Yansıtma Hesapları Kapanış Tanımları


Maliyet hesaplarında bulunan giderler hesap dönemi sonunda yansıtma hesapları yolu ile ilgili gelir tablosu hesaplarına yansıtılır. Workcube, Yansıtma Hesapları Kapanış Tanımları ekranı ile dönem sonunda kayıt işlemleri yapılır.


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Yansıtma Hesapları Kapanış Tanımları


Örneğin, dönem sonunda envanter çalışmaları ve değerleme çalışmalarını tamamlayan işletme henüz yansıtma kayıtlarını yapmamıştır. Yansıtma kayıtları yapılmadığı için, işletme dönem kar ve zararını hesaplayamaz ve bilançosunu düzenleyemez.

Dikkat: İşletmeler dönem içerisinde yedili hesapları kullanmış ise maliyetleri takip edebilmek için dönem sonunda yansıtma kaydı yapmak zorundadır. Yansıtma kayıtları yapıldıktan sonra gelir tablosu düzenlenmelidir. Altılı hesaplar gelir tablosunda toplanır.

Gelir Tablosu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Gelir Tablosu Form Tanımları" ve "Gelir Tablosu" adlı yazılarımızı okuyabilirsiniz.Borç
Alacak
631.
Pazarlama Gideri
76.553

632.
Genel Yönetim Gideri
92.987

660.
Finansman Gideri
53.813

761.
Pazarlama Gideri Yansıtma HS.

76.553
771.
Genel Yönetim Gideri Yansıtma HS.

92.987
781.
Finansman Gideri Yansıtma HS.

53.813

Bir işletme üretim yapmıyor ise, gider dağıtımı yapmıyor ise veya işletme bütçe dağıtımı yapmıyor ise yedili hesapları kullanmalarının anlamı yoktur.

Not: Küçük işletmeler kendi muhasebelerini tutarken, yedili hesapları kullanmalarına gerek duyulmaz. Direkt olarak altılı hesapları kullanmaları faydalı olur. Dönem sonunda istenilen zamanda yansıtma kayıtlarını yapmadan kar-zararları görülür.


Kayıt Ekranı

Yansıtma hesap tanımlarının yapılmasındaki amaç yedili hesapların altına açılan bir sürü yardımcı hesapları kapatamamaktır. Örneğin, 760 yerine 761, 660 yerine 661 kullanarak yansıtma hesap tanımları yapılır.

Yansıtma kayıtları yapıldıktan sonra işletme dönem sonu kar ve zarar hesabının sonucunda üç ayda bir vergi ödemesi yapacaktır. Bir de geçici vergi ödemesi yapılacaktır. Geçici vergi karın yüzde yirmisidir.

Sonrasında Yansıtma Hesapların Kapanış tanımları yıl sonunda bir defa yapılır, her dönemin sonunda veya üç ayda bir yapılamaz. Altılı hesaplarında kapanışı yapıldıktan sonra dönem kar ve zararı 590. Dönem Net Karı hesabına aktarılarak bilançoya dönüştürülür.

Not: Bilanço ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Bilanço" adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler