans ekibiniz birebir eşleştirme ile yapıyorsa manuel kapama yapıyorsunuz demektir. Bu tanıma uygun değilseniz W3, sistem üzerindeki işlemleri vade tarihine göre otomatik olarak eşleştirerek listeleme yani kapama işlemi yapabilirsiniz. Sistem üzerindeki bu yöntem otomatik kapama olarak adlandırılmaktadır.


İpucu
Vade farkı hesaplamalarınız sonucunda sistem üzerinde eklenmesi gerekli işlemi ilgili sayfanın xml ayarlarından işlem tipini seçerek belirlemelisiniz! Bunun için ilgili sayfa üzerinde iken;
Yol: Kontrol Paneli > System > XML adımlarını takip ederek ulaştığınız ekranda ilgili işlem tipi için -Evet- seçeneğini seçerek yaptığınız değişiklikleri kaydetmelisiniz.


İpucu
Eğer banka talimatlarınıza cari işlem yaptırıyorsanız borç alacak dökümünde ödenmemiş talimatları getirme checkbox’ını kullanabilirsiniz.


Dikkat
Proje bazlı borç - alacak takibi yapmak için mutlaka cari işlem yapan işlem tiplerinde proje seçmelisiniz.


İpucu
Geciken müşterilerini takip eden ve müşterilerinin sınıflandırmasını yapıp, gecikerek ödeyenlere tekrar vadeli satış yapmayan ve gecikmeler karşılığında gecikme faizi talep eden firmaların alacaklarının tutarı azalacaktır.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler