10-Raf ve Son Kullanma Tarihli Stok Listesi


Basket, Workcube’ün genelinde kullanılan bir komponenttir. Ürünlerin ya da hizmetlerin alış/satış faturasının kesilmesinde, satış ve satınalma siparişlerinin kaydında ve daha bir çok objede satır satır kayıtların yapılmasını sağlar. 

Basket yapısında; eklenilen ürün veya hizmetlerin maliyetleri, kodları, miktarı ve adetleri gibi alanların yanı sıra "Genel Bilgiler" altında stok seçim sayfası bulunur. Sipariş, fatura, irsaliye, stok fişleri sayfalarında; ürün modülünde tanımlanan ürünlerin seçilip ilgili kaydın basket satırlarına düşürülmesi bu "Stok Seçim Sayfası" ile yapılır. Burada gelen seçimler esasen fiyat listeleridir. Örneğin; Satınalma talebinde 1-Fiyatsız standart stok listesi kullanılırken, satış siparişinde 10-Raf ve son kullanma tarihli stok listesi kullanılabilir. Aslında ürün seçimi yapılacak belgenin yapısına ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. 

Cari bazlı fiyat listeleri ile çalışılıyorsa ya da şube bazı fiyat listeleri ile çalışılıyorsa yani ürünler ve müşteri fiyatları fiyat listeleri ile yönetiliyor ise ve bunlar ile birlikte raf ve SKT kullanılıyorsa Raf ve Son Kullanma Tarihli Stok Listesi seçilir. Hem fiyat hem de stok kontrol ve takibi yapılabilen bir stok seçim sayfasıdır.


Yol: Kontrol Paneli > System > Page Designer > Basket Yapısı > Genel Bilgiler

Filtre Seçenekleri

 • Filtre: Ürün adı, barkod, stok kodu, özel kod, üretici kodu, ürün açıklaması alanlarına göre filtrelemeyi sağlar.
 • Sıralama: Ürün adına, stok koduna ve özel koda göre sıralama sağlar.
 • Kategori: Ürün kategorisine göre filtrelemeyi sağlar. Üst kategori seçilir ise o üst kategorinin tüm alt kategorilerini getirir.
 • Marka: Seçilen markaya bağlı ürünleri listeler.
 • Model: Seçilen modele bağlı ürünleri listeler.
 • Depo-Lokasyon: Yetkili olunan Depo-Lokasyonlar gelir.
 • Fiyat Listesi: Cari ile birden fazla fiyat listesi ile çalışılabilir. Kurumsal hesaba tanımlanan bütün fiyat listeleri gelir. İlgili fiyat listesi seçilerek arama yapılır.
 • Sorumlu: Ürün kartlarında seçilen sorumlu alanına göre filtrelemeyi sağlar.
 • Tedarikçi: Ürün kartlarında seçilen tedarikçi alanına göre filtreleme sağlar.
 • Proje: Proje bazlı işlem yapılıyor ve proje bağlantıları kullanılıyor ise projeye bağlı ürünler listelenir.
 • Stok: Stokta olanlar ve hepsi seçimine göre stokları getirir.
 • Ürün Ağacı: Üretilen bir ürün ise ürün ağacında yer alan ürünlerin listelenmesini sağlar.
 • Lot No: Filtre alanına lot no dışında bir alana göre değer girildiğinde bu alana da lot no değeri yazılır ise ilgili ürün direkt listelenir.
 • Miktar: Bu alana girilen değer filtre değildir, basket satırına ürünü eklerken buraya girilen değeri de basketteki miktar alanına atar. Örneğin; Miktar 2 yazıp listelendikten sonra ürün baskete 2 adet olarak düşer.
 • Daha Fazlası: Tıkladığında ürün özellikleri filtreleri açılır. Ürünler seçilen ürün özelliklerine varyasyonlara göre listeleme yapılır.
 • Kayıt Sayısı: Kullanıcının ben sayfasında tanımladığı kayıt sayısı gelir.

 


Sütunlar

 • Stok Kodu: Ürünün stok kodu bilgisini gösterir.
 • Özel Kod: Ürünün özel kod bilgisini gösterir.
 • Ürün: Ürün adı bilgisi gelmektedir.
 • Lot No: Ürünün lot no bilgisini gösterir.
 • Ürün Açıklaması: Ürün detayda tanımlanan açıklama alanı gelir. (Açıklama 2 değil)
 • Son Kullanıcı Fiyat: Ürün detayında tanımlı olan standart satış fiyatlarını getirir.
 • Müşteri Fiyat: Satırdaki ürünün belge tarihine bağlı fiyat listesindeki fiyatı gelir. Bu alana tıklandığında ürünü bu fiyattan basket satırına atar.
 • Raf Bilgisi: Ürün/Stoğun bulunduğu raf bilgisini getirir.
 • Stok: İlgili satırdaki stoğun sistemdeki gerçek stok miktarını gösterir. Gerçek stok miktarı fiziki olarak firmanın depolarındaki stok miktarıdır.
 • Birim: Birim alanına tıklanarak ürün belge satırlarına düşürülür. Birim alanına ürünün ana birimi ve ek birimleri gelir. Ek birime tıklanırsa ek birim çarpanı ile hesaplanarak satıra veriyi gönderir.
 • Detay: Ürünün detay bilgilerine erişim sağlar. Ürünün genel bilgileri, stok bilgileri, stok stratejileri, ek bilgileri, alternatif ürünleri, ilişkili ürünleri, maliyet, alış-satış koşulları vb. bilgilere bu linkle erişilir.Ürün pop-up xml ayarları

Ürün pop-up xml ayarları seçilen stok seçim sayfasına göre yani fiyat listesine göre değişkenlik gösterir. Eğer "10-Raf ve Son Kullanma Tarihli Stok Listesi" seçili ise xml ayarları içerisinden sadece aşağıdaki "XML" maddeleri çalışır. Bu seçilen xml ayarlarına göre ürün pop-up'ı değişkenlik gösterir. Örneğin;  Lot no bazında listeleme yapılsın evet olarak işaretlenir ise Lot No filtresi ve sütunları açılır. 

Ayrıca xml ayarları alış ve satış tipleri işlemlere bağlı olarak da değişir. Bazı xml.ler alış-satış ikisinde de çalışırken, bazıları sadece alış ya da satış tipli işlemler için çalışabilir. Bunun ayrımı için aşağıda her xml maddesinin yanında (Alış) (Satış) (Alış-Satış) olarak belirtilmiştir.

 • 1-Diğer Şirketin Stok Bilgilerini Göster (Satış)
  Ürün seçim açılır penceresinde sistemdeki bulunulan şirketin değil diğer şirketin stok bilgilerinin görüntülenmesini sağlar. Örneğin; üretim ve bayiye satış şirketi ayrı ise ve üretim şirketinde stokları takip edip bayiye satılacağı zaman üretim şirketinden tedarik edip sonrasında satılıyorsa bu seçenek kullanılır. Bu seçenek aynı zamanda seri no bazlı arama ve seri no bazlı stok işlemi yapar.
 • 2-Stok Bilgilerinin Gösterileceği Şirket (Satış)
  1 numaralı seçenek evet seçildiyse bu alana stok bilgilerinin gösterileceği şirketin id değeri yazılmalıdır. ID Raporu ile id. değerine ulaşılabilir.
 • 3-Stok Bilgileri Gösterilecek Şirket (Satış)
  1 numaralı seçenek evet seçildiyse bu alana stok bilgilerinin gösterilecek şirketin id değeri yazılmalıdır. ID Raporu ile id. değerine ulaşılabilir.
 • 4-Lot No Bazında Listeleme Yapılsın mı? (Satış)
  Bu seçenek evet seçildiğinde açılır pencerede lot no filtresi, lot no ve SKT sütunları gelir. 
 • 5-Otomatik Filtreleme Yapılsın mı? (Satış)
  Bu seçenek evet seçildiğinde sayfa açılır açılmaz listeleme yapar. Hayır seçildiğinde boş olarak gelip listele dediğimizde çalışır.
 • 6-Sadece Fiyat Listesinde Fiyatı Olan Ürünler Gelsin (Satış)
  Bu seçenek evet seçildiğinde seçilen fiyat listesinde fiyatı olmayan ürünler listeye gelmeyecektir.
 • 7-Ürün Koşulları Ödeme Yöntemine Göre Çalışsın (Alış-Satış)
  Ürün detayındaki alış-satış koşullarında ödeme yöntemi seçimi mevcuttur. Eğer bu seçenek evet denilirse belgede seçilen ödeme yöntemi ile ilişkili koşullar çalışacaktır.
 • 8-Genel İskontolar Çalışmasın (Alış-Satış)
  Kurumsal hesapların risk ve çalışma bilgilerindeki genel iskonto alanının çalışması ya da çalışmaması için tanımlanan seçenektir. Bu iskonto tüm ürünler için uygulanır. Basket satırında yer alan "6. iskonto" alanında gösterilir. 6. iskontoyu baskete ekleyebilmek için 1'den 7'ye kadar tüm iskontolar baskette seçilmelidir.
 • 9-Proje İskontoları Çalışsın (Alış-Satış)
  Proje detayında tanımlanan iskontoların çalışmasını sağlar. Proje detayında "Proje Bağlantıları" sayfasında iskontolar tanımlanabilir.
 • 10-Satış İşlemlerinde Sadece Üye İçin Tanımlı Fiyat Listeleri Gelsin (Alış-Satış)
  Satış işlemlerinde sadece kurumsal hesap ile ilişkili fiyat listelerinin gelmesini sağlar.
 • 11-Alış İşlemlerinde Sadece Üye İçin Tanımlı Fiyat Listeleri Gelsin (Alış)
  Alış işlemlerinde sadece kurumsal hesap ile ilişkili fiyat listelerinin gelmesini sağlar.
 • 12-Stok ve Spec Bazında Fiyatlar Çalışsın (Alış-Satış)
  Ürüne fiyat ekleme sayfasında stok ve spec bazında da fiyat verilebilir. Bu parametre ile bu verilen fiyatların da seçim sayfasında gelmesi sağlanır. Örneğin: Mavi Gömlek - 548TL Sarı Gömlek: - 241TL
 • 13-Projeye Göre Filtreleme Yapılsın? (Alış-Satış)
  9 numaralı xml ile ortak çalışır. Proje bağlantılarında tanımlanmış olunan ürünler listelenir.
 • 14-Ürün Ağacına Göre Filtreleme Yapılsın? (Satış)
  Bu seçenek evet seçildiğinde açılır pencerede ürün adı altında bir filtre gelir ve orada seçilen ürünün ağacındaki sarf satırları listelenir.
 • 15-Son Kullanıcı Fiyatı Gösterilsin (Satış)
  Ürün detayında tanımlı olan standart satış fiyatlarını getirir.
 • 16-Proje Bağlantı Fiyat Listesi Seçili Gelsin (Alış-Satış)
  Belgede seçilen proje ile ilişkili bağlantı tanımlanmışsa o bağlantının fiyat listesini seçili getirir.
 • 17-Ürünün Açıklama Bilgisi Gösterilsin (Alış)
  Ürün detayında tanımlanan açıklama bilgisini de bir sütun olarak gösterilmesini sağlar.
 • 18-Stok Filtresi Default Değeri (Satış)
  Açılır pencere ilk açıldığında stok filtresi hepsi ya da stokta olanlar olarak açılmasını sağlar.
 • 19-Stok Kodu Bilgisi Gösterilsin (Alış)
  Evet seçilirse listede stok kodu sütunu gelir.
 • 20-Üretici Kodu Bilgisi Gösterilsin (Alış)
  Evet seçilirse listede üretici kodu bilgisi de gelir.
 • 21-Özel Kod Bilgisi Gösterilsin (Alış)
  Evet seçilirse listede özel kod bilgisi de gelir.
 • 22-Depoya Göre Filtreleme Yapılsın (Satış)
  Evet seçilirse depo/lokasyon filtresi gelir.
 • 24-Müşteri Fiyatı KDV Dahil Gösterilsin (Satış)
  Fiyatların KDV dahil olarak listelenmesini sağlar
 • 25-Depo Bazlı Ürün Miktar Kontrolü Yapılsın (Alış-Satış)
  Depodaki miktardan fazla ürün eklenmesini engeller.
 • 26-Depo Filtresi Defult Değeri (Satış)
  Açılır pencere ilk açıldığında depo alanına gelecek değerin belgedeki alandan ya da kullanıcı yetki detayından gelmesini sağlar
 • 27-Gerçek Stok Miktarı Listelenecek Depo-Lokasyon (Alış-Satış)
  Gerçek stok miktarlarını ayrı bir sütunda gösterilecek lokasyon numara değeri girilir.
 • 28-Satılabilir Stok Miktarı Listelenecek Depo-Lokasyon (Alış-Satış)
  Satılabilir stok miktarlarını ayrı bir sütunda gösterilecek lokasyon numara değeri girilir.
 • 29-Default Fiyat Listesi (Alış-Satış)
  Buraya girilen id değeri ile sayfa açıldığında ilgili fiyat listesi seçili bir şekilde gelir.
 • 30-Pozisyon Tipine Göre Fiyat Listeleri Gelsin mi? (Alış-Satış)
  Pozisyon tipi fiyat listesi ilişkisine göre fiyat listelerini görme yetkisi verilmiş olur
 • 31-Spec Adları Gelsin mi? (Alış-Satış)
  Spec numaraları yerine spec adının listede gelmesi için kullanılır.
 • 32-Model Gelsin mi? (Alış-Satış)
  Model filtresinin gelmesini sağlar
 • 33-Stok Bilgileri Gelsin mi? (Alış-Satış)
  Stok bilgilerinin gelmesini sağlar.
 • 35-Sadece Raf Bazında Gruplama Yapılsın (Satış)
  Raf ile son kullanma tarihinin birlikte kullanılmamasını sağlar. Evet olarak seçildiği takdirde ürün pop-up'ında SKT sütunu gelmeyecektir.
 • 39-ürün Özelliklerine Göre Detaylı Filtreleme Yapılsın mı? (Alış-Satış)
  Evet olarak seçildiğinde daha fazlası butonuna tıklandığında tanımlı olan ürün özellikleri gelir ve özelliğe göre arama yapılması sağlanır. Hayır işaretlendiğinde ise daha fazlası butonunda sayfada yer alan diğer filtre seçenekleri gelir.
Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler