Konsinye İşlemleri


Bir satıcının, başka bir satıcı, dağıtıcı veya komisyoncuyla mallarının ederini satıldıktan sonra almak üzere yaptığı satışa ''konsinye'' denir. 

Malı yollayan işletme ile malı satmak için alan işletme malın satış koşulları ile alakalı olarak bir anlaşma oluştururlar. Bu şekilde gönderilen mala konsinye mal, satış işlemine de konsinye satış denmektedir. Konsinye satışlarda malın mülkiyeti yine satıcı firmaya yani konsinye malı gönderene aittir.


Konsinye işlemlerini Workcube'de yapmak için; konsinye fatura, konsinye giriş irsaliyesi, konsinye çıkış irsaliyesi, konsinye çıkış iade irsaliyesi, konsinye giriş iade irsaliyesi tanımlamalarınızı yapmanız gerekmektedir.


Konsinye Çıkış İrsaliyesi

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Sevkiyat-Lojistik > Satış İrsaliyesi 

Gerekli kısımları doldurup, konsinye satış yapacağımız ürünleri irsaliyeye ekleyerek ve “Konsinye Çıkış İrsaliyesi” işlem tipi seçilerek kaydedilir. Tip: Konsinye devir ve raporlamanın sağlıklı yapılabilmesi için işlem tipi kaydedildikten sonra farklı process_ıd.de bulunan işlem tipleri arasında değişiklik yapılmamalıdır. Bunun için xml ayarlarda yer alan “İşlem Tipi Kontrolleri Yapılsın mı?” “Evet” seçilmelidir.


Konsinye Fatura

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Satış Faturası


İşlem tipi “Konsinye Fatura” seçilir ve irsaliye de yer alan cariyi seçtikten sonra irsaliye popup.ı tıklanır.

Fatura edilecek miktarı seçip, yanındaki kutucuğa tıkladıktan sonra ekle butonuna bastığınızda ürün ve miktarı fatura satırına aktarılır. 

İrsaliyede 100 olan miktardan "kalan" kısmından 50'sini fatura satırına ekleyerek, 50 adedini faturaya dönüştürüyoruz.Tip: Eğer irsaliyenin tamamı faturaya dönüştürülmek isteniyor ise “İrsaliye No” yanındaki kutucuk işaretlenerek ekle denir. Parçalı faturaya dönüştürülecek ise irsaliye no tıklanır ve kalan alanına miktar girilerek eklenir.


Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Sevkiyat-Lojistik > Alış İrsaliyesi


İade gelen konsinye ürünleriniz için oluşturduğunuz irsaliyedir. İşlem tipi “Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi” seçilir, iade tipli bir işlem olduğumu için irsaliye seçimi de gelir. İlgili cariyi seçtikten sonra irsaliye popup.ı tıklanır.

Listelenen irsaliyelerden iade gelen miktarları seçip, ekle butonuna basılarak konsinye çıkış iade irsaliyesinin satırına, ürünler miktarları ile eklenir.Tip: Konsinye işlemleri öncesi aşağıdaki xml. ayarlarını yapmayı unutmayınız.

1 - Konsinye irsaliyelerinde irsaliye seçiminde işlem tipi kontrolü yapılsın
Evet seçilirse konsinye işlemlerinde irsaliye seçimi yapılırken sadece konsinye tipli irsaliyelerin seçilmesine izin verilir. Örneğin; mal alım irsaliyesi işlem tipine yetkiniz olsa dahi güncellemede bu işlem tipi gelmeyecektir.
2 - Konsinye işlemlerinde proje kontrolü yapılsın
Evet seçilirse konsinye iade işlemlerinde proje ile ilgili şu kontroller yapılır; konsinye çıkış irsaliyesinde proje seçilmişse iade işleminde de aynı projenin seçili olması kontrolü yapılır. Konsinye çıkış irsaliyesinde proje seçilmemişse iade işleminde de proje seçilmesine izin verilmez. Birden fazla konsinye çıkış irsaliyesi iade alınmak istendiğinde hepsinde aynı projenin seçili olması kontrolü yapılır.
11 - Konsinye iade işleminde ilişkili çıkış irsaliyesi zorunlu olsun mu?
Evet olarak seçilirse, konsinye iade çıkış işlemi yapabilmek için ilişkili bir çıkış irsaliyesi seçilmesi gerekir.

Bu yapmış olduğunuz işlemleri yani konsinye ürünlerinizin hareketlerini; işlem tipi, cari, marka, proje, depo, stok, belge bazlı ve belirlediğiniz tarih aralığında “Konsinye Raporu” üzerinden alabilirsiniz.


Konsinye Raporu

Yol: Rapor > Standart Raporlar > Konsinye Raporu  • Rapor da verilen tarih aralığının kapsadığı dönemlerdeki konsinye irsaliyeleri ve ilgili işlemleri (iade-fatura) maliyetleriyle birlikte listelenir. Tarih aralığı birden fazla muhasebe dönemini kapsayacak şekilde girilebilir (1/1/2019-31/12/2021). 
  • "İrsaliye Dönemi", verilen tarih aralığında sadece ilgili dönemde kayıtlı konsinye irsaliyelerin listelenmesini sağlar. Bu irsaliyelerle ilgili iade ve fatura bilgileri ise verilen tarih aralığında kontrol edilir. Örn. 1/1/2020-31/12/2021 tarih aralığı ve irsaliye dönemi olarak 2019 seçildiğinde, 2019 dönemindeki konsinye irsaliyeler ve bu irsaliyelerin 1/1/2019-31/12/2020 tarih aralığında kayıtlı iade ve fatura işlemleri raporlanabilir.
  • "Kapanmamış Belgeler" seçilmişse başlangıç-bitiş tarihleri arasında kalan miktarı olan tüm konsinyeler; "Önceki Dönemden Devredenler" seçildiğinde ise aktif dönemde ki tüm konsinye belgeleri ve önceki dönemden sadece bakiyesi olan konsinyeler listelenir.
  • "Ay Bazında Fatura Bilgisi" seçildiğinde irsaliyelere ait faturalar aylık olarak ayrı kolonlarda maliyet bilgisiyle listelenir.
  • Devir İşlemlerinden Getir” işaretlendiği takdirde sadece devirden gelenler raporlanır. İşaretlenmez ise rapor tüm dönemlere bakarak verileri getirir.
  • "Tabloya Aktar" seçeneği belge bazında raporlama ve "Ay Bazında Fatura Bilgisi" filtreleri ile birlikte seçilebilir. Rapor sonuçları, şirket veri tabanında "consigment_report_table" isimli bir tabloya aktarılır. (Tabloya aktar seçimi xml.e bağlı olarak gelmektedir.)


Konsinye Devir İşlemi

Yol: Kontrol Paneli > System > Dönem İşlemleri > Konsinye Aktarım


Konsinye Aktarım bir önceki dönemdeki konsinye çıkış irsaliye hareketlerini bir sonraki döneme aktarılmasını sağlar. Konsinye raporundaki “Devir İşlemlerinden Getir” seçeneğiyle birlikte kullanılır.

Doğru sonuç alabilmek için her sene düzenli olarak konsinye aktarım işlemi gerçekleştirilmelidir. 

Örneğin;

2020 yılında, 1000 adet konsinye çıkıldı ve aynı yıl 100 adet fatura edildi ve 100 adet iade alındı.

2020 de devir yapıldığında kalan konsinye miktarı 1000 - 100 - 100 = 800.

2021 yılında da 200 adet fatura edildi ve 50 adet iade alındı.

2021 yılı devredildiğinde kalan miktar 800 - 200 - 50 = 550 olarak hesaplanır.

2020 sonunda devir yapılmadan sadece 2021 devri yapılırsa 2021 e devrolan 1000 olarak dikkate alınır ve 1000 - 200 - 50 = 750 olarak hesaplanır.

Not: Devir işlemi yapmadan da konsinye raporunu kullanabilirsiniz. "Devir İşlemlerinden Getir" seçeneğini seçmemelisiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler