BA - BS Bildirimleri Nasıl Yapılır?


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Mali Denetim > BA - BS Raporları


Workcube'de BA ve BS ' ye tabi olan belgeler, işlem kategorileri üzerinden tespit edilir. BA - BS raporunda Satış işlem tipi ve Alış işlem tipi olarak, alış karakterli ve satış karakterli işlem tiplerini çoklu seçim yapabildiğimiz iki adet liste bulunur.BA bildirimi için Alış işlem tipleri , BS Bildirimi için Satış işlem tipleri seçilir. Eğer aşağıdaki filtrelerden herhangi biri kullanılmazsa, sistem seçilmiş olan bütün işlem tiplerinde tutar ve cari hesap ayırmaksızın bütün işlemleri listeler.

 • Müşteri : Kurumsal ve Bireysel Hesaplar hesap seçimi yapılabilir.
 • Tutar : Girilen tutara eşit ve üzerinde olan carileri listeler. Örneğin tutar alanı 5.000 olarak tanımlanırsa, ilgili tarihler arasında  Toplam tutarı < 5000 olan cari hesaplar listelenmez.
 • Vergi Numarası : Vergi numarasına göre filtreleme yapmayı sağlar. 
 • TC Kimlik No : Bireysel ve Kurumsal Hesapların satış bilgilerinde tanımlı olan tc kimlik numarasına göre filtreleme yapmayı sağlar.
 • Başlangıç - Bitiş Tarihleri : İşlem tarihi, belirlenen tarihler arasında olan belgeleri listeler.
 • ÖTV - OIV - KDV Göster : Listede ilgili belgelerin seçilen vergi tutarlarını da getirir.
 • XML Getir : Beyanname programında FORMB6 ' ya uygun olarak XML verisi oluşturur.
 • Cariler Gruplanarak Getirilsin : Aynı vergi numarasına sahip carileri listede gösterir.
 • Gruplanan Carilerden Yalnızca Birini Getir : Aynı vergi numarasına sahip carilerden yalnızca bir tanesini listede getirir.
 • Bildirim Yapılacaklar : 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe giren tebliğe göre, elektronik olarak düzenlenen belgeler artık BA- BS formlarında bildirilmeyecektir. Elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilerek 5.000 TL tutarının üzerinde ki belgeler bildirilecektir. "Bildirim Yapılacaklar checkbox'ı işaretlendiğinde, Kağıt + Elektronik belge tutarlarının toplamı 5.000 TL ' ye eşit ve büyük olan belgelerden yalnızca kağıt olanlar listelenir.
 • E-Fatura Dahil : E-fatura gönderimi yapılmış belgelerde listeye dahil edilir.
 • E-Arşiv Dahil : E-arşiv gönderimi yapılmış belgelerde listeye dahil edilir.

Soru 

Alış Karakterli işlemlerde, kağıt fatura ve e-arşiv fatura ayrı mı nasıl yapılır?

- Alış Faturası , Masraf Fişi ve Sabit Kıymet Alış Faturaları formlarında e-Arşiv checkbox'ı bulunmaktadır. Bu chechbox işaretlendiği taktirde , ilgili belgeler tarafımıza e-Arşiv olarak kesilmiş demektir. Eğer bu chechbox işaretlenmez ise, bu faturalar kağıt fatura olarak kabul edilir.

Örnek Vaka

Armani Dış Ticaret 01/02/2022 - 23/02/2022 tarihleri arasında 

 • 4800 TL e-Arşiv ( veya e-Fatura)
 • 200 TL Kağıt
 • 50   TL kağıt 

olmak üzere toplamda 3 adet BA Belgesine sahiptir. E-arşiv dahil, E-fatura dahil checkboxlarını işaretleyerek listeleyelim. 


Listede görüleceği gibi, toplamda 5050 TL' lik belge tutarı listelenir. Çünkü Kağıt faturalar ile e-Arşiv  belgelerinin toplamı 5.050 TL ' ye denk gelmektedir.

Bir sonraki aşamada "Bildirim Yapılacaklar Checkbox'ını işaretleyelim. Bu checkbox işaretlendiğinde, "e-Arşiv dahil" ve" e-Fatura dahil" checkboxlar'ı işaretlenemez.Bildirim yapılacaklar checkbox'ı işaretlenip arama yapıldığında, yukarıdaki gibi yalnızca kağıt olan Tutarlar listelenir. Yukarıdaki örnekte sistem şu işlemi yapmıştır;

Kağıt + e-Arşiv + e-Fatura = 5.000 TL tutarına eşit ve büyük mü? Hesaplama evet ise 200 ve 50 TL ' lik iki adet kağıt fatura listelenmiştir. 

Buna göre, İlgili dönem içerisinde 5.000 TL belge tutarını elektronik faturalar ile aşan kağıt belgeler tespit edilerek, ilgili cariler için bildirim yapılmıştır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler