Mali Tablolar


Mali tablolar ekranı ile, işletmenin mali sonuçları, mali durumu ve nakit akışları hakkında özet rapor gösterilir. Bir işletmenin günlük, haftalık, aylık ve hepsinin sonucu yıllık gelir ve gider tablolarının tümüne mali veya finansal tablo denir. 


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Mali Denetim > Mali Tablolar


Not: Mali tablolar, bir işletmenin finansal faaliyetlerinin ve pozisyonunun resmi kayıtlarıdır.

1. Mali tablolar için dönem seçimi yapılır. Mali tablo tanımı seçilerek ilgili tablonun kaydı yapılır. 

Dikkat: Mali tabloları dönemsel olarak kayıt altına almadan önce Mali tablo tanımları yapılmalıdır. ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Mali Tablo Tanımları yoluyla tanımlar yapılır.  

Tavsiye: Mali tablo tanımları ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Mali Tablo Tanımları" adlı dokümanı okuyabilirsiniz.

Tanımlanan tabloların günlük, aylık veya yıllık kayıtları yapılır. Bu nedenden dolayı tarih aralığı girilmesi zorunludur.

2. Şirkete bağlı şube bazında tablo kaydı yapılmak isteniyor ise ilgili şube seçimi sağlanır. Fiş tipi seçimi yapılarak tablo kaydı gerçekleştirilir.

3. Filtreleme seçenekleri sonucu da tablo listeye gelir. Kayıt işlemi için süreç, kaydı gerçekleştiren kişi ve tarih bilgisi girilerek kayıt işlemi yapılır. 

Dikkat: Süreç ekleme ve düzenleme işlemleri Kontrol Paneli > BPM  > Süreçler yolu ile gerçekleştirilir.


Mali Denetim Kopyası


Mali denetim, bütçe uygulamalarına ilişkin olarak kamu idaresinin mali karar ve işlemlerinin sorgulanmasıdır. Workcube, Mali Denetim Kopyası ekranı ile yapılan denetimin kopyası kaydedilir.

Yol:  ERP > Finans Muhasebe > Mali Denetim > Mali Denetim Kopyası


Listeleme Ekranı

Kaydı yapılan mali denetim kopyaları arama yapılarak listelenir. Filtreleme seçenekleri ile ilgili kaydı görüntüleyebilir ve kontrollerini sağlayabilirsiniz. 

(+) ikonu ile yeni kayıt, kalem ikonu ile güncelleme ekranına da gidilir. 


Kayıt Ekranı

Denetim için özel ad verilir. Mali denetim kopyası Tek Düzen veya UFRS olarak kaydedilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler