Sabit Kıymetler

Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürmek üzere kullandığı veya aldığı arazi, bina, makine, araç gibi varlıklar, lisanslar, satın aldığı patentler o işletmenin sabit kıymetlerini oluşturur. Bina, makine, ekipman gibi sabit kıymetler “Maddi Duran Varlıklar“, Lisans, telif hakkı, yazılım gibi sabit kıymetler “Gayri Maddi Duran Varlıklar” olarak adlandırılır. Mevzuata göre Maddi Duran Varlıklar 25 hesap kodu ile Gayri Maddi Duran varlıklar ise 26 hesap kodu ile başlar.  

Sabit kıymetler bir işletmenin değerini belirlerken önemli bir ölçüttür. Arsaların, binaların değerleri artar, makineler kullandıkça değerleri düşer. Bu süreç amortisman ve yeniden değerlemeyi gerektirir. Workcube, sabit kıymetlere sadece muhasebe odağı ile yaklaşmaz. Sabit kıymetlerin arızası olur, bakımı yapılır, sigorta ettirilir. Örneğin bilgisayar satan bir şirket stokundaki bir bilgisayarı sabit kıymete dönüştürülebilir. Sabit kıymeti bir süre kullandıktan sonra satabilir. Workcube, iş fonksiyonları sabit kıymetlere geniş bir bakış açısı ile yaklaşır.

Workcube'de bir sabit kıymetin alınmasından itfasına kadar geçen sürede amortisman ve değerleme işlemleri de olmak üzere tüm hayat hikayesi muhasebe kayıtlarıyla bütünleşik olarak izlenir.Sabit Kıymetlerde Değerleme ve Amortisman
Değerleme ve amortisman ile ilgili kurallar mevzuat ile belirlenmektedir. Amortismanın iki boyutu vardır. Yöntem ve Dönem. 

Workcube'de aşağıdaki yöntemler mevcuttur:

Azalan Bakiye Üzerinden
Normal Amortisman


Dönem
Amortisman yönteminin bir mali yılda kaç kez uygulanacağıdır. W3'de Yılda 1 kez-Yıllık, 4 kez- 3 ayda 1, 12 kez – her ay amortisman yapılabilir.
VUK’da normal ve azalan bakiyeler olmak üzere iki amortisman yöntemi kabul edilmiştir. Her iki yöntemin farkını göstermek için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.


Örnek Vaka
1.000 TL’ye alınmış olan bir vinç için amortisman süresi 5,5 yıldır. Bu durumda amortisman oranı %18 olmaktadır.

Normal usule göre;  ilk beş yıl 1.000 x 0,18=180 TL, son yıl ise geriye kalan 100 TL tutarında amortisman ayrılacaktır.

Azalan bakiyeler usulüne göre sabit kıymetin amortisman süresi alınır. Amortisman alış değeri ile süre bölünerek bulunan oran 2 ile çarpılarak amortisman oranı bulunur.
 

Yıl
Amortisman Matrahı
Amortisman Oranı
Amortisman Tutarı
1
1.000
0,36
360
2
640
0,36
230,4
3
409,6
0,36
147,456
4
262,144
0,36
94,372
5
167,772
0,36
60,398
6
107,374
1
107,374


Her iki yöntemde de ayrılan amortisman tutarı amortisman alış bedeli kadardır. Azalan bakiyeler usulü ilk yıllarda daha fazla amortisman tutarını gider olarak yazılmasına olanak sağlar.


Kullanıma Geçmeden Önce

 • İşlem Tipleri
 • Muhasebe Hesap Tanımları

Modül Fonksiyonları

 • Sabit Kıymetler
 • Sabit Kıymet Alış
 • Sabit Kıymet Satış
 • Sabit Kıymetten Stoka İade Fişi
 • Stoktan Sabit Kıymete Dönüşüm Fişi
 • Sabit Kıymet Hareketleri
 • Sabit Kıymet Güncelleme
 • Amortisman ve Değerleme
 • Sabit Kıymet Dönem Devir İşlemleri

Diğer Modüllerdeki İlişkili Fonksiyonlar

 • Stoklar
 • Fiziki Varlıklar
 • Muhasebe İşlemleri
 • Aboneler (Abone yönetiminde kullanılan sabit kıymetler için)

İpucu
Satışı veya değerlemesi yapılmış sabit kıymetleri silemez, güncelleyemezsiniz.


Dikkat
Sabit kıymetlerinizin, yapacağınız amortisman tutarlarının veya yeniden değerleme sonrası ortaya çıkan değer artışlarının muhasebe hesaplarına doğru kaydedildiğinden emin olun. Yanlış hesaplara kaydedilen işlemler yasal sorumluluklar doğurur.


Tavsiye
Sabit kıymetler aynı zamanda fiziki varlık olarak tarif ederek garanti, zimmet arıza, bakım gibi işlemleri W3’ün ilgili modül ve fonksiyonları ile yönetebilirsiniz. 


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler
İçerik Belgeleri