CMS - İçerik Yönetimi


CMS - İçerik Yönetimi çözümü altında İçerik Yönetimi ve Dijital Arşiv modülleri bulunur. İçerik Yönetimi fonksiyonları ile Kurum içi  haberler, bildirgeler, yayınlar, eğitim içerikleri gibi birçok konuda yazılı ve görsel içerik yönetilebilir.

Dijital Arşiv fonksiyonları kullanıcılara sistem üzerinde fatura, sipariş, teklif ve sözleşmeden, personel özlük belgelerine kadar herhangi bir modülde kaydedilen dijital belgelerin arşivlenmesini sağlar. Bu belgelere hangi kullanıcıların ulaşabileceği pozisyon bazında erişim yetkileri ile belirlenebilir.


Dikkat: İçerik Yönetimi çözümüyle ilgili kullanıcının yetkilerinin tanımlı olması gerekmektedir.

Dikkat: Dijital Arşiv belgelerine erişebilecek pozisyonlar ve kullanıcı grupları belirlenirken veri gizliliği de KVKK kapsamında ele alınmalıdır.

İçerik Yönetimi

İçerik Yönetimi modülü altında üç tane fonksiyon yer almaktadır. Bunlar; İçerikler ve Banner Yönetimi fonksiyonlarıdır. Bu modül altında İçerik Raporu ve İçerik Dashboard adı altında iki adet rapor bulunmaktadır.

Sırasıyla bu fonksiyonları inceleyelim.

İçerikler

İçerikler fonksiyonuyla yeni içerikler oluşturulabilir ve olan içeriklerin kontrolü sağlanabilir. Kullanıcılar bu içerikler ile ilgili yorum ve görüşlerde bulunabilirler. İçeriklerin yönetimi, kurum içi bilgi aktarımı ve kurum kültürü oluşturma açısından önem arz eder. Oluşturulan içerikler "yayına alınarak" kullanıcılar tarafından erişilebilir hale gelir. Bir içerik yayınlanmadan önce taslak olarak kaydedilebilir ve revize edilebilir. 

İlgili içeriğin kaç kişi tarafından okunduğu veya ilgili içeriğin ne kadar ziyaret edildiği de tespit edilebilir. İçerikler sistem üzerinde mail adresi tanımlanmış çalışanlara, kurumsal ve bireysel üyelere mail olarak iletilebilir. Oluşturulan içeriklere hangi kullanıcı gruplarının erişebileceği, yetki grupları ve pozisyon tipleri ile belirlenebilir.

Not: Bu fonksiyonla ilgili bütün detaylar "İçerikler" başlıklı yazıdan öğrenilebilir.


Banner Yönetimi

Banner'lar sistem üzerinde yönetilen siteler için Banner Yönetimi fonksiyonu üzerinden tasarlanabilir.

Bu banner'la ilgili yayın başlangıç/bitiş tarihlerinden yayınlanacağı portallere kadar birçok detay verilerek banner oluşturulur.

Not: Detaylı bilgi ve sayfa kullanımıyla ilgili bilgi için "Banner Yönetimi" başlıklı yazı okunabilir.

Not: İçerik Dashboard ve İçerik Raporları ile İçerik yönetimi monitör edilebilir.


Dijital Arşiv

Dijital Arşiv modülü altında Dijital Varlıklar fonksiyonu bulunur. Workcube içerisinde herhangi bir modül altında bulunan bir sayfaya ilişkili belge ekleniyorsa, bu belgelerin saklandığı alan dijital varlıklardır. Eklenen her belge, dosya formatı farketmeksizin bir dijital varlık olarak kabul edilir.


Dijital Varlıklar (Dijital Arşiv)

Şirketin sistem üzerindeki bütün dijital varlıkları bu fonksiyon üzerinden yönetilir. Dijital Varlıklar veriyi ve veri akışını bütüncül hale getirmek için hayati önem taşır.

Şirketle ilgili bütün bilgilerin, belgelerin, videoların, görsellerin ve benzeri varlıkların hepsi Dijital arşivde merkezi ve dijital olarak depolanır.

Not: Bu sayfaların kullanımıyla ilgili detaylı bilgi için "Dijital Arşiv" başlıklı yazı okunmalıdır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler