Banka

Günümüz iş dünyasında bankalar işletmelerin doğrudan bir parçası, departmanı olma yolunda. Diğer yandan çeşitlenen ve karmaşıklaşan bankacılık ürün ve hizmetlerinin işletmelerde etkin kullanılabilmesi için uygun araçlara sahip olmak gerekiyor. W3 bilinen banka işlem fonksiyonları yanı sıra kredi kartı, otomatik ödeme, pos, provizyon gibi modül fonksiyonlarına sahip. Ayrıca banka modülü ile kredi yönetimi ve kredi ödeme ve takip araçları, doğrudan borçlanma sistemi (DBS), online ticaret gibi Workcube uygulamaları işletmelere yeni iş yaratma seçenekleri sunuyor.


Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Gerçekleşen işlem masrafları bütçe kalemi seçilerek eş zamanlı masrafa yazılır.


Örnek Kurgu: Acme şirketi 3 banka ile çalışmaktadır. Alfa Bank ile TL,  ZetBank ile TL, Euro ve USD ve Dood Bankası ile TL ve USD hesapları açtırmıştır. 3. Bankadan kredi kullandığı için banka TL Kredi hesabı da açmıştır. Acme şirketinin banka hesapları ve muhasebe hesap bağlantıları aşağıdaki gibi kurgulanabilir.

Banka Hesabı
Muhasebe Hesabı
Alfa Bank
102.01 Alfa Bank
Alfa Bank TL Hesabı
102.01.01 Alfa Bank TL Hesabı
ZetBank     
102.02 ZetBank
ZetBank TL Hesabı
102.02.01 ZetBank TL Hesabı
ZetBank Euro Hesabı
102.02.02 ZetBank Euro Hesabı
ZetBank USD Hesabı
102.02.03 ZetBank USD Hesabı
Dood Bankası
102.02 Dood Bankası
Dood Bankası TL Hesabı
102.03.01 Dood Bankası TL Hesabı
Dood Bankası USD Hesabı
102.03.01Dood Bankası USD Hesabı

Banka hesapları aynı zamanda çek, senet ödemeleri ve tahsilatları, teminat, takas işlemlerinde kullanılır. Örneğin bir müşteri çekini bankaya tahsilat için gönderdiğinizde bu işlemi W3 Çek – Senet modülünde gerçekleştirirsiniz. Dolayısıyla çek-senet fonksiyonlarını kullanmak için banka tanımlarına çek-senet muhasebe bağlantıları hesaplarını yapılmalıdır.

Banka Hesap Tanımlarına Bağlanacak Diğer Muhasebe Hesapları aşağıdaki gibidir.

Verilen Çek
103 ile başlayan hesaplara bağlanır.
Takas Çekleri
101 ile başlayan hesaplara bağlanır.
Takas Senetleri 
121 ile başlayan hesaplara bağlanır.
Teminattaki Çekler
101 ile başlayan hesaplara bağlanır.
Karşılıksız Çekler 
101 ile başlayan hesaplarda tutulur. 
İcra takibi başlar ise
128 Şüpheli Alacak Karşılığına atılır.
Protestolu Senetler
121 ile başlayan hesaplarda tutulur. 
İcra takibi başlar ise
128 Şüpheli Alacak Karşılığına atılır.
Banka Talimatı
102 ile başlayan banka hesabında tutulur.
Özel olarak talimat ile ödenen havalelerin
kayıtlarını muhasebe hesaplarında ayrıca tutmak için ayrılabilir.

Kullanıma Geçmeden Önce
W3' te banka işlemleri yapmaya başlamadan önce aşağıdaki tanımların doğru yapılmış olması gerekir.

 • İşlem Tipleri ve Yetkileri
 • Banka Adları ve Şubeleri
 • Banka Hesapları
 • Banka İşlemlerinde yapılan harcamaların bütçe kalemleri
 • Kredi Kartları (Kredi Kartı Kullananlar için)
 • POS Tanımları (POS Cihazı kullananlar için)
 • Otomatik Sanal POS Kuralları ( Sanal POS anlaşması olanlar için)

Banka Modülü Fonksiyonları

 • Banka İşlemleri Listesi
 • Banka Hesap Açılışı
 • Para Çekme
 • Para Yatırma
 • Gelen Havale
 • Giden Havale
 • Virman
 • Banka Talimatları
 • Kredi Kartıyla Ödemeler
 • Kredi Kartı Tahsilatları
 • Kredi Kartı Hesaba Geçiş
 • Kur Değerleme İşlemleri


Diğer Modüllerdeki İlişkili Fonksiyonlar

 • Bütçe / Masraflar (Banka işlem masrafları girilirse)
 • Cari / Cari İşlemler Listesi (Cari işlem yapan banka kayıtları)
 • Borç Alacak Yönetimi / Borç Alacak Dökümü (Cari işlem yapan banka kayıtları)
 • Borç Alacak Yönetimi / Borç Yaşlandırma (Cari işlem yapan banka kayıtları)
 • Borç Alacak Yönetimi / Fatura Kapama  (Cari işlem yapan banka kayıtları)
 • Kasa / Kasa İşlemler Listesi (Kasaya çekilen ve yatırılan kayıtlar)
 • Muhasebe / Muhasebe İşlemleri (Muhasebe işlemi yapan kayıtlar)
 • BI / Standart Raporlar / Ödeme ve Tahsilat Analizi
 • BI / Bütçe Raporu
 • Proje, İş, Fiziki Varlık belirtilmiş masraf ve gelir fişlerindeki kayıtlar ilgili ekranlarda takip edilebilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler