Dönem Sonu İşlemleri ve Yeni Mali Yıla Geçiş


Her mali yılın sonunda yeni bir mali yıl açılır. Eski dönem kapatılır yeni döneme geçiş yapılır. Workcube'de dönem işlemleri bir mali yıldan diğer mali yıla verilerin aktarılması ile sağlanır. Sistem > Dönem İşlemleri altında 32 madde ile geçiş işlemleri tamamlanır. 32 madde mantıksal bir sıralamaya göre dizilmiştir ve belirlenen düzende geçiş işlemlerinin tamamlanması tavsiye edilir. Her bir maddenin aktarımından sonra kontrol edilecek sayfalar wiki içeriğinde belirtilmiştir. 


Yol: Kontrol Paneli > Sistem > Dönem İşlemleri 


Dikkat: Dönem geçiş işlemleri yapabilmek için "ADMIN" yetkisine sahip olmanız gerekmektedir. İşlemler aşağıda sıralanmıştır.

Dikkat : Muhasebe dönemi oluşturulabilmesi için "Data Source" tanımlamalarının tamamlanması gerekmektedir. System > DEV Tools > Data Source ( settings.data_source ) üzerinden tanımlamalar yapılır. Bu işlem, yeni oluşturulacak dönem şemasının, önceki şemalar ile karşılaştırılıp fark olmaksızın yeni dönem şemasının oluşturulabilmesi için gereklidir. Yazının en altında tanımların nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dikkat: Ortam sürümünüz güncel değil ise dönem geçiş işlemleri yapmadan önce sorun yaşamama adına sürüm yükseltmeyi unutmayınız.

1- Yeni Muhasebe Dönemi - Mali Yıl Oluştur

Bulunduğunuz dönemde çalışıyorsanız ve bu şirket ile yeni dönemde de çalışmaya devam etmek istiyorsanız dönemi açmanız gerekmektedir.


Şirket
Finansal kayıtları tutulan şirket
Dönem Adı
Yeni dönem adı
Dönem Yılı
Yeni mali yıl
Entegre
O döneme ait fatura ve finans işlemlerinin muhasebe modülü ile direkt entegre olmasını sağlar. 

Seçilmesi durumunda örneğin finans modülünde yapılan bir işlem paralel olarak muhasebe modülünde de ilgili işlemlerin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlar. Seçilmemesi durumunda finans veya fatura modülünde gerçekleşen işlemler muhasebe modülüne yansımaz. 

Seçilmesi tavsiye edilir.
Hesap Planı Önceki Döneme Göre Al
Evet seçilir ise eski dönemdeki muhasebe hesap planı, aynen yeni döneme taşınır.

(Kutucuk işaretlenmez ise yeni dönem standart tek düzen hesap planı ile açılmış olur.
Eski hesaplarınız yeni dönemde tanımlı olmaz. Yeni hesaplar tanımlamanız gerekir.)
Tarih
Yeni dönem açılışında tarih boş bırakılmalıdır.

(Daha sonra tarih kısıtı gerektiğinde seçilebilir.Tarih yazıldığında bu tarihten önce muhasebe hareketi yapan bütün kayıtlar kilitlenmiş olur. Belgelerde silme ve güncelleme işlemleri yapılamaz.)
2. Döviz Birimi

2. döviz para birimi seçilmesi zorunludur. TL ile yapılan işlemlerin yanı sıra Workcube burada seçilen para birimi ile de kayıt tutar. Örneğin; USD seçildiğinde Workcube TL ile yapılan işlemleri bir de USD ile görmemizi sağlar. Özellikle raporlama işlemlerinde farklı para birimi ile de görmemizi sağlar.

Döviz para birimi tanımlı değil ise; Sistem > Parametreler > Para Birimleri Kullanacağınız döviz para birimlerini tanımlayabilirsiniz. Burada girdiğimiz kur bilgileri sadece tanımlama amaçlıdır ve muhasebe dönemi kaydederken 2. Döviz Birimi alanına gelmesini sağlar.

Standart İşlem Dövizi
Sistem işlem döviz birimini seçmeye yarar. Seçilen para birimi ile Workcube’de işlemler buradaki para birimi ile kayıtları tutar. Zorunlu değildir. Takip açısından seçilmesi tavsiye edilir.
Veritabanı Bilgileri

DB kullanıcı adı, DB şifresi ve CF şifresi zorunlu alanlardır ve şifre girilerek datababase’de dönem açılması sağlanılır. Bu sayede sadece üst seviyede yetkililerin dönem açması sağlanır.

On-Premise kurulumlarda sunucu bilgileri Workcube Destek Ekibi tarafından kaydedilmez. Uygun ve güvenli ortamda saklamak müşteri sorumluluğundadır.


Kaydet butonunu tıklayıp kaydettikten sonra muhasebe dönemi yazılı olan sol tarafa kayıt atar. Kaydettiğiniz dönemin içerisine girip tekrar güncelleyip silebilirsiniz. En üst kısımda sistem 2. dövizini kilitle kutucuğu gelecek kutucuk işaretlenirse 2. döviz birimi yazılı alanda seçilen para birimi sabit kalır ve kutucuk da işaret kaldırılmadan bu alanda değişikliğe izin vermez.

Açılan yeni Muhasebe Döneminde Genel Amaçlı Fabrika Ayarları(WBP) yüklemek için Muhasebe Dönemleri ekranı Veritabanı Bilgileri alanında ilgili alan işaretlenerek Fabrika Ayarları aktarımı yapılır.

Dikkat!
* Dönem açma işlemini tamamladıktan sonra database tanımlama işlemlerinin eksiksiz yapıldığından emin olunmalıdır.
* Eğer CF Java Uygulama sunucu üzerinde birden fazla instance kullanılıyor ise bütün instance’larda tanımlı olup/olmadığı kontrol edilmelidir.


2- Muhasebe Fiş Numaraları
Yeni açılan dönemde Muhasebe Fiş Numaralarını Muhasebe > Tanımlar > Fiş Numaraları altında tanımlayınız.

Yeni dönemde fiş numaraları "1" olarak tanımlanır


3- Çalışan Dönem Aktarım
Bir önceki dönemde yetkisi olan pozisyonların yeni açılan dönemde de yetkili olmalarını sağlar.

Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.
Sadece Bulunduğum Şirket İçin Aktarım Yapılsın
Kutucuk işaretlenirse aktarım yaptığınız şirket için geçerli olur. Diğer şirketler için muhasebe dönemi değiştirerek tekrar yapmanız gerekir.
Çalışan Dönem Aktarım (Geçişli)

Önceki dönemde yetkisi olan pozisyonların yeni açılan dönemde de yetkili olmalarını sağlar. Ayrıca çalışanın öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller.

Bitirmekte olduğunuz dönemdeyken çalışan dönem aktarımını yaptıktan sonra, tüm aktarım işlemlerinden sorumlu kişinin sadece gerektiği yerde yeni döneme geçerek yıl tamamen bitene kadar diğer çalışanlar aynı dönemde kalmalıdır.

Yeni dönem başladığında (örneğin 01/01/2021 tarihinde) Çalışan Dönem Aktarım (Geçişli) sekmesi çalıştırılarak diğer çalışanların aktif dönemde işlemlere başlamaları sağlanır.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
HR > Planlama > Pozisyon kartında yer alan ayarlar ve yetkiler ikonu üzerinden kontrol sağlanır.

Dikkat!
* Çalışan Dönem Aktarım yapıldığında sadece yeni dönem kutucuğu işaretli olur.
* Çalışan Dönem Aktarım (Geçişli) yapıldığında hem yeni dönem kutucuğu hem de öncelik işaretli olur.
* Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.


4- Para Birimi Aktarımı
Kullanmış olduğunuz para birimlerinin yeni dönemde de tanımlı olmasını sağlar.


Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.

Dikkat!
Bir önceki dönemdeki tüm döviz birimleri eksiksiz olarak yeni açtığınız dönemde de tanımlanmalıdır
Devir işlemlerinde sorun yaşanmaması için öncelikle ve mutlaka PARA BİRİMLERİ aktarılmalıdır.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
Yeni dönem de Sistem > Parametreler > Para Birimleri alanından kontrol sağlanır.
Burada önemli olan eski dönemde kaç tane para biriminiz mevcut ise yeni dönemde de bunların hepsinin olması gerektiğidir.

Önemli Uyarı:Aktarım bir kere yapılabilir.


5- Kurumsal Hesap-Üye Dönem Aktarımı
Önceki döneme kayıtlı olan kurumsal üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar.


Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.
Kurumsal Üye Dönem Aktarım(Geçişli)

Önceki döneme kayıtlı olan kurumsal üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Ayrıca üyelerin öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller.

Kurumsal Üye Dönem Aktarım yapıldığında önceki yıla ait muhasebe hesabı aktarılır ve yeni dönem kutucuğu işaretli olur.

Kurumsal Üye Dönem Aktarım (Geçişli) yapıldığında önceki yıla ait muhasebe hesabı aktarılır, yeni dönem kutucuğu ve öncelik işaretli olur

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Üye Yönetimi > Kurumsal Üyeler > Üye detayında sağ üst tarafta yer alan muhasebe kodu ikonundan kontrol sağlanır.

Dikkat: Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.


6- Bireysel Üye Dönem Aktarımı
Önceki döneme kayıtlı olan bireysel üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar.

Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.
Bireysel Üye Dönem Aktarım(Geçişli)

Önceki döneme kayıtlı olan bireysel üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Ayrıca üyelerin öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller.

Bireysel Üye Dönem Aktarım yapıldığında önceki yıla ait muhasebe hesabı aktarılır ve yeni dönem kutucuğu işaretli olur.

Bireysel Üye Dönem Aktarım (Geçişli) yapıldığında önceki yıla ait muhasebe hesabı aktarılır, yeni dönem kutucuğu ve öncelik işaretli olur.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Üye Yönetimi > Bireysel Üyeler > Üye Detayında sağ üst tarafta yer alan muhasebe kodu ikonundan kontrol sağlanır.

Dikkat:Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.


7- B2B ve B2C Sürekliliği
B2B ve B2C kullanılan Workcube uygulamalarında  kullanıcıların sisteme girebilmeleri için yeni dönemin başında (örneğin 01/01/2021'de) kurumsal ve bireysel hesap-üye geçişli aktarımlar mutlaka çalıştırılmalıdır.


8-KDV Oranı, OTV Oranı, OIV Oranı, BSMV Oranı Aktarımı
Önceki dönemde tanımlı olan KDV, OTV, OIV ve BSMV oranlarının yeni açılan dönemde de tanımlanmasını sağlar.

Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
Yeni dönem de Sistem > Parametreler > KDV Oranları alanından kontrol edilir.
Burada önemli olan eski dönemde kaç tane KDV oranınız mevcut ise yeni dönemde de bunların hepsinin olması gerektiğidir.

Dikkat: Aktarım bir kere yapılabilir.

Not: KDV Oranı aktarımına benzer şekilde diğer vergi oranlarının aktarımı yapılabilir.

Dikkat : Yapılan aktarımlar KDV Oranı aktarımda olduğu gibi Sistem > Parametreler > ÖTV Oranları, OIV Oranları, BSMV Oranları üzerinden kontrol edilir.


9-Stopaj Oranı Aktarımı
Önceki dönemde tanımlı olan stopaj oranlarının yeni açılan dönemde tanımlanmasını sağlar.


Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
Yeni dönemde Sistem > Parametreler > Stopaj Oranları alanından kontrol edilir.
Burada önemli olan eski dönemde kaç tane stopaj oranınız mevcut ise yeni dönemde de bunların hepsinin olması gerektiğidir.

Dikkat: Aktarım bir kere yapılabilir.

10-


10-Ürün Dönem Aktarımı
Önceki dönemde tanımlı olan ürün muhasebe kodlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
Yeni dönem de ERP > Ürün/Fiyat Yönetimi > Detayında sağ üst tarafta yer alan muhasebe kodu ikonundan kontrol sağlanır.
Burada sadece muhasebe kodları aktarılır. Masraf/Bütçe tanımları aktarıldığında diğer alanlarda gelecektir.

Dikkat: Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.


11-Proje Dönem Aktarımı
Önceki dönemde tanımlı olan proje muhasebe kodlarının, yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
Yeni dönemde PMS > Projeler > Detayında sağ üst tarafta yer alan muhasebe kodu ikonundan kontrol sağlanır.
Burada sadece muhasebe kodları aktarılır. Masraf/Bütçe tanımları aktarıldığında diğer alanlarda gelecektir.

Dikkat: Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.


12-Depo Dönem Aktarımı
Depo lokasyonu detayında tanımlı olan muhasebe kodunun yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.
Ürün/Proje/Depo aktarım prensipleri aynıdır.Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.

Yeni dönemde ERP > Stok Yönetimi > Alan Yönetimi > Depo Detayında sağ üst tarafta yer alan muhasebe kodu ikonundan kontrol sağlanır.

Dikkat: Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.


13- Kasa Aktarımı
Önceki dönemde tanımlı olan kasaların yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Aktarımda bulunan Tanımlar ve Bakiyeler bir arada aktarılamamaktadır. Öncelikle Tanımlar seçilerek aktarılır daha sonra Bakiyeler ve işlem tipi seçilerek aktarım yapılır.

Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.
Tanımlar
Önceki dönemde tanımlı olan kasalar yeni dönem de tanımlı olur.
Bakiyeler
Önceki dönemde olan bakiyeler yeni döneme aktarılır.
İşlem Tipi Seçimi
Burada Açılış Fişi işlem tipi gelmelidir. Eğer İşlem tipi gelmiyor ise Sistem > Sistem Yönetimi > İşlem Kategorileri "Açılış Fişi Kasa/Cash" (Modül id: 18) işlem tipine "settings.cash_transfer" fuseaction’ı tanımlanır.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Kasa > Kasalar alanından kontrol sağlanır.

Burada önemli olan eski dönemde kaç tane kasanız mevcut ise yeni dönemde de bunların hepsinin olması gerektiğidir.
Eğer Para Birimlerini aktarmadan kasaları aktarır iseniz TL hariç diğer kasalar aktarılmayacaktır. Dolayısıyla öncelikle PARA BİRİMLERİ aktarım mutlaka yapılmış olmalıdır. 

Dikkat: Aktarım bir kere yapılabilir.


14- Bütçe Kalemi-Bütçe Kategorisi-Masraf Merkezi Aktarımı
Önceki dönemde kayıtlı olan tanımların yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.
Kaynak Dönem
Eski dönem seçilmelidir.
Masraf Merkezleri
ERP > Bütçe > Tanımlar > Masraf Merkezleri altında yer alan tanımlamaların yeni dönemde de kayıtlı olmasını istiyorsanız bu kutucuğu seçmelisiniz.
Bütçe Kalemleri ve Kategorileri
ERP > Bütçe > Tanımlar > Bütçe Kalemleri ve Kategorileri altında yer alan tanımlamaların yeni dönemde de kayıtlı olmasını istiyorsanız bu kutucuğu seçmelisiniz.
Masraf/Gelir Şablonları
 ERP > Bütçe > Tanımlar > Masraf/Gelir Şablonları altında yer alan tanımlamaların yeni dönemde de kayıtlı olmasını istiyorsanız bu kutucuğu seçmelisiniz.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Bütçe > Tanımlar alanından kontrol sağlanır.

Burada önemli olan eski dönemde olan kayıtlarınızın aynılarının yeni dönemde de olması gerektiğidir.

Dikkat: Aktarım bir kere yapılabilir.


15- Çalışan Muhasebe Tanım Aktarımı
Önceki dönemde kayıtlı olan muhasebe ve bütçe tanımlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.
Aktarım yapılmadan önce masraf merkezi ve bütçe kalemlerinin aktarılması gerekmektedir.

Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
HR > E-Hesap > Ücret/Ödenek > Çalışan kartına gidilir sağ üst tarafta yer alan muhasebe kodu ikonundan kontrol sağlanır.

Dikkat: Aktarım bir kere yapılabilir.


16- Kurumsal Üye-Bireysel Üye-Çalışan Cari Aktarımı
Dosyadan ve Dönemden olmak üzere iki yöntem ile aktarım yapılabilir.

A- Dönemden Aktarım
Eğer dönemden aktar seçerseniz; seçtiğiniz dönemin mevcut bakiyeleri seçtiğiniz koşullarla ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır.

Ödeme Performansına Göre Hesapla

Seçilir ise önceki dönemdeki açık işlemlerin vadeleri ödeme performansına göre hesaplanarak aktarılır.

Seçilmez ise vade olarak tüm borç ve alacak karakterli işlemlerin ortalama vadesini yazar. Borç alacak dökümündeki ortalama vade gibi çalışır. Seçilmesi önerilir.

Manuel Ödeme Performansına Göre Hesapla
Vadesi gelmemiş ve ödenmemiş belgeleri aktarır. Bu seçenek seçildiğinde açık ödeme talep ve emirleri aktarılsın ve satır bazında kutucuğu da aktif olur.
Ödenmemiş Çek\Senetleri Aktarma
Seçilen dönemdeki ödenmemiş çek senetler, dikkate alınmadan bakiyeler ve vadeler hesaplanır. Çek ve Senetleri devrederken carileştiren firmalar içindir.
Fiş Tarihi
Yeni yıl tarihi girilir.
Kur Fiş tarihinden alınsın

 Aktarım işlem dövizli yapılıyorsa, seçtiğiniz dönemdeki dövizli bakiyelerin TL karşılıkları girmiş olduğunuz fiş tarihindeki kura göre tekrar hesaplanarak yeni döneme aktarılır.

Seçilmez ise her belgenin kendi tarihindeki kura göre tekrar hesaplanarak yeni döneme aktarılır.

Muhasebe Dönemi
Eski dönem seçilmelidir.
İşlem Tipi
Açılış Fişi işlem tipi gelmelidir. İşlem tipi gelmiyor ise Sistem > Sistem Yönetimi > İşlem Kategorileri
"Açılış Fişi Cari Hesaplar/Account Management" (Modül id: 23) işlem tipine "settings.popup_form_close_cari" fuseaction’ı tanımlanır.
İşlem Dövizi
Dönemdeki bakiyeler işlem dövizli olarak yeni döneme aktarılır. Seçilmez ise sistem para biriminden aktarılır. Dövizli Borç/Alacak takip eden firmalar içindir.
Proje Bazında
Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken proje bazında aktarılır. Proje bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir.
Şube Bazında
Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken şube bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir.
Satır Bazında
Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken satır bazında aktarılır. Seçtiğiniz dönemde ödeme performansı/manuel ödeme performansına göre ne kadar açık satır varsa olduğu gibi aktarılır. Ödeme/Manuel ödeme peformansına göre hesapla seçili olmalıdır.

Dikkat: Cari Hesap ve Üye Kategorisi bulunduğunuz ekranda yer alan XML ayarına bağlı olarak gelmektedir.
 

B- Dosyadan Aktarım
Eğer dosyadan aktar seçerseniz; seçtiğiniz dönem için açılış fişi dosyanıza uygun olarak yeniden düzenlenecektir. Ayrıca, açılış fişlerini sil seçeneğini kaldırarak ve fiş tarihi girerek dönem açılışlarından sonra da açılış fişleri oluşturabilirsiniz.

Dönemden aktarımdan farklı olarak dosyadan aktarımlarda mali yılı bir önceki dönemi değil, yeni oluşturulan mali yıl seçmelisiniz. Çalışma döneminizi yeni oluşturduğunuz mali yıl olarak güncelleyin ve kullanıcınız ile o mali yıla geçiş yapın. Fiş tarihini yeni oluşturduğunuz mali yıla ait bir tarih, muhasebe dönemini ise yeni oluşturduğunuz mali yılı seçin.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Cari Hesap > Cari Hesap Ekstresi üzerinden kontrol sağlanır.

Dikkat:
Aktarılan bakiyelerin daha anlamlı olabilmesi için lütfen "Kur Farkı" işlemlerini tamamlayınız.
Aktarımı hangi kriterler ile yaptıysanız ekstreyi de aynı kriterler ile almanız gerekir.
Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.


17- Çek Dönem Aktarımı
Önceki dönemde kayıtlı olan çekler yeni açılan döneme aktarılır.

Aktarılan Aşamalar
Portföyde, Teminatta, Bankada, Karşılıksız, Karşılıksız Portföyde, Ödenmedi ve İcra.
Satır Bazında Carileştir
Seçilirse aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur.


Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Çek/Senet İşlemleri > Çek Listesi üzerinden kontrol sağlanır.
Aktarılan aşamalar göz önünde bulundurularak eski dönem ile yeni dönem de çek listesinde yer alan çek sayısı aynı olup olmadığı kontrol edilir.
ERP > Cari Hesap > Cari Hesap Ekstresi üzerinden satır bazında carileştir yapıldı ise kontrol sağlanır.
Ekstre de cari hesabı seçerek çeklerin gelip gelmediği kontrol edilir.

Dikkat: Aktarım bir kere yapılabilir.


18- Senet Dönem Aktarımı
Önceki dönemde kayıtlı olan senetler yeni açılan döneme de aktarılır.

Aktarılan Aşamalar
Portföyde, Teminatta, Bankada, Kısmi Tahsil, Protestolu, Protestolu Portföyde, Ödenmedi ve İcra.
Satır Bazında Carileştir
Seçilirse aktarılan senetler için cari hareket de oluşturur.


Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Çek/Senet İşlemleri > Senet Listesi üzerinden kontrol sağlanır.
Aktarılan aşamalar göz önünde bulundurularak eski dönem ile yeni dönem de senet listesinde yer alan senet sayısı aynı olup olmadığı kontrol edilir.
ERP > Cari Hesap > Cari Hesap Ekstresi üzerinden satır bazında carileştir yapıldı ise kontrol sağlanır.
Ekstre de cari hesabı seçerek senetlerin gelip gelmediği kontrol edilir.

Dikkat: Aktarım bir kere yapılabilir.


19-Ciro Çekleri Dönem Aktarımı
Önceki dönemde kayıtlı olan, ciro aşamasındaki ve vade tarihi girilen tarihten büyük olan çekler yeni açılan döneme de aktarılır.

Vade Tarihi
Girilen tarihten sonraki çekleri aktarır.
Satır Bazında Carileştir
Seçilirse aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur.


Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Çek/Senet İşlemleri > Çek Listesi üzerinden kontrol sağlanır.
Aşaması ciro edildi ve girmiş olduğunuz vade tarihi göz önünde bulundurularak eski dönem ile yeni dönem de çek listesinde yer alan çek sayısının aynı olup olmadığı kontrol edilir.
ERP > Cari Hesap > Cari Hesap Ekstresi üzerinden satır bazında carileştir yapıldı ise kontrol sağlanır.
Ekstre de cari hesabı seçerek çeklerin gelip gelmediği kontrol edilir.

Dikkat: Aktarım bir kere yapılabilir.


20- Ciro Senetleri Dönem Aktarımı
Önceki dönemde kayıtlı olan, ciro aşamasındaki ve vade tarihi girilen tarihten büyük olan senetler yeni açılan döneme de aktarılır.

Vade Tarihi
Girilen tarihten sonraki çekleri aktarır.
Satır Bazında Carileştir
Seçilirse aktarılan senetler için cari hareket de oluşturur.


Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Çek/Senet İşlemleri > Senet Listesi üzerinden kontrol sağlanır.
Aşaması ciro edildi ve girmiş olduğunuz vade tarihi göz önünde bulundurularak eski dönem ile yeni dönem de senet listesinde yer alan senet sayısının aynı olup olmadığı kontrol edilir.
ERP > Cari Hesap > Cari Hesap Ekstresi üzerinden satır bazında carileştir yapıldı ise kontrol sağlanır.
Ekstre de cari hesabı seçerek senetlerin gelip gelmediği kontrol edilir.

Dikkat: Aktarım bir kere yapılabilir.


21- Banka Talimatları Aktarımı
Önceki dönemdeki banka talimatlarının (havale edilmeyen ve aktarılacak dönemde ödeme tarihi, o yıl içinde olup ödenmeyenler) bir sonraki döneme aktarılır.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Banka > Banka Talimatları üzerinden kontrol sağlanır.
Havale durumu oluşturulmadı seçilerek listeleme yapılır. Havalesi oluşturulmayan ve ödeme tarihi yeni yıl içinde olan kayıtların gelmesi gerekir.

Dikkat: Aktarım bir kere yapılabilir.


22-Stok Devir Aktarımı:
Stok aktarımı, önceki döneme ait stok hareketlerinin yeni döneme aktarımını sağlar.


Stokları Devret
Stokların yeni döneme aktarımını sağlar.
Kaynak Dönem
Eski dönem seçilmelidir.
Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.
Spec Aktar

Speclerin yeni döneme aktarımını sağlar.
Spec kullanılmıyor ise seçilmemelidir.

Raf Aktar
Rafların yeni döneme aktarımını sağlar. 
Raf kullanılmıyor ise seçilmemelidir.
Son Kullanma Tarihi Aktar

Kullanım tarihlerinin yeni döneme aktarımını sağlar.
Son kullanma tarihi kullanılmıyor ise seçilmemelidir.

Yapılmış Aktarımları Sil
Daha önce yapılmış bir aktarım var ise silinmesini sağlar.

Aktarım sonunda yeni dönemde depo ve lokasyon bazında gruplanmış devir fişleri oluşur.

Stok aktarımda, o dönemde gerçekleşmiş tüm işlemlerin (fiili sevk tarihine bakılmaksızın) stok hareketleri bir sonraki döneme aktarılır. Dolayısıyla stok aktarımının yapıldığı eski dönemde fiili sevk tarihi yeni döneme ait işlemlerin stok hareketleri de devredilir. İstenirse bu stok hareketleri ilgili depo için oluşturulan devir fişinden manuel olarak çıkartılıp, hareketlerin geçerli olacağı fiili sevk tarihine göre sayım ya da fire fişi oluşturulabilir.

Yeni döneme stok aktarımı yaptıktan sonra, eski dönemde stokları etkileyecek (irsaliye, irsaliyeli fatura, vb) işlem yapıldığında aktarımlar silinip yeniden oluşturulmalıdır veya stok miktarını dengeleyebilmek için hareket türüne göre sayım ya da fire fişi kesilmelidir.

Aktarım yapmadan yeni dönemde stokları doğru takip edebilmek için pos devir işlemi de gerçekleştirilebilir.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Stok Yönetim > Stok Hareketleri üzerinden kontrol sağlanır.
İşlem tipi devir fişi seçilerek listeleme yapılır. Ya da ürün stok kartı üzerinden de kontrol sağlanabilir.

Dikkat: Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.


23- Stok Yaşı Aktarım
Bu işlem kaynak yıla ait dönemde bulunan stok yaşlarını hedef dönemdeki stok devir fişlerine aktarmaya olanak sağlar.

Kaynak Dönem
Eski dönem seçilmelidir.
Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.
Fişlerdeki Departmana Baksın
Stok yaşının aktarılacağı fişlerdeki depolara göre hareket eder. Fişteki ürünlerin stok yaşları fişte seçilmiş olan depolardaki işlemlerden hesaplanır ve depo sevk, ithal mal girişi, ambar fişi işlemleri de hesaplamaya katılır.
Devir Yapılmışları Devretmesin
Sadece dönemden aktarımlarda geçerlidir. Seçildiğinde hedef dönemde stok yaşı aktarılmış devir fişi satırları için yeniden aktarım yapılmaz. Seçilmediğinde tüm devir fişleri için tekrar aktarım yapılır.
Dönemden
Bir önceki dönemde bulunan stok yaşlarını aktarır.
Dosyadan
Dosya formatı UTF-8 olmalı ve alanlar noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. Dosyadaki alanlar sırasıyla; Stok Kodu; Yaş (gün olarak) olmalıdır ve ilk satırda kolon adları olmalıdır. “Fişlerdeki Departmana Baksın” ve “Departman” seçili ise; seçilen departmandaki (belirtilen fiş tipindeki) fişlere stok yaşı aktarımı yapılır.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
Rapor > Standart Raporlar > Stok Analiz Raporu üzerinden stok yaşı kutucuğu seçilerek kontrol sağlanır


24- Konsinye Aktarımı
Bir önceki dönemdeki Konsinye Çıkış İrsaliye Hareketlerini bir sonraki döneme aktarılmasını sağlar.

Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
Rapor > Standart Raporlar > Konsinye Raporu üzerinden devir işlemlerinden getir kutucuğu seçilerek kontrol sağlanır.

Dikkat: Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.


25- Mali Tablolar Aktarımı
Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan mali tablolara ait tanımları yeni açılan döneme aktarılmasını sağlar.

Kaynak Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.
Hedef Dönem
Yeni dönem seçilmelidir.
Tablolar
Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akım Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosu seçilerek aktarım yapılır.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Muhasebe > Mali Tablolar üzerinden kontrol sağlanır.

Dikkat: Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.


26- Muhasebe Dönem Açılış Fişi

Yol: Sistem > Sistem Yönetimi > Dönem ve Bakım İşlemleri > Açılış Fişi


Bu işlem ile seçtiğinizde muhasebe dönemi için açılış fişi oluşmasını sağlar.

Dönemden aktar seçilirse; seçilen dönemin mevcut bakiyeleri ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır.
Dosyadan aktar seçilirse; seçilen dönem için açılış fişi oluşturulan dosyaya uygun olarak yeniden düzenlenecektir.

Muhasebe Dönemi
Eski dönem seçilmelidir.
İşlem Tipi
Aktarılmak istenen fişler seçilmelidir.
İşlem Dövizi Bazında
Sadece dönemden yapılan aktarımlarda geçerlidir. İşlem dövizli aktarım yapıldığında hesabın diğer döviz bakiyeleri de yeni döneme aktarılır.
Şube Bazında
Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken şube bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir.
Departman Bazında
Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken departman bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir.
Proje Bazında
Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken proje bazında aktarılır. Proje bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir.
Dosyadan aktar

Dosya uzantısı csv olmalı ve alanlar noktalı virgül ( ; ) ile ayrılmalıdır.

Verilmeyecek bilgi var ise yerine 0(sıfır) yazılmalıdır.
Dosyadaki küsüratlı tutarlar ( . ) olarak belirtilmelidir.
Dosya Satır Formatı:

Hesap Kodu;Sistem İkinci Döviz Birimi;Diğer Döviz Tutarı veya Diğer Döviz Birimi;
Dosyada "Sistem İkinci Döviz Birimi" belirtilmişse, açılış fişi kaydedilecek dönemdeki kura göre sistem ikinci döviz bakiyesi hesaplanacaktır.
Dosyada belirtilen hesap kodlarının açılış fişinin kaydedileceği dönemde tanımlı birer alt hesap olması gerekmektedir.

Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Muhasebe > Muhasebe Fişleri üzerinden kontrol sağlanır.
Yeni dönem de açılış fişi işlem tipi seçilerek listelenir.
İşlem tipi alanından seçim yapılmış ise sadece seçilmiş olunan işlem tiplerinin açılış fişi oluşur. Bütün fişlerin aktarılması isteniyor ise seçim yapılmamalıdır.

Dikkat: Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.


27- Muhasebe Dönem Kapanış Fişi

Yol: Sistem > Sistem Yönetimi > Dönem ve Bakım İşlemleri > Kapanış Fişi


Bu işlemi seçtiğinizde muhasebe dönemi için otomatik kapanış fişi oluşturulmasını sağlar.

Muhasebe Dönemi
Eski dönem seçilmelidir.
İşlem Tipi
Aktarılmak istenen fişler seçilmelidir.
İşlem Dövizi Bazında
İşlem dövizli aktarım yapıldığında hesabın diğer döviz bakiyeleri de yeni döneme aktarılır.
Şube Bazında
Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken şube bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir.
Departman Bazında
Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken departman bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir.
Proje Bazında
Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken proje bazında aktarılır. Proje bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir.


Yapılan Aktarım Nasıl kontrol edilir?
ERP > Muhasebe > Muhasebe Fişleri üzerinden kontrol sağlanır.
Eski dönem de kapanış fişi işlem tipi seçilerek listelenir.
İşlem tipi alanından seçim yapılmış ise sadece seçilmiş olunan işlem tiplerinin açılış fişi oluşur. Bütün fişlerin aktarılması isteniyor ise seçim yapılmamalıdır.
Tekrar aktarım yapılacak ise öncelikle muhasebe fişleri sayfasından önceden oluşturulan kapanış fişi silinmelidir.

Dikkat: Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.


28- İnsan Kaynakları, E-Hesap Tanımlar
E-Hesap > Tanımlar sayfasından Personel Ücret Bilgileri (Sigorta Primine Esas Ücretler, Sigorta Prim Oranları, Vergi Dilimleri), Akış Parametreleri, Döviz Karşılıkları tanımları yapılır.


29- Çalışan Maaş Aktarımı
Sistem > Aktarımlar > Çalışan Maaş Aktarımı alanından yapılır.

Not: E-Hesap Tanımlar, Döviz Karşılıkları, Bordro akış parametreleri ve Ücret Kuralları sayfalarında çalışanların maaş hesaplamasına konu olan (sigorta primine esas ücretler, sigorta prim oranları, vergi dilimleri, fazla mesai, ihbar gün sayıları, icra, avans ve zorunlu çalışan bilgileri) alanlarıyla maaş hesaplamasına konu olan bütün alanların temel hesaplama parametrelerinin tanımları yapılmaktadır.


Ek : Data Source - Veri Kaynağı Tanımları nasıl yapılır ?


DSN: Workcube'un kurulu olduğu ana DSN'dir. Sistem Parametre Ayarları sayfasında sisteminize ait DSN ismini bulabilirsiniz.

TYPE : Workcube seçilmelidir.

Driver : Sisteminizin çalıştığı veritabanı seçilmelidir. Workcube çoğunlukla  Microsoft SQL Server üzerinde koşulur.

IP :  Sisteminizin kurulu olduğu IP Adresi tanımlanmalıdır. Sistem Parametre Ayarları sayfasında database_host alanından ip adresinizi bulabilirsiniz.

Port : Sistem Parametre ayarları üzerinde database_port alanından port adresinize ulaşabilirsiniz. Çoğunlukla Microsoft SQL Server'ın default port numarası olan 1433 kullanılır. 

Kullanıcı adınız : DSN adı ile aynı olmalıdır. Yani ilk alanda tanımlanan DSN adı aynen yazılır.

Şifre : Database şifresidir.

CF Şifresi : ColdFusion şifresidir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler