WORKCUBE SERVİSLERİ

Servisleri başlatmak için (Windows):

1.Java JRE'nin en yeni versiyonu kurulmalı.

2.JRE kendini genellikle 'Program Files'ın içinde 'java' içine kurar.JRE'de 'bin' klasörü sistem değişkenlerinden 'PATH' ve 'CLASSPATH' içine eklenir.

Örnek : “C:\Program Files\Java\j2re1.4.0_01\bin;.”

Not : Buradaki '.' önemli.

3.Servisler için gerekli class ve exe'ler JRE'nin bin klasörü içine kopyalanır.

4.Windows servisleri create etmek için iki exe gerekli : 'instsrv.exe' ve 'srvany.exe'.

Bu exe'ler coldfusion'ın 'classes' klasörü içine kopyalanır.

5.Servisler : PMTSRV,AnalyseService,SMSService.Servisler aşağıdaki şekilde create edilir.

6.PMTSRV : Process Management Tools Service.

AnalyseService : Analiz Tasarımcısının server'a text ve image göndermek için kullandığı service.

SMSService : SMS'leri yakalamak için kullanılan bir servis.

7.DOS'ta 'regedit' yazılarak 'Registry Editor' açılır.

8.'Registry Editor'da 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services' içinde oluşturduğumuz servislerin otomatik olarak görünmasi lazım.Bu noktada şu figürlerdeki sıra takip edilir :

a.Sağ klikle adı 'Parameters' olan 'key' oluşturulur.

b.Sağ klikle 'String value' olarak 'Application' create edilir.

c.Application'a gerekli değerler girilir :

AnalyseService için 'java tcpServer <root>\workcubeanalyse\images\analyse_files'PMTSRV için 'PMT'


 

SMSService için 'java WorkcubeSMSListener'

     9.Bilgisayar restart edilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?