Üye Analiz Formları 


Üye Analiz Formları vermiş olduğunuz hizmet, satışını yaptığınız ürünler, bir işin niteliği vb. standartları ve geri bildirimleri tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Workcube Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi içerisinde çok güçlü bir analiz form tasarım aracını da beraberinde sunmaktadır. Analiz formu tasarım aracı sayesinde her bir üye kategorisine özel sınırsız sayıda form oluşturulabilir.


Yol: CRM > Satış ve Pazarlama > Pazarlama > Üye Analiz Formları


Analiz formu tasarım aracında oluşturulan ve yayında olan analiz formları, ilgili kategorideki üyelerin “Üye Detay” sayfasında değerlendirme yapmaya hazır halde başlıklarıyla görüntülenir. Bu üye analiz formları Call Center üzerinden Müşterilerden gelen cevaplar ile doldurulabileceği gibi B2B/B2C siteleri üzerinden yayına sunularak online da doldurulması sağlanabilir.

Müşteri ve Tedarikçi Yönetiminde Analiz butonuna tıklandığında sisteme kayıtlı tüm üye analizleri başlıkları ile birlikte listelenir. 

Bu listede analiz başlıklarına tıklayarak analiz sonuçları sayfasına ulaşılabilir. Analiz başlıklarının hizasındaki ikonlarına tıklayarak forma ait güncelleme ekranına ulaşılabilir.

Müşteri ve Tedarikçilerii "Üye Analiz Formları" alt modülünde hazırlanan analiz formları ile değerlendirmek, üyeler hakkında ek bilgi sahibi olmak mümkündür. Üye Analiz Formları ekranında, bulunduğu kategoriye göre o üye için kullanılabilecek analiz formları başlıkları ile birlikte listelenir.


Analiz Formu Oluşturmak 

Yeni bir analiz formu oluşturmak için Üye Analiz Formları ekranında  bulunan ”+” ikonuna tıklayın.

Karşınıza “Üye Analiz Formu” ekleme ekranı gelecektir. 


Bu ekranda;

Sağ tarafa bulunan bölümde Partner Portal başlığı altında kurumsal üye kategorileri, Public Portal başlığı altında ise bireysel üye kategorileri yer alır. Burada yapılan seçimlere göre, oluşturulacak Üye Analiz Formu ilgili kategorilerdeki tüm üyelerin detay sayfalarında otomatik olarak görüntülenir.

Üye Analiz Formunun kullanılacağı üye kategorilerinin yanındaki kutucukları seçili duruma getirin. Form tüm üyeler için kullanılacaksa "Herkes" kutucuğunu seçili duruma getirin.

Aktif” kutucuğun işaretli olması formun aktif olduğunu ifade eder.

Yayın” kutucuğunun seçerek sağ tarafta çıkacak olan internet sitesi alanında hangi sitede yayınlanacağı seçimini yapabilirsiniz.

Not: Aktif ve pasif formlar "Üye Analiz Formları" listesinde görüntülenir. Ancak pasif formlar yayında olsalar dahi "Üye Detay (Üye Yönetimi)" sayfasında görüntülenmez. 

Bu kutucuğun seçilmesi durumunda form ilgili üye detay sayfalarındaki "Analizler" bölümünde görüntülenir ve doldurulabilir hale gelir. 

  • Üye analiz formu için konu başlığı yazın.
  • Üye analiz formunun kullanım amacını belirtiniz. 
  • Üye analiz formunun sürecini ve yayınlanacağı dili (gündem sayfasında görüntülenecek olan) seçin. 
  • Üye analiz formunu ürün ile ilişkilendirmek için bu alanda ürün seçimi yapabilirsiniz. Örneğin bir ürünün satışı ile ilgili olarak bayiler için bir analiz formu hazırlanacaksa burada ilgili ürün seçilebilir.

Puanlı formların hazırlanması durumunda sistem,verilen cevaplara göre toplam puan üzerinden doğruluk (uygunluk) yüzdesini hesaplar. Bu bölümde belirtilen yüzdelere göre, yan tarafa yazılan yorumlar analiz sonucu olarak görüntülenir. Uygunluk yorumları alanı doldurulmasa dahi Toplam Puan alanının doldurulması gerekir.

Uygunluk Yorumları bölümünde Sol taraftaki alanlara cevap yüzdelerini, sağ taraftaki alanlara bu yüzdelerin başarı ve/veya uygunluk yorumlarını yazın. 

Toplam Puan bölümünde “Uygunluk Sınırı” alanına Kabul edilebilir minimum uygunluk (başarı) yüzdesini yazın. 

Uyarı: Analiz formları hazırlanırken belli bir puan hesaplattırılabileceği gibi hiç puan hesabı yaptırmayan formlar da hazırlanabilir. Puan hesabı yapılan formları doldururken açık uçlu sorulara yazılan cevaplar doğrultusunda kendiniz puanlama yapabilirsiniz. 

Gerekli bilgileri belirttikten sonra “Kaydet” butonuna tıklayın.

Kaydet butonuna tıkladığınızda, karşınıza bu analiz için soru ekleyebileceğiniz katılımcıların cevaplarını görebileceğiniz ve analiz bilgilerini güncelleyebileceğiniz “Analiz” ekranı gelecektir.

Bu ekranda analiz için soru ekleyebilirsiniz. Soru eklemek için “Sorular” alanının sonunda bulunan”+” ikonuna tıklayın. Karşınıza soru ekleyebileceğiniz “Yeni Soru Ekleme” ekranı gelecektir.

Soru alanına üyenizi analiz etmek üzere hazırladığınız soruyu yazın.

Açıklama alanında sorunuz için açıklama ekleyebilirsiniz..

Tip alanından üyelerin vereceği cevap tipini seçin. 

Tek cevaplı, çok cevaplı veya açık uçlu soru ekleyebilirsiniz.

  • Tek Cevaplı Sorular: Bu tip sorularda seçenekler içerisinden tek bir seçeneğin seçimine olanak tanınır. 
  • Çok Cevaplı Sorular: Bu tip sorularda seçenekler içerisinden tek bir seçenek seçilebileceği gibi birden fazla seçeneğin seçimine olanak tanınır. 
  • Açık Uçlu Sorular: Herhangi bir seçeneği olmayan, üyenin cevaplandırabileceği durumlarda bu seçeneği seçin.

Uyarı: Açık Uçlu sorular için de birden fazla cevap şık sayısı seçilebilir. Örneğin son üç yıla ait ciro sorusunda şık sayısı 3 olarak seçildiğinde, üye analiz formu doldurulurken bu sorunun altında 3 ayrı açık uçlu cevap alanı gözükür.

Şık Sayısı alanında tek veya çok cevaplı sorular için seçenek sayısı belirtilir. Seçilen seçenek sayısı kadar seçenek, açıklama, puan ve resim alanları eklenecektir. 

Uyarı: Analiz formu detay sayfasında çoktan seçmeli, açık uçlu soruların altında alanlar gözükmez. Bu alanlar üye detaydan form doldurulurken görüntülenir. 


Şık alanına cevapların isimlerini yazdıktan sonra açıklama ekleyebilirsiniz. 

Puan alanından bu seçeneğin seçilmesi durumunda kaç puan alınacağını belirtin.

Resim alanında belirlenen şık için bir resim ekleyebilirsiniz. 

Ürün Önerisi alanını, o şıkkın seçilmesi durumunda bir ürün önerisinde bulunmak istiyorsanız kullanabilirsiniz.

Uyarı: Üye analiz formlarında cevap şıklarına puan verilebileceği gibi puanlama yapmayan formlarda hazırlanabilir. Puan kısmına yazdığınız puanlar, ilgili üye için "Analiz Formu Doldurulurken" verilen cevaplara göre otomatik toplanır ve Analiz Sonuçları listesindeki puan bölümünde görüntülenir. Açık uçlu sorularda puanlama form oluşturulurken değil, form doldurulurken o soruya verilen cevaba göre, değerlendirmeyi yapan kişi tarafından manuel olarak yazılmalıdır. Bu puan diğer tek veya çok cevaplı soru puanlarına eklenir. 

Üye analizi için kullanılacak soru ve seçenekleri belirttikten sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak soruyu kaydedebilirsiniz.

Sorular bölümünde satır sonunda bulunan “Güncelle” ikonuna tıklayarak sorunuzda güncelleme yapabilirsiniz.


Üye analiz formunun sağ üst köşesinde bulunan ikonlar ile şu işlemleri yapabilirsiniz;


Sonuçlar: Üye ile ilgili güncelleme ekranından analiz sonucu ekleyebileceğiniz gibi üye analiz kaydının güncelleme ekranında bulunan “Sonuçlar” ikonuna tıklayarak form sonucu ekleyebilir veya form sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

Liste ikonuna tıklayarak “Üye Analiz Formları” sayfasına gidip listeleme yapabilirsiniz. Diğer ikonlar yardımı ile formunuzu yazdırabilir kaydedebilir veya yeni bir form eklemek üzere ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

Hazırladığınız formda güncelleme yapmak için listeleme sayfasında formun satır sonunda bulunan “Güncelle” ikonuna tıklamalısınız.


Analiz Formunu Doldurmak (Kurumsal Üye Değerlendirmesi Yapmak)

Hazırladığınız formları üyelerden gelen cevaplara göre doldurmak için ilgili analiz formu güncelleme sayfasının sağ üst köşesinde bulunan “Sonuçlar” ikonuna tıklayınız.

Karşınıza güncelleme sayfasında bulunduğunuz formun analiz sonuç ekranı gelecektir. 

Elinizdeki verilere göre (cevaplandırılmış formlar) analiz sonucu eklemek için “+” ikonuna tıklayın.

Karşınıza analiz formu için katılımcıyı belirtebileceğiniz “Analiz” ekranı gelecektir. 


Bu ekranda elinizdeki form cevaplandıran üye bilgisini belirtebilirsiniz. İlgili üyeyi seçtikten sonra “Kaydet” butonuna tıklayın. Kaydet butonuna tıkladığınızda karşınıza üyenin form sonuçlarını belirtebileceğiniz “Analiz” ekranı gelecektir.

Bu ekranda formu üye cevaplarına göre doldurarak “Kaydet” seçeneğini tıklayın. Form sonucu “Analiz Sonucu” ekranında görüntülenecektir. 


Analizin Formu İle Yapılan Tüm Değerlendirmeleri Görmek ve Doldurulan Formda Güncelleme Yapmak

Üye Analiz Formları listesinde ilgili form başlığına tıklayın.

O analiz formu ile değerlendirmesi yapılmış tüm üye adları ve analiz sonucu aldıkları puanlar liste halinde ekrana gelir.


Bu listede satır sonunda bulunan ikona tıklayarak anketlerde güncelleme yapabilir veya silebilirsiniz.

Bu ekranda ayrıca; Sayfanın üst kısmında bulunan “Sonuçlar” ikonuna tıklayarak sonuçları grafiksel olarak görüntüleyebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler