Satılan Mal Maliyet Tablosu


Satılan Malın Maliyeti Tablosu; işletmelerin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetlerini, satılan mamul maliyetlerini, satılan hizmet maliyetlerini gösteren yardımcı mali tablodur.


Yol: ERP >  Finans-Muhasebe > Muhasebe Tabloları > Satılan Mal Maliyet Tablosu


Tavsiye: Satılan malın maliyet tablosundan doğru sonuç alınabilmesi için tablo tanımlarının (Bilgi için "Satışların Maliyeti Tablosu Tanımları" başlıklı yazı okunabilir) maliyet muhasebesi uzmanları tarafından yapılmalıdır.


Satılan Malın Maliyeti Tablosu, maliyet muhasebe tabloları arasında yardımcı mali tablo olarak geçer, gelir tablosunun bir eki gibi gelir tablosunu tamamlar.

Kısaca maliyet muhasebesinin amaçları şu şekilde sıralanabilir;

Üretilen mal ya da hizmetlerin maliyetlerini saptamak,

Stokların değerlerini hesaplamak,

Geleceğe yönelik bütçelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,

Giderleri kontrol altında tutmak,

Maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirmek,

Yöneticilere maliyetle ilgili düzenli, etkili ve güvenilir bilgiler vermek.


Satılan Mal Maliyet Tablosu Listeleme


Satılan malın maliyet tablosunda bulunan filtreleme seçeneklerini inceleyelim.

1. Sistem üzerinde tanımlı dövizlerden seçim yaparak ve tarih bilgisi girilerek ilgili hesap tanımları tabloda listelenir. Para birimi kısmından döviz seçimi yaparak döviz bazlı tablo oluşturulabilir. Seçili dövize göre güncel kur bilgisi otomatik gelmektedir. Kullanıcı İsteğe bağlı olarak sayfadaki kur bilgisi manuel değiştirip tablodaki bakiye hesaplamalarını tanımlı kur bilgisi üzerinden listeleyebilir.

Tek Düzen /UFRS Bazında: Mevcut Hesap planı veya UFRS Kodları ile tablo oluşturulmasını sağlar. Not: Bu özelliğin kullanılabilmesi için, ilgili dönemdeki Hesap planı tanımlarında UFRS kodları tanımlı olmalıdır.(UFRS kullanımını Aktifleştirmek için “Şirket Akış Parametreleri’nden UFRS Kod Kullan seçeneği" “Evet” olarak seçilmeli ve sisteme yeniden giriş yapılmalıdır.)

Arşivle ikonu, tablo listelendikten sonra ayrı bir sayfaya kaydedilerek geriye dönük raporlanabilmesini sağlar Arşivlenen tablolara "Satılan Mal Maliyet Tablosu – Arşiv" sayfasından erişilebilir.

2. Şube: Şube bazlı işlem yapan işletmelerde alınan tablonun şube bazlı ayrımını sağlar, seçili şubeye ait işlemler baz alınarak bakiyeler listelenir.

3. Açılış Fişi: Listede seçili fiş tiplerine göre tablodaki bakiyeler listelenir. Seçim yapılmazsa listedeki tüm fiş tipleri dahil edilir.

“Sadece Bakiyesi Olanlar” Checkbox’unun işaretlenmesi durumunda bakiyesi 0(sıfır) olan kalemler listelenmez.

Not: Satılan malın maliyet tablosu da gelir tablosu gibi dönem bazında hazırlanır. Bu tabloda gelir tablosu üzerindeki satışların maliyeti kalemine gidecek rakamlar görülür.Satışların maliyeti toplamı dört ana bileşenden oluşur. Bunlar;

  • Satılan Mamül Maliyeti
  • Satılan Ticari Mal Maliyeti
  • Satılan Hizmet Maliyeti
  • Diğer Satışların Maliyeti (Örneğin, hurda satışı yapılıyor ise yani temel operasyonların içinde olmayan maliyetler)


Arşivlenen satılan mal maliyet tabloları Muhasebe Tabloları altındaki arşiv bölümünde yer alır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler