Alış Faturası


Alış Faturası, satın alınan mal veya hizmet karşılığında, satıcının kestiği faturaları girmek için kullanılır. 


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Alış Faturası


Alış Faturası XML Ayarları

9,10,11 XML’leri seçilmesi zorunlu olsun veya olmasın şeklinde seçim yapılan ayarlardır. 

7,8,14 XML’leri Evet/Hayır seçimleri ile ekranda görüntülenmesini istediğiniz veya istemediğiniz sütün/filtrelerin ayarlanmasını sağlar.

1 - İrsaliye Miktarı Kontrolü Yapılsın

Evet seçilirse ilişkili irsaliyeler ile faturada seçilen miktarın aynı olması kontrolü yapılır.

2 - Muhasebe Fişi İçin Departman Seçilebilsin 

Faturada muhasebe işlemi için departman seçilebilir. Zorunlu seçilirse departman bilgisi boş bırakılamaz.

3 - İrsaliye Tarih Kontrolü Yapılsın

Fatura tarihinin irsaliye tarihinden önce olmamasının kontrolünü yapar.

4 - Sipariş Tarih Kontrolü Yapılsın

Fatura tarihinin sipariş tarihinden önce olmamasının kontrolünü yapar.

5 - Belgedeki Proje Satırlara Yansıtılsın

Eğer evet olarak seçilirse belgedeki proje, satırda proje bilgisi seçilmeyen satırlara yansıtılır.

6 - Nakit Kasa İşlemi Gelsin

Evet seçildiğinde nakit işlem seçeneği (Kasalar) gelir.

12 - İrsaliye Satır Kontrolü Yapılsın

Evet seçilirse ilişkili irsaliyeler ile faturada yer alan satırların kontrolü yapılır.

13 - Şube Bilgisi Depo Şubesinden Alınsın

Cari ve muhasebe işlemlerindeki şube, faturada seçili deponun şubesi olur. Aksi takdirde faturayı hangi şubeden kesiyor ise direkt o şubeye atayacaktır.


Alış Faturası Kayıt ekranındaki “İşlem Tipi” bölümünden aşağıdaki belgeler seçilerek satış kaydı yapılabilir;

 • Mal Alım Faturası

Mal / hizmet alım bilgilerini işlemek için kullanılır. Bir cariden satın alınan ürünün ödemesi yapıldıktan sonra “Mal Alım Faturası” kesilir.

 • Alınan Fiyat Farkı Faturası

Faturanın eksik ya da fazla kesilmesi durumunda tekrar bir ücret ödenmesi ya da alınması gerekebilir. Böyle bir durumda da fiyat farkı faturası kesilir.

 • Alınan Hakediş Faturası

Hakediş, sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış proje için, sözleşmede belirlenen aralıklarla, yapılan iş miktarı karşılığında yükleniciye ödenen bedeldir. 

 • Alınan Hizmet Faturası

Herhangi bir carinizden aldığınız hizmet karşılığında firmanıza verilen fatura çeşididir.

 • Alınan Proforma Faturası

Alınan Proforma fatura, bir alınan teklif faturasıdır, ön fatura da denilmektedir. Faturanın düzenlenmeden önceki son halini kapsar.

 • Alınan Kur Farkı Faturası

Önceden düzenlenmiş olan faturaların ödeme günü geldiğinde fatura ve ödeme tarihi arasında oluşan kur farkı durumunda, taraflardan hangisinin lehine bir kur farkı ortaya çıkmışsa bu farktan ortaya çıkan tutar fatura edilir. Bu faturaya ise “Kur Farkı Faturası” denir.

 • Alınan Vade Farkı Faturası

Cari hesabın borcunu vade tarihinden önce ödemesi durumunda o cari hesap tarafından firma için kesilir.

 • Gider Pusulası Hizmet

Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılan belgeye denir.

 • Gider Pusulası Mal

Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan malların belgelendirilmesinde kullanılan belgeye denir.

 • Hal Faturası

Sebze ve meyve halinde yapılan toptan satışlardan alınan faturadır.

 • İthalat Faturası

Yurt dışından ithal ettiğiniz mallar karşılığında firmaların size göndermiş olduğu faturalardır.

 • Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri karşılığında yaptığı tahsilatlar için düzenlediği değerli bir evraktır.

 • Perakende Satış İade Faturası

Müşteri tarafından satın alınan ürünün, satıcıya iadesi halinde düzenlenen bir faturadır.

 • Toptan Satış İade Faturası

Müşteri tarafından satın alınan toptan ürünlerin, satıcıya iadesi halinde düzenlenen bir faturadır.

 • Stopajlı Alış Faturası

Stopaj, hasılatın ilgililere ödenmesi aşamasında kaynakta kesilen ve o ilgili adına vergi dairesine yatırılan bir vergidir. 


Alış Faturası Tanımlamaları

1-İşlem Tipi: Bu alan hazırladığınız alış belgesinin türünü seçmek için kullanılır. Yukarıda adını saydığımız tüm belgelerin bir listesi yetkiniz dahilinde bu alanda görüntülenmektedir. Alan üzerine tıklayıp listeden düzenlediğiniz belge türünü seçin. 

2-Cari Hesap: Bu alan alış işleminin yapıldığı tedarikçiyi seçmek için kullanılır. Alanın yanındaki üç noktaya tıklayarak listeden ilgili tedarikçiyi seçin.

Dikkat: Tedarikçinin buradaki cari hesaplar listesinde görüntülenebilmesi için Kurumsal Hesap kartında “Satıcı” olarak işaretlenmiş olması ve içinde bulunduğunuz mali dönem için ilgili muhasebe hesap tanımlarının yapılmış olması gerekir.  

3-Yetkili: Cari Hesap / Yetkili alanı kurumsal hesaba ait şirket yetkilisini ifade eder, üst alanda seçilen müşteri yetkilisinin adı burada görüntülenir.

4-İrsaliye: Sisteme kaydedilen irsaliyeyi bu faturaya çekmek için kullanılır. Ayrıca envantere dahil olan bir ürünün faturası kesildiğinde otomatik olarak bu ürünün bir de irsaliyesi oluşur ve fatura ile aynı belge nosuna sahip olur.

5-Teslim Alan: Ürünü teslim alan kişi bilgisini eklemek için kullanılır. 

6-Abone No: Bir aboneniz ile ilişkili bir fatura kesiyorsanız, buradan ilgili aboneyi seçebilirsiniz. 

7-Sipariş: Sipariş alanı toptan veya perakende alış faturalarının hazırlanmasında ilgili alış siparişini belirtmek için kullanılır. Bu alandaki seçim listesinde cari hesaba ait teslim alınan alış siparişleri görüntülenir. Sipariş seçildiği takdirde, siparişteki bilgiler faturaya taşınacaktır.

8-Süreç: Faturanın hangi aşamada olduğunu belirtin.

9-Belge No: Belge no alanı kaydı girilen belgenin nosunu yazmak için kullanılır. Bu alan mutlaka doldurulmalıdır.

10-Fatura Tarihi: Fatura tarihi alanı faturanın hazırlandığı tarihi ifade eder.

11-İşlem Tarihi: İşlemin yapıldığı tarih otomatik gelecektir.

12-Referans: İlgili referanslar var ise bu alandan belirtilir.

13-Satın Alan: Ürünü satın alan kişi bilgisini eklemek için kullanılır.

14-Proje: Proje alanında bu alış faturasının ilişkili olduğu proje seçilir.

15-Depo: Depo alanı ürünün teslim alınacağı depo/lokasyonu seçmek için kullanılır. Alanın yanındaki ikona tıklayarak mal teslimatının yapıldığı depo/lokasyon adını seçin.

16-Sevk Yöntemi:  Bu alan sevk yöntemini seçmek için kullanılır. 

17-Ödeme Yöntemi: Bu alandan ödeme yöntemi belirlenir. 

18-Vade-Tarih: Bu alandan vade tanımlanır. 

19-Açıklama: Bu alandan fatura ile ilgili açıklama girebilirsiniz.

20-Fiziki Varlık: İlişkili bir fiziki varlık varsa bu alandan seçilir.

21- Kutucuklar yardımıyla şu işlemler yapılır;

Nakit Alış: Nakit alış kutucuğu seçildiğinde nakit hesabı seçeceğiniz alan açılır.

Kredi Kartı: Bu kutucuk seçildiğinde kredi kartı seçeceğiniz alan açılır.

Banka: Bu kutucuk seçildiğinde banka hesabı seçeceğiniz alan açılır.

(Nakit Alış (Kasa), Banka ve Kredi Kartı seçimlerine istinaden mahsup fişi oluşur.)

Fatura İptal: Bu kutucuk seçilerek “Güncelle” dediğinizde fatura iptal edilecektir.

22-Ek Bilgi: Bu alandan fatura ile ilgili varsa ek bilgi tanımlamaları yapılır.


Basket alanının kullanımı şu şekildedir;

Baskete ürün eklemek için basket satırın başında bulunan “+” ikonuna tıklayın. Karşınıza ürünler listesi gelecektir. Buradan ürünleri birimlerine tıklayarak tek tek seçin. Ayrıca stok kodu, barkod veya seri numarasını yazarak “enter” tuşuna basarak da baskete ürün ekleyebilirsiniz. 

Miktarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında “Kaydet” butonuna tıklayın. Eklediğiniz alış kaydı ilgili belge no, tarih vb. bilgileri ile birlikte “Faturalar” listesine eklenecektir. 

Basket kullanımı hakkında detaylı bilgi için "Basket Ayarları ve Kullanım" dokümanını inceleyebilirsiniz

Not: Eğer girmiş olduğunuz fatura siparişe veya irsaliyeye bağlı ise, seçiminize göre sipariş/irsaliye de yer alan ürünler baskete otomatik olarak gelecektir.


Sağ üstte bulunan linkler yardımıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;

Garanti - Seri No lar: Bu linke tıklayarak “Seri ve Lot İşlemleri” ekranına ulaşabilirsiniz. 

İlişkili Siparişler: Eğer faturaya bir sipariş eklediyseniz, linke tıklayarak ilişkili siparişleri görüntüleyebilirsiniz. 

Fatura Maliyet ve Masrafları: Bu linke tıkladığınızda ilgili fatura ile ilgili masrafları girebileceğiniz Harcama Detayı ekranı açılacaktır.

Hesap Ekstresi: Son girilen faturayı da dahil ederek carinin hesap ekstresine ulaşabilirsiniz.

Ödeme Emri Ver: Fatura ile ilgili ödeme emri vermek üzere "Ödeme Emirleri" yeni kayıt sayfasına yönlendirilirsiniz.

Ödeme Talebi Ekle: Fatura ile ilgili ödeme talebi oluşturmak üzere "Ödeme Talepleri" yeni kayıt sayfasına yönlendirilirsiniz.

Maliyet Merkezi Dağıtımı: Bu linke tıklayarak masraf şablonları seçip faturayı maliyet merkezlerine dağıtabilirsiniz.

Muhasebe Hareketleri: Bu link faturanın muhasebe hareketlerini görüntüleyebileceğiniz bir linktir. Oluşan mahsup fişleri bu alandan kontrol edilir.

Fatura Detayı: Bu ikona tıkladığınızda isterseniz fark faturası kesebilir, fatura ile ilgili belgeleri görüntüleyebilir veya belge ekleyebilirsiniz.

Diğer linkler yardımıyla faturanın ek bilgilerini, ilgili uyarıları görüntüleyebilir ve yazdırma, kaydetme, kopyalama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler