Düzeltmeye Esas Tarihler


Enflasyon muhasebesi (düzeltmesi), paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır. Parasal olmayan kıymetler için “Düzeltme Katsayıları” belirlenirken, öncelikle bu kıymetlerin Düzeltmeye Esas Tarihlerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. “Düzeltmeye Esas Tarih” den kastedilen, enflasyon düzeltmesi yapılacak kıymetin, aktife/pasife giriş tarihleridir.

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetler için esas alınacak "Düzeltmeye Esas Tarihler" aşağıdaki tablo da verilmiştir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler