İcralarda Sabit Tutar Üzerinden Kesinti Uygulaması


İcra kesintisi, bir çalışanın borcundan dolayı maaşından yapılan belli orandaki kesintidir. İcra ve İflas Kanunu gereği işveren, hakkında haciz kararı verilen çalışanın ücretinden belli oranda kesinti yapmak mecburiyetindedir. 


Yol: HR-IK > Özlük-Bordro > Bordro ve Puantaj > İcralarİcralarda sabit tutar üzerinden kesinti uygulamasına geçmeden önce "icra uygulamaları" dökümanımıza göz atabilirsiniz. 

Kanun gereği belirtilen oranlar (1/1, 1/3, 1/4) yerine çalışanın talebi üzerine sabit tutar kesintisi de yapılabilir. 

Bu durumda icra detayında "icra oranı" sabit olarak seçilir.

 "İcra oranı" sabit olarak seçilirse "sabit tutar" ınputu otomatik olarak ekrana gelir. 


Sonrasında kesinti yapılacak "sabit tutar" belirlenir. 

"İcra tutarı" ve "icra tarihi"de girildikten sonra kayıt gerçekleştirilir ve upd. ekranında "kabul" checkbox'ı işaretlenir. 


Puantaj ve Bordro İncelemesi 

Çalışanın 10.000 liralık brüt ücret üzerinden maaş tanımlaması yapıldı. 

Bu çalışan için örneğin 11.000 liralık bir icra tutarı olsun ve icra tarihi de Ocak ayı olarak belirlensin. Sabit tutar 2.500 lira olarak girildiğinde 4 x 2.500 den 10.000 lira kesinti yapılmış olur.  Kalan 1.000 liralık tutar, belirlenen sabit tutarın altındadır. İcranın açık olmasından dolayı takip eden 5.aydada kalan tutarın, yani 1.000 liranın kesilmesi gerekmektedir.

Ocak,Şubat,Mart,Nisan  2.500 TL ) ( Mayıs 11.000 - 10.000 = 1.000 TL) 

Aşağıda Ocak ve Mayıs ayına ait bordroda icra kesintisi için yansıyan tutarlar görülebilir. 

Dikkat edilmesi gerekenler: 

  • Kesinti tutarı sabit olsada eğer kalan bakiyesi, kesinti tutarından düşük ise o tutarın tamamının devam eden ayda kesilmesi gerekir. 
  • Bir icra kaydedildikten sonra mutlaka "Kabul" kutucuğu işaretlenmelidir. Aksi halde puantaja yansımayacaktır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler