Organizasyon Canvası


Geleneksel olarak örgüt (organizasyon); amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için bir araya gelen insanların formel veya enformel rol ve ilişkiler etrafında yapılanmaları ve bu yapıların belirlenmiş eylemleri gerçekleştirmesi olarak tanımlanır. Günümüz kuruluşlarında egemen yönetim sistemi olan, askerlerin komuta-kontrol paradigmasına dayanan ve iş hayatını mekanik olarak algılayan anlayış, hızlı değişen teknolojiler ve daha hızlı değişen global ortamlarda etkinliğini yitirmiş durumdadır. İşletmeler ve işletme bilimciler stratejik hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak daha etkin örgütsel yapıların arayışı ve uyarlaması içindedir. Internet ve sebep olduğu değişim otoriteyi garantilemek için kurulan bürokratik-hiyerarşik yapılara önemli darbeler vurmakta. Hiyerarşik kurallar ve hiyerarşik yapılar bildiğimiz anlamıyla piramit organizasyonlar kübik hale geliyor. Otoritenin kaynağı artık bilgidir. Diğer yandan işletmeler teknoloji ve iletişim imkanlarının artması ile bordroda olmayan bir bakıma idari ve yasal olarak çalışan-işveren ilişkisi içinde olmadıkları kişileri organizasyonun parçasına dönüştürmektedir. Ayrıca müşterilerde tıpkı bir çalışan gibi işgücü içinde yer alarak çeşitli işletme fonksiyonları icra eden dış kaynaklar vardır.


Kutlu Merih ve Ömer Turhan’ın hazırladıkları Organizasyon Canvası işletmenin matris yapısını ve yönetim kültürünü anlamaya, enformatik temelli - matris bir yapı tasarlamaya yardımcı olmaktadır. Amaç; insanların yaratıcılıklarını, kapasitelerini daha iyi kullanabilmeleri için elverişli bir ortam yaratmak, denetim fonksiyonlarını KPI’lara bağlamak ve “self-kontrol” yapabilmektedir.


Tavsiye
Bu çalışmayı yaparken “Employee Assesment” belgesini kullanabilirsiniz.


Alıştırma
Bir işletme seçerek örnek Organizasyon Canvas’ı oluşturun. Modelinizi güvendiğiniz iş bilen kişilerle tartışarak son haline getirin.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?