Custom Tag: cf_wrk_cash


Kullanım Amacı
cf_wrk_cash kasa adı ve ID'lerinde select etiketleri yaratır. Query ve selectbox yazmadan ve html etiketleri kullanmadan kasalar hazır gelir.


Parametreler

Parametre Değer Veri Zorunlu
name select tag adı Nvarchar E
value select tag'inde selected özelliğinden seçtiğimiz değer Int E
cash_status (0/1) cash_status alanının durumu 0-Pasif, 1-Aktif Kayıtlar Bit E
is_all_branch (0/1/2/3) is_all_branch durumları Int E
branch_id sorgu yapılması istenen branch_id değeri Int E
is_virman (0/1)  virman işleminde kullanılma durumu Bit H
is_store (0/1) store modülünde kullanılma durumu Bit H
width select tag'inin width değeri Pixel Int H
height select tag'inin height değeri Pixel Int H
multiple select tag' i çoklu görünüm şeklinde gelsin Bit H
disabled select tag'inin pasif görünme özelliği (0/1) Bit H
is_option_text select tag'inde bilgilendirme text'i görünme durumu seçiniz gibi (0/1) Bit H
option_text select tag' inde görünmesi istenen text Nvarchar H
class style class adı CSS H
onchange select tag'inde onchange olayında kullanılan fonksiyonun adı. JS H


Örnek Kullanım

<cf_wrk_Cash
    name="get_cash"
    is_store="0"
    is_virman="0"
    cash_status="1">

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?