Üye Analiz Formları 


Üye Analiz Formları vermiş olduğunuz hizmet, satışını yaptığınız ürünler, bir işin niteliği vb. standartları ve geri bildirimleri tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Workcube Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi içerisinde çok güçlü bir analiz form tasarım aracını da beraberinde sunmaktadır. Analiz formu tasarım aracı sayesinde her bir üye kategorisine özel sınırsız sayıda form oluşturulabilir.


Yol: CRM > Satış ve Pazarlama > Pazarlama > Üye Analiz FormlarıAnaliz formu tasarım aracında oluşturulan ve yayında olan analizler, ilgili kategorideki üyelerin “Üye Detay” sayfasında değerlendirme yapmaya hazır halde başlıklarıyla görüntülenir. Bu üye analiz formları Call Center üzerinden Müşterilerden gelen cevaplar ile doldurulabileceği gibi B2B/B2C siteleri üzerinden yayına sunularak online da doldurulması sağlanabilir.

Müşteri ve Tedarikçi Yönetiminde Analiz butonuna tıklandığında sisteme kayıtlı tüm üye analizleri başlıkları ile birlikte listelenir. 

Bu listede analiz başlıklarına tıklayarak analiz sonuçları sayfasına ulaşılabilir. Analiz başlıklarının hizasındaki ikonlarına tıklayarak forma ait güncelleme ekranına ulaşılabilir.

Müşteri ve Tedarikçileri "Üye Analiz Formları" alt modülünde hazırlanan analiz formları ile değerlendirmek, üyeler hakkında ek bilgi sahibi olmak mümkündür. Üye Analiz Formları ekranında, bulunduğu kategoriye göre o üye için kullanılabilecek analiz formları başlıkları ile birlikte listelenir.Analiz Formu Oluşturma

Yeni bir analiz formu oluşturmak için Üye Analiz Formları ekranında  bulunan ”+” ikonuna tıklandığında “Üye Analiz Formu” ekleme ekranı gelecektir. 


 • Kimler İçin: Partner Portal başlığı altında kurumsal üye kategorileri, Public Portal başlığı altında ise bireysel üye kategorileri yer alır. Burada yapılan seçimlere göre, oluşturulacak Üye Analiz Formu ilgili kategorilerdeki tüm üyelerin detay sayfalarında otomatik olarak görüntülenir. Form tüm üyeler için kullanılacaksa "Herkes" kutucuğu işaretlenir.
 • Yayın:  Kimler için alanında bulunan internet sitesi alanında hangi sitede yayınlanacağı seçimini yapılır ve yayın kutucuğu işaretlendiğinde seçime bağlı olarak internet sitesinde yayına çıkar.
  Not:
   
  Aktif ve pasif formlar "Üye Analiz Formları" listesinde görüntülenir. Ancak pasif formlar yayında olsalar dahi "Üye Detay (Üye Yönetimi)" sayfasında görüntülenmez. Bu kutucuğun seçilmesi durumunda form ilgili üye detay sayfalarındaki "Analizler" bölümünde görüntülenir ve doldurulabilir hale gelir. 
 • Konu: Üye analiz formu için konu başlığı yazılır.
 • Amaç: Üye analiz formunun kullanım amacını belirtilir.
 • Süreç: Üye analiz formu iş akışına bağlı olarak hangi durumda olduğu seçilir.
 • Dil: Yayınlanacağı dil (gündem sayfasında görüntülenecek olan) seçilir. 
 • Ürün: Üye analiz formu ürün ile ilişkilendirilebilir. Örneğin; bir ürünün satışı ile ilgili olarak bayiler için bir analiz formu hazırlanacaksa burada ilgili ürün seçilebilir.
 • Puanlama: Puanlı formların hazırlanması durumunda sistem verilen cevaplara göre toplam puan üzerinden doğruluk (uygunluk) yüzdesini hesaplar. Bu bölümde belirtilen yüzdelere göre, yan tarafa yazılan yorumlar analiz sonucu olarak görüntülenir. Uygunluk yorumları alanı doldurulmasa dahi Toplam Puan alanının doldurulması gerekir.
 • Uygunluk Yorumları: Sol taraftaki alanlara cevap yüzdelerini, sağ taraftaki alanlara bu yüzdelerin başarı ve/veya uygunluk yorumları yazılır. 
 • Uygunluk Sınırı (%): Kabul edilebilir minimum uygunluk (başarı) yüzdesi yazılır. 

  Uyarı
  :
  Analiz formları hazırlanırken belli bir puan hesaplattırılabileceği gibi hiç puan hesabı yaptırmayan formlar da hazırlanabilir. Puan hesabı yapılan formları doldururken açık uçlu sorulara yazılan cevaplar doğrultusunda  puanlama yapılabilir. Analiz formu kaydedildikten sonra güncelleme sayfasında hazırlanan analiz için soru eklenebileceği, katılımcıların vermiş oldukları cevapların görüntülenebileceği ve analiz bilgilerinin güncellenebileceği “Analiz” ekranı gelecektir.

Bu ekranda analiz için soru eklenir. Soru eklemek için “Sorular” alanının sonunda bulunan”+” ikonuna tıklanır ve “Yeni Soru Ekleme” ekranı gelir.


 • Soru: Analiz etmek üzere hazırlanan soru yazılır.
 • Açıklama: Sorunuz için varsa ek açıklama eklenir.
 • Tip: Tek cevaplı, çok cevaplı ya da açık uçlu seçimlerinden biri yapılır. 
  • Tek Cevaplı Sorular: Bu tip sorularda seçenekler içerisinden tek bir seçeneğin seçimine olanak tanınır. 
  • Çok Cevaplı Sorular: Bu tip sorularda seçenekler içerisinden tek bir seçenek seçilebileceği gibi birden fazla seçeneğin seçimine olanak tanınır. 
  • Açık Uçlu Sorular: Herhangi bir seçeneği olmayan, üyenin cevaplandırabileceği durumlarda bu seçenek tercih edilir.
   İpucu: Açık Uçlu sorular için de birden fazla cevap şık sayısı seçilebilir. Örneğin; son üç yıla ait ciro sorusunda şık sayısı 3 olarak seçildiğinde, üye analiz formu doldurulurken bu sorunun altında 3 ayrı açık uçlu cevap alanı gözükür.
 • Şık Sayısı: Tek veya çok cevaplı sorular için seçenek sayısı belirtilir. Seçilen seçenek sayısı kadar seçenek, açıklama, puan ve resim alanları eklenecektir.

  Uyarı: Analiz formu detay sayfasında çoktan seçmeli, açık uçlu soruların altında alanlar gözükmez. Bu alanlar üye detaydan form doldurulurken görüntülenir.  • Şık: Cevapların isimleri yazıldıktan sonra açıklama eklenebilir. 
 • Puan: Bu şıkkın seçilmesi durumunda kaç puan alınacağı yazılır.
 • Resim: Belirlenen şık için bir resim eklenir. 
 • Ürün Önerisi: Belirlenen şıkkın seçilmesi durumunda bir ürün önerisinde bulunulabilir.

Uyarı: Üye analiz formlarında cevap şıklarına puan verilebileceği gibi puanlama yapmayan formlarda hazırlanabilir. Puan kısmına yazılan puanlar, ilgili üye için "Analiz Formu Doldurulurken" verilen cevaplara göre otomatik toplanır ve Analiz Sonuçları listesindeki puan bölümünde görüntülenir. Açık uçlu sorularda puanlama form oluşturulurken değil, form doldurulurken o soruya verilen cevaba göre, değerlendirmeyi yapan kişi tarafından manuel olarak yazılmalıdır. Bu puan diğer tek veya çok cevaplı soru puanlarına eklenir. Üye analiz formunun sağ üst köşesinde bulunan ikonlar ile şu işlemler yapılır;

 • Sonuçlar: Üye ile ilgili güncelleme ekranından analiz sonucu eklenebileceği gibi üye analiz kaydının güncelleme ekranında bulunan “Sonuçlar” ikonu tıklanarak form sonucu eklenebilir veya form sonuçları görüntülenebilir.
 • Liste ikonuna tıklayarak “Üye Analiz Formları” sayfasına gidip listeleme yapabilirsiniz. Diğer ikonlar yardımı ile formunuzu yazdırabilir kaydedebilir veya yeni bir form eklemek üzere ilgili sayfaya gidebilirsiniz.Analiz Formunu Doldurmak (Kurumsal Üye Değerlendirmesi Yapmak)

Hazırlanan formları üyelerden gelen cevaplara göre doldurmak için ilgili analiz formu güncelleme sayfasının sağ üst köşesinde bulunan “Sonuçlar” ikonuna tıklanır. Tıklandığında Analiz sonuç ekranı gelecektir. 

Mevcut verilere göre (cevaplandırılmış formlar) analiz sonucu eklemek için “+” ikonuna tıklanır, analiz formu için katılımcının seçileceği “Analiz” ekranı gelecektir. 


Katılımcı ve katılım tarihi girilerek öncelikle kaydedilir. Üyenin form sonuçlarını belirtileceği “Analiz” ekranı gelecektir. Bu ekranda formu üye cevaplarına göre doldurarak kaydedildiğinde ise Form sonucu “Analiz Sonucu” ekranında görüntülenecektir. 
Analizin Formu İle Yapılan Tüm Değerlendirmeleri Görmek ve Doldurulan Formda Güncelleme Yapmak

Üye Analiz Formları listesinde ilgili form başlığı tıklanır. O analiz formu ile değerlendirmesi yapılmış tüm üye adları ve analiz sonucu aldıkları puanlar liste halinde ekrana gelir. Bu listede satır sonunda bulunan ikon tıklanarak anketlerde güncelleme yapılabilir veya silinebilir.
Sayfanın üst kısmında bulunan “Sonuçlar” ikonuna tıklayarak sonuçları grafiksel olarak görüntüleyebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler