Cari Faaliyet Özeti


Cari Faaliyet Özeti, belirlenen tarih aralığındaki cari hareketlerden yola çıkarak alış-satış-iade faturalarını, masraf ve gelir fişlerini, banka hareketlerini,yapılan tahsilatları, finans senaryolarını ve stok-maliyet bilgilerini derleyerek bir ekran üzerinde kullanıcıya özet bilgi sunar.


Yol: BI - Rapor > Dashboard > Cari Faaliyet Özeti


Workcube üzerinde cari işlem yapan belgelere ulaşmanızı sağlayan Cari Faaliyet Raporunu inceleyelim. 

Cari Faaliyet Özeti ilgili verileri hem standart işlem dövizi, hem de sistem 2.döviz birimi ile döker.

Cari Faaliyet özeti 3 bölümden oluşur.

 1. Alış-Satış Bölümü
 2. Tahsilat - Ödeme
 3. Finansal Özet

Alış - Satış

Alış Karakterli işlem kategorileri ile kayıt atılmış belgelerden doğan tutarlar gösterilir. Belgelerin aynı zamanda "Cari Hareket" yapmış olmalıdır.


Alışlar alanında cari hareket yapan alış karakterli işlemlerin toplamı gösterilir. 

Satışlar alanında cari hareket yapan satış karakterli işlemlerin toplamı gösterilir.

"Alışlar" veya "Satışlar" text alanına tıklandığında, kayıtların oluştuğu sayfalar yönlendirir. Örneğin Alışlar ve Satışlar, faturalar listeleme sayfasına yönlendirir.

Başka bir örnek vermek gerekirse masraf fişine tıklandığında Masraf ve Gelir Fişleri sayfasına yönlendirir. Alış tarafındaki "Masraf Fişi" alanına tıklayarak yapılan yönlendirmeyi inceleyelim.Görselde görülebileceği üzere Masraf ve Gelir Fişleri listeleme sayfasına yönlendirilmiştir. Yönlendirmeler, Cari Faaliyet Özeti raporunun oluşturulduğu tarih filtresine göre yapılır. Yani Faaliyet özeti hangi tarih aralığında alındıysa, yapılan yönlendirmelerde de ilgili tarihler arasında oluşturulmuş belgeler listelenir. 

Yönlendirme yapıldığında 4 adet masraf fişinin listelendiği görülebilir. İlk görsel incelenirse Faaliyet özetinde 3 adet masraf fişinin bulunduğunu görebilirsiniz. Bu fark, aslında MF-3 Belge numaralı masraf fişinin Cari hareket yapmamasından kaynaklıdır. Masraf ve Gelir Fişlerinin listelendiği ikinci görsel incelenirse, belgede Cari Hesap alanının boş olduğu görülebilir. 


Not:Cari Faaliyet Özeti üzerinden yapılan yönlendirmelerde belge sayısı ve toplam rakam farkı bu sebeple oluşur. Yönlendirmeler yalnızca tarih aralığı alınarak, ilgili belgelerin nereden geldiğini gösterir. Cari hareket yapıp yapılmadığı yönlendirmelerde ayırt edilemez.


Tahsilat - Ödeme

Tamamlanan Nakit, (Kasa işlemleri) Çek - Senet, Kredi ve Banka işlemleri listelenir.


Nakit işlemlerde fatura kapama işlemi yapılmış ve cariye işlenmiş belgeler listelenir.

Çek Tahsilat alanında "Çek Giriş Bordrosu" işlem kategorisi ile kayıt edilmiş çeklerin toplamı listelenir.

Çek İade Giriş ve Çıkış aynı isimli işlem kategorisi ile yapılmış iade çeklerinden gelir.

Senet Tahsilat alanında benzer şekilde Senet Giriş Bordosu işlem kategorisi ile kayıt edilmiş senetlerin toplamını listeler.

Banka alanında Gelen(Alış tarafı) ve Giden(Satış tarafı) havaleler toplamı listelenir.


Finansal Özet

Finansal Özet alanında aslında birçok ekrandan toplanabilen veriler tek bir alanda gösterilir.


 • Kasalar Toplamı, Kasaların borç-alacak toplamları alındıktan sonraki mevcut bakiyesini listeler. Aynı veriye Kasalar listeleme sayfası üzerinden de ulaşabilirsiniz.
 • Bankalar Toplamı, Banka hesaplarının güncel toplamını listeler. Aynı veriye Banka Hesapları sayfası üzerinden de erişebilirsiniz.
 • Açık Hesap Alacaklar, Carilerin güncel alacak bakiyesini listeler. Aynı veriye Borç Alacak Dökümü sayfasında, bakiye alanında görüntüleyebilirsiniz.
 • Çek ve Senet ile ilgili veriler Çek ve Senet Listesi sayfası üzerinde, çekler aşamasına göre gruplanarak aynı verilere ulaşılabilir.
 • Kredi kartı tahsilatları, hesaba geçişi yapılmış kredi kartı tahsilatı tutarının toplamını listeler.
 • Stok değeri, raporun alındığı tarihteki kayıtlı stok maliyetlerinden gelir. Stok Analiz raporunda, Maliyet checkbox'ı seçili şekilde çalıştırılarak aynı veriye ulaşılabilir.
 • Sabit Kıymetler toplamı, sistemde kayıtlı kıymetlerin son değerlerinin toplamıdır. 
 • Aktif Toplamı, Kasa Toplamı + Banka Toplamı + Açık Hesap Alacaklar + Portfoydeki Çekler & Senetler + Teminattaki Senetler + Kredi Kartı Tahsilatları + Stok Değeri + Sabit Kıymetler'in toplamıdır.
 • Pasif Toplamı, Açık Hesap borçlar + Ödenecek Çekler + Ödenecek Senetler + Kredi Kartı Ödemeleri + Kredi Sözleşmesi Borçlarının toplamıdır.
 • Açık Siparişler (Aktif): Aşaması açıkta olan satış siparişlerinin KDV Dahil tutarlarının toplamıdır. Satış siparişleri listeleme sayfasında, aşama açık olarak seçilerek aynı veriye ulaşılabilir.
 • Açık Siparişler (Pasif): Aşaması açıkta olan satınalma siparişlerinin KDV Dahil tutarlarının toplamıdır. Satınalma siparişleri listeleme sayfasında, aşaması açık olarak seçilerek aynı veriye ulaşılabilir.
 • Faturalanmamış irsaliyeler (Aktif): Satış karakterli işlem tipleri ile kaydedilmiş irsaliyelerin toplamıdır. Stok işlemleri sayfasında, Faturalandırılmamış Satış irsaliyeleri listelenerek aynı veriye ulaşılabilir.
 • Faturalanmamış İrsaliyeler (Pasif): Alış karakterli işlem tipleri ile kaydedilmiş irsaliyelerin toplamıdır. Stok işlemleri sayfasında, Faturalandırılmamış Alış irsaliyeleri listelenerek aynı veriye ulaşılabilir.
 • Nakit Mevcut: Aktifler alanında bulunan Kasa ve Banka tutarlarının toplamıdır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler