Revit Bilgi Verileri Dışa Aktarım


Revit programında çizilen modelin, malzeme bilgileri, program dışından alınan ürünlerin bilgileri ve metraj bilgilerinin oluşturularak dışarı aktarılması.Revit, kullanıcının parametrik modelleme ve çizim elemanları ile tasarım yapmasına imkan sağlayan BIM (Yapı Bilgi Modelleme) yazılımıdır. BIM, akıllı, 3 boyutlu ve parametrik nesne tabanlı tasarıma izin veren yeni bir CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) anlayışıdır.  


Revit Bilgi Verileri

Metraj ve malzeme bilgilerini modelde olan verilerden almaktadır. Revit modelleri geometrik (en-boy-yükseklik vb.) ve bilgi datasının (malzeme, enerji sınıfı, üreticisi vb.) birleşiminden oluşmaktadır. Dolayısıyla metrajı alınacak olan her yapı elemanını model içerisinde mevcuttur. 


Neden Revit Bilgi Verileri Kullanılmalı

İnşaat projelerinde maliyet, süre ve kalite optimizasyonu çok önemlidir. Projeye başlarken alınan kararlar inşa aşamasında sorunların çözümünde etkilidir. Metraj ve Malzeme verilerinin proje yapım maliyetleri ve yapım sürecine eşdeğer olması gerekmektedir. Metrajın hatalı olması ön keşfin ve iş programının hatalı olmasına neden olur. Manuel olarak hazırlanan metrajlar hem çok zaman almaktadır hem de hata riski çok yüksektir. Proje planlamasında ve yapımında gerçekçi ve kısa süreli sonuçlar edinilmesi için BIM yazılımı olan revit programı kullanılması yararlıdır.


Revitte Bilgi Verilerine Ulaşım Aşamaları

Revitte yapıyı modellerken öncelikle bütün özelliklerin işlenmiş olması gerekmektedir. Örneğin bir duvar oluşturuyorsanız boyutlarını ve bütün katmanlarının isimleri, malzeme özellikleri eklenmelidir. (Şekil 1)

(Şekil 1)

                                                                                                                                                     

Metraj listesi hazırlarken öncelikle viev > schedules > schedules / quantities  sekmesinden metrajı çıkarılacak ürün seçilmelidir. Seçilen ürünün hangi özellikleri isteniyorsa işaretlenip bir liste oluşturulur. (Şekil 2)   

(Şekil 2)


Oluşturulan metrajlar ve malzemelerin excel dosyası olarak dışarı aktarılması için bir eklenti kullanılabilir. SheetLink Autodesk App Store sitesinde ücretsiz indirilip kullanılabilen ve revit verilerinin excel dosyası biçiminde dışarı aktarılmasını sağlayan bir eklentidir.

SheetLink eklentisi kullanılarak modellenmiş tüm cisimlerin istenilen bilgileri excel olarak dışarı aktarılabilir. (Şekil 3) göründüğü gibi malzeme kategorisi seçilerek malzeme özelliklerinden istenilenler işaretlenip export edilip excel listesi oluşturulabilir. (Şekil 4)      

 (Şekil 3)

     

  (Şekil 4)


Oluşturulan Metraj listeleri (Şekil 2) Sheetlink eklentisi ile export edilebilir. (Şekil 5)    

  (Şekil 5)


Tüm metrajlar seçilir ise hepsi aynı excel dosyası içerisinde farklı sayfalar olarak dışarı aktarılır. (Şekil 6)  

 (Şekil 6)


Revit family verileri sheetlin eklentisi ile export edilip bir excel dosyası oluşturulabilir.

Sonuç olarak model, teknik çizim, metrajlar ve malzeme bilgileri için farklı programlar kullanmak yerine sadece revit kullanılabilir. Revit birçok veriyi otomatikleştirerek işlerin daha hızlı daha sistematik ve daha az maliyetli yürütülmesine olanak tanır.

Revit Dosyalarını Workcube'de proje malzeme ve ihtiyaç planlarına import edebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler