Satış Yönetimi XML Ayarları


Satış Yönetimi modülü ile fırsat kaydından sevkiyata tüm satış faaliyetlerinizi merkezi olarak uçtan uca yönetebilirsiniz.XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler.

Satış ekranlarındayken,

Yol: Kontrol Paneli > System > Page Settings yolunu izleyerek XML Ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Satış Teklifleri Listeleme XML Ayarları


1 - Satış Çalışanı Seçili Gelsin

Evet seçilirse satış yapan seçiminde kullanıcının ismi otomatik olarak seçili gelir. Bu sayede çalışan, kendi kayıtlarını görmek için sayfaya her girdiğinde satış çalışanı alanından seçim yapmasına gerek kalmaz.

2 - Mikro Bölge Koduna Göre Listeleme

Mikro bölge kodu seçeneği, mikro bölge kodu ile satış ekiplerini yöneten satış ve dağıtım organizasyonlarında kullanıcıların sadece yetkilerinin olduğu mikro bölge kodundaki aboneleri görmelerini sağlar.  "Evet" seçilmesi bu kontrolü aktif hale getirir. 

3 - Revizyon Bilgisi

Gelsin seçildiğinde listeleme ekranında “Revizyon No” sütunu gelir.

4 - KDV’siz Toplam

KDV’siz toplam fiyatını görmek istiyorsanız “Görünsün” seçeneği seçin.

5 - KDV’siz Döviz Toplam

KDV’siz Döviz toplam fiyatını görmek istiyorsanız “Görünsün” seçeneği seçin.

6 - Olasılık Alanı Gösterilsin

Evet seçildiğinde listeleme ekranında “Olasılık” sütunu gelir.

7 - Filtre Alanları Ayrılsın Mı?

Evet denildiği takdirde No alanı gelir. Hayır seçili ise no alanı gelmez ve filtre alanı no’ya göre de arama yapar.

8 - Stok Kodu Gelsin Mi?

Evet seçilirse stok kodu sütunu gelir. Bu XML satır bazında listelendiğinde çalışır.

9 -  Satış Ortağı Filtresi Firma Bazlı Çalışsın Mı?

Satış ortağında seçilen kurumsal hesap tek fakat kurumsal hesaba bağlı birden çok kontak kişi olabilir. Eğer satış ortağı takibi bu kontak kişiler üzerinden yapılıyor ise seçim evet olmalıdır. Çoklu satış ortağı olan firmalarda listeleme yaparken yardımcı olur.

Satış Teklifleri Ekleme/Güncelleme XML Ayarları


1 - Termin Hesabı Yapılsın!

Seçilirse üretim emri verilirken ana ürünün ve onun altında yer alan üretilen ürünler için seçilen istasyonların doluluk boşluk oranlarına bakılarak verilen üretim miktarlarının ne kadar sürede üretileceği hesaplanarak en uygun başlangıç ve bitiş tarihleri üretim emirlerine yansıtılır. Eğer bu seçeneği seçerseniz üretim emri ekleme sayfasındaki başlangıç ve bitiş tarihini girme zorunluluğu ortadan kalkar. Tarih girilirse bile bu seçenek seçili olduğundan sistem en uygun tarih ile değiştirir. 

2 - Teklifden Analiz Girilsin

Evet denildiği takdirde teklif detayında analiz alanı açılır, ilgili analiz seçimi yapılarak işlemlere devam edilebilir.

3 - Teklif Eklenirken Cari Bilgileri Projeden Gelsin

Cari hesap, belgede seçilen projenin detayından gelir.

4 - Satış Yapan Bilgisi Gelsin

Sistemdeki kullanıcı satış yapan alanına default olarak gelir.

5 - Mikro Bölge Koduna Göre Listeleme

Mikro Bölge Kodu seçeneği, mikro bölge kodu ile satış ekiplerini yöneten satış ve dağıtım organizasyonlarında kullanıcıların sadece yetkilerinin olduğu mikro bölge kodundaki aboneleri görmelerini sağlar.  "Evet" seçilmesi bu kontrolü aktif hale getirir. 

6 - Revizyon Bilgisi

Gelsin seçildiğinde listeleme ekranında “Revizyon No” sütunu gelir. Teklif her güncellendiğinde revizyon numarası artacaktır.

7 - Rakipler Gösterilsin

Evet seçilirse rakipler gösterilir.

8 - Masraf/Gelir Merkezi Bütçe Kalemi İlişkisi Kullanılsın Mı?

Evet olarak seçildiğinde, satırdaki seçilen gelir merkezine bağlı kalemler gelir.

9 - Masraf Merkezleri Yetkili Olunan Şubeler ve Departmanlara Göre Gelsin

Evet seçildiğinde sadece yetkili olunan şubelerin ve departmanların masraf merkezleri gelir.

Satış Siparişleri Listeleme XML Ayarları


1 - Teslim Tarihi

Seçime göre teslim tarihinin detaydan (belgeden) veya satırdan gelmesi belirlenir.

2 - Mikro Bölge Koduna Göre Listeleme

Mikro Bölge Kodu seçeneği, mikro bölge kodu ile satış ekiplerini yöneten satış ve dağıtım organizasyonlarında kullanıcıların sadece yetkilerinin olduğu mikro bölge kodundaki aboneleri görmelerini sağlar.  "Evet" seçilmesi bu kontrolü aktif hale getirir.  

3 - Satır Bazında Listeleme de Spec'ler Gösterilsin

Filtrelemede “Satır Bazında Listeleme” seçeneği seçildiğinde spec sütunu gelir.

4 - Toplu Print

Evet seçildiğinde kutucuk işaretlerinin olduğu alanda yeni bir print ikonu çıkar ve toplu print yapılmasını sağlar.

5 - Sipariş Kayıtları Satır Bazında Listelensin mi?

Evet seçilirse sipariş kayıtları herhangi bir seçim yapılmadan listelendiğinde satır bazında listelenmiş olur. Belge bazında listeleme için filtreleme bölümünden belge bazında listeleme seçilir. 

6 - Satış Çalışanı Seçili Gelsin

Evet seçilirse satış yapan seçiminde kullanıcının ismi otomatik olarak seçili gelir. Bu sayede çalışan, kendi kayıtlarını görmek için sayfaya her girdiğinde satış çalışanı alanından seçim yapmasına gerek kalmaz.

Satış Siparişleri Ekleme/Güncelleme XML Ayarları


1 - Üretilen Ürünler İçin Otomatik Spec Oluştur

Evet denildiği takdirde üretilen ürün için spec seçimi yapılmasına gerek kalmaz. Sipariş kaydedildiğinde sistem otomatik olarak bir spec numarası atar. 

2 - Termin Hesabı Yapılsın!

Seçilirse üretim emri verilirken ana ürünün ve onun altında yer alan üretilen ürünler için seçilen istasyonların doluluk boşluk oranlarına bakılarak verilen üretim miktarlarının ne kadar sürede üretileceği hesaplanarak en uygun başlangıç ve bitiş tarihleri üretim emirlerine yansıtılır. Eğer bu seçeneği seçerseniz üretim emri ekleme sayfasındaki başlangıç ve bitiş tarihini girme zorunluluğu ortadan kalkar. Tarih girilirse bile bu seçenek seçili olduğundan sistem en uygun tarih ile değiştirir. 

3 - İlgili Süreç/Aşamalarda Butonlar Görünmesin

İlgili aşama id leri girilir, birden fazla id girilebilir, ifadeler virgül ile ayrılmalıdır. Nümerik değerler olmalıdır.

4 - İlgili Süreç/Aşamalarda Proje Bağlantı Bakiye Kontrolü Çalışmasın

İlgili aşama id leri girilir, birden fazla id girilebilir, ifadeler virgül ile ayrılmalıdır. Numerik değerler olmalıdır. .

5 - Tüm Depolar Seçilebilsin

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.

6 - Depo Seçilmeden Ürün Popup'ı Açılmasın

Evet seçilirse sistem depo seçimi yapmadan baskete ürün eklemenize izin vermez.

7 - Mikro Bölge Koduna Göre Listeleme

Mikro Bölge Kodu seçeneği, mikro bölge kodu ile satış ekiplerini yöneten satış ve dağıtım organizasyonlarında kullanıcıların sadece yetkilerinin olduğu mikro bölge kodundaki aboneleri görmelerini sağlar.  "Evet" seçilmesi bu kontrolü aktif hale getirir. 

8 - Stok Rezerve Et Seçeneğine Göre Stok Kontrolü Yapılsın

Evet; Stok Rezerve Et seçili ise stok kontrolü yapar aksi takdirde yapmaz, Hayır; Normal çalışmasını sürdürür.

9 - Teslim Tarihi Ürün Satırlarına Yansıtılsın

Belgede seçilen teslim tarihi, ürün satırı teslim tarihine yansıtılır.

10 - Belgedeki Proje Satırlara Yansıtılsın

Eğer evet olarak seçilirse belgedeki proje , satırda proje bilgisi seçilmeyen satırlara yansıtılır.

11 - Şube Bilgisi Görüntülensin

Evet seçilirse şube bilgisi görüntülenir. Gelen şube bilgisini kullanıcının içinde bulunduğu şubeden alır.

12 - Teslim Yerine Çalışanın adresi gelsin

Evet seçilirse, teslim adresine firmaya bağlı çalışanın adresi getirilir. Firmalarda çalışan bazlı gönderim yapılmasını sağlar.

13 - Girilen Değer KDV'li mi?

Evet seçilirse fiyat üzerinden takip edilir.

14 - Vade Tarihi Teslim Tarihine Göre Hesaplansın

Evet seçilirse vade tarihi hesaplamasında teslim tarihi baz alınarak hesaplanır. Hayır denildiği takdirde sipariş tarihi üzerinden hesaplama yapılır. 

15 - KDV Sıfırlama İşlemi İçin Yurtdışı Seçeneği Gelsin Mi?

Evet seçilirse, yurtdışı kutucuğu gelir ve işaretlendiğinde KDV oranı baskette ve sipariş detayında sıfırlanır.

Taksitli Satışlar Listeleme XML Ayarları


Taksitli satışlar ekranında yer alan XML ayarları Sipariş Listesi XML ayarlarından alır. Yani sipariş listesi XML ayarlarında yapmış olduğunuz değişiklik bu ekranı da etkileyecektir. 

Taksitli Satışlar Ekleme/Güncelleme XML Ayarları


1 - Tüm Depolar Seçilebilsin

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.

2 - Depo Seçilmeden Ürün Popup'ı Açılmasın

Evet seçilirse sistem depo seçimi yapmadan baskete ürün eklemenize izin vermez.

3 - Baskette Ürün Varsa Ödeme Yöntemi Değiştirilemesin

Evet seçilirse baskette ürün varken ödeme yöntemi değiştirilemez.

4 - Proje Zorunlu Olsun

Evet seçilirse proje seçimi zorunlu olur.

5 - Sipariş Tarihi Değiştirilemesin

Evet seçilirse sipariş tarihi değiştirilemez.

6 - Mikro Bölge Kodu Gelsin

Evet seçildiği takdirde mikro bölge kodu popup.ı gelir. Mikro bölge kodu bazında takip yapan firmaların seçmesi tavsiye edilir.

7 - Teslim Tarihi Ürün Satırlarına Yansıtılsın

Belgede seçilen teslim tarihi, ürün satırı teslim tarihine yansıtılır

8 - Belgedeki Proje Satırlara Yansıtılsın

Eğer evet olarak seçilirse belgedeki proje, satırda proje bilgisi seçilmeyen satırlara yansıtılır.

9 - Otomatik Senet Hesaplama İşlemi Yapılsın

Taksitli satış ekranında girilen ödeme bilgileri KDV'li basket toplamı ile eşit olmalıdır. Evet seçildiği takdirde; senet alanına tutar girilir. Akabinde nakit veya kredi kartı alanına tutar girildiğinde senetler otomatik olarak silinir. 

10 - TC Kimlik Numarası Kontrolü Yapılsın

Evet seçilirse TC No yanlış girilmesi engellenir.

11 - Şube Bilgisi Görüntülensin

Evet seçilirse şube bilgisi görüntülenir. Gelen şube bilgisini kullanıcının içinde bulunduğu şubeden alır.

12 - Çek ve Senet Borçlu Bilgisi Cari Hesaptan Gelsin

Evet seçilirse cari seçildiğinde çek/senet borçlu bilgileri otomatik olarak cariden gelir.

13 - Üye Kategorisi

Gelsin seçilirse üye kategorisi alanı gelir. Taksitli satış siparişinde üye kaydı yapılacak ise gelsin seçilmelidir.

14 - Meslek Tipi Zorunlu Olsun

Evet seçilirse meslek tipi seçimi zorunlu olur.

15 - TC Kimlik Numarası Zorunlu Olsun

Evet seçilirse TC kimlik numarası alanı seçimi zorunlu olur.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler