Spec Virman İşlemleri


Spec Virman işleminde bir ürünün belirlenen varyasyonu yani speci seçtiğiniz depodan çıkarken giriş deposuna bu ürünün virman ekranı üzerindeki değiştirilmiş halinden oluşan specten giriş olur.

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Sevkiyat-Lojistik > Spec Virman İşlemleri


  1. Fiş No: Bu alan belge numaralarından otomatik oluşmaktadır.
  2. Ürün: Üç nokta ikonuna tıklanarak ürünler listelenir ve  spec virman işlemi yapılacak ürün seçilir.
  3. Miktar: Ürün miktarının belirlendiği alandır.
  4. İşlem Kategorisi: Bu alandan stok virmanı seçilir.
  5. Depo: Ürün çıkış-giriş işlemi hangi depodan olacağı bu alandan seçilir.
  6. İşlem Tarihi: Bu alanda işlem tarihi otomatik olarak çıkar. Yanındaki ikona tıklayarak farklı bir tarih seçilebilir.
  7. Çıkan Spec: 2 numaralı alanda seçilen ürüne ait specler listelenir. Listede ilgili spec detayına giderek giriş yapacak ürün bileşenleri belirlenir.

8. Giriş: Seçilen spec ve bileşenlerine göre bu alanda ürün bileşenleri listelenir.

Bu sayfada çıkan spec için kullanıcıya spec seçtirilmesine karşın, giriş kısmında spec seçimi gerçekleşmez. Bunun nedeni sağ tarafta yer alan ürün bileşenlerinin kullanıcı tarafından değiştirilebilir olmasıdır. 

Kullanıcı tarafından değiştirilen bileşenler, ana ürün için yeni bir spec oluşturacağı için burada kullanıcı spec seçemez; kullanıcının özelleştirdiği ürünün bileşenlerine göre yeni bir spec oluşturulur.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler