Özlük Bordro İmport


Workcube Özlük Bordro İmport ile organizasyonda bulunan çalışanlar için kümülatif, amir, eğitim, banka, geçmiş dönem izin günü, maaş, iletişim, çalışan yakını, işe giriş, mesai, pozisyon bilgilerinin toplu olarak sisteme tanımlanması için kullanılan aktarım işlemleridir.


Yol: Kontrol Paneli > System > İmport


Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.

 

Asgari Ücret Kümülatif Vergi Matrahı Oluşturma ve İmport Etme

Bu alanın asıl kullanım amacı 2022 yılında hayatımıza giren vergi indirim tutarının hesaplanması için vergi tutarı yazılarak istisna hesaplanması gerçekleştirilmektedir.

  1. Belge Formatı: İmport edilecek dosya uzantısıdır.
  2. Belge: Formata uygun oluşturulan import dosyasının seçilip sisteme alındığı yerdir.
  3. Örnek Ürün Dosyası: Formata uygun dosyanın indirildiği alandır.

Dikkat:Oluşturulacak dosyada matrah girerken küsürat kısmı ''.'' ikonuyla yazılmalıdır. Aksi taktirde import dosyası hata verecektir.


Aylık Ortalama Net Maaş Aktarımı Oluşturma ve İmport Etme

Bu alanın asıl kullanım amacı çalışanların yıl bazında aldığı maaşların ay bazında ortalamalarının hesaplanarak ücret kartlarına ilgili tutarları yüklenmesinin gerçekleştirilmesidir.

  1. Belge Formatı: İmport edilecek dosya uzantısıdır.
  2. Belge: Formata uygun oluşturulan import dosyasının seçilip sisteme alındığı yerdir.


Bağlantı Kurulacak Kişi Aktarımı Oluşturma ve İmport Etme

  1. Belge: Formata uygun oluşturulan import dosyasının seçilip sisteme alındığı yerdir.
  2. Örnek Ürün Dosyası: Formata uygun dosyanın indirildiği alandır.

Kullanım Amacı: Bu alanın asıl kullanım amacı çalışanların acil durumda ulaşılacak kişilerin bilgilerinin toplu olarak tanımlanmasıdır.


Çalışan Amir Aktarımı Oluşturma ve İmport Etme

  1. Belge: Formata uygun oluşturulan import dosyasının seçilip sisteme alındığı yerdir.
  2. Örnek Ürün Dosyası: Formata uygun dosyanın indirildiği alandır.

Kullanım Amacı: Bu alanın asıl kullanım amacı çalışanların asıl ve yedek amirlerin bilgilerinin toplu olarak tanımlanması içindir.


Çalışanların Banka Bilgilerinin Aktarımı Oluşturma ve İmport Etme