Adım Adım İmplementasyon


Adım Adım İmplementasyon ekranları, bütün bir Workcube implementasyonu için gerekli implementasyon adımlarını proje kapsamına göre; çözümler, iş aileleri ve modüller bazında tasnif ederek uygun sıralamaya göre implementasyonun tamamlanması için kullanılan bir rehberdir. Yol: System > BPM > Adım Adım İmplementasyon

Adım Adım İmplementasyon ekranları, bütün bir Workcube implementasyonu için gerekli implementasyon adımlarını; çözümler, iş aileleri ve modüller bazında tasnif ederek uygun sıralamaya göre implementasyonun tamamlanması için kullanılan bir rehberdir.

İmplementasyonun hangi aşamada olduğunu monitörize edebilir, hangi modüllerde hangi verilerin tanımlanıp tanımlanmadığını tespit edebilirsiniz. Adım adım İmplementasyon esasında hem implementasyon süreçlerinizi kolaylaştırarak tek bir ekran üzerinden aşamalarınızı takip etmenizi sağlar, hem de projede hangi aşamada olduğunuzu sizlere sayısal ve yüzdesel olarak bir tamamlanma oranı ile sunar.

Bu rehberin içerisinde ilgili Çözümler, İş Aileleri ve Modüller ile ilişkili wikiler, video içerikleri ve tipslere ulaşabilirsiniz.

Adım Adım İmplementasyon ana ekranı aşağıdaki gibidir. 

Module: Workcube İş ailelerine bağlı toplam kaç adet Modül bulunduğunu ve sizin kaç tanesini implemente ettiğinizi belirtir. Örneğin; görselde 74 adet modülden 4 tanesinin implemente edildiği ve kullanıma hazır olduğu bilgisi bulunmaktadır.

Module Completed: Modüllerin implemente aşamasının yüzdesel olarak gösterimidir.

Step: Adım Adım İmplemetasyon'da adından da anlaşılacağı gibi modüller için tanımlanmış adımların tanımlanmasıyla, yani implemente edilmesi ile ilerlenir. Örnek ekran görüntüsünde; toplam 1249 Adım ile Workcube modüllerinin tamamının implemente edilebileceği ve 1249 adımdan 78 tanesinin tamamlandığı görülmektedir.

Step Completed: Modül implemente adımlarının tamamlanma yüzdesi gösterilir.

System - Genel Kullanım, System BPM, PMS- Proje Yönetimi, ERP- Finans muhasebe gibi başlıklar iş ailelerini temsil etmektedir. İş ailelerinin sıralaması implementasyon için gerekli olan mantıksal bir sıralamaya göre dizilmiştir.

Kırmızı yazı rengi gösterilen modüllerde henüz hiçbir adımın tamamlanmadığını belirtilir.

Mavi ile gösterilen yazı rengi ilgili modüllerde bazı aşamaların tamamlandığını fakat implementasyonun henüz tamamlanmadığını belirtir.

Yeşil ile gösterilen yazı rengi ilgili modülün ve iş ailesinin bütün implementasyon aşamalarının tamamlandığı belirtir.

Örneğin; ERP - Finans Muhasebe iş ailesini ele alalım. ERP-Finans Muhasebe altındaki modül bilgisi bu iş ailesinin içerisinde 18 adet modül bulunduğunu belirtir. Aynı şekilde bu 18 modüle ait toplamda 238 adım olduğu bilgisi de gösterilmektedir. Yüzdesel olarak bu iş ailesinin implementasyonunun tamamlanma oranı da iş ailesi kutucuğunun en sağında gösterilmektedir. İlgili iş ailesine tıklandığında aşağıdaki gibi bir ekrana yönlendirir.

Bu ekranda en üstte yine bir önceki ekranda görülen iş ailesi ile ilgili modüllerin ve adımların tamamlanma oranlarını görmekteyiz.

Listede ise bu iş ailesine bağlı modülleri görmekteyiz. Görselden anlaşılacağı üzere Bütçe, Muhasebe İşlemleri, Banka, Kasa, Çek - Senet, Masraf ve Gelir İşlemleri modülleri bu iş ailesi altında implemente edilir.

Modüllerin implemente aşamasına geçmeden önce İş Ailesi ile ilgili alanında bulunan görselleri inceleyelim:

Oku: Doğrudan wiki.workcube.com üzerinde ERP - Finans Muhasebe iş ailesi ile ilgili bir wiki maddesine yönlendirir. 

Seyret: Doğrudan ilgili iş ailesi ilgili bir video içeriğine yönlendirir.

Dene: İlgili modülü inceleyip örnek kayıtlar oluşturabileceğiniz hazır bir ortama yönlendirir.

Destek Al: Bir destek başvurusu oluşturma ekranına yönlendirir. 

İşler: Alltogether.workcube.com ekranına yönlendirir. İlgili iş ailesi ile ilgili oluşturulmuş iş, proje ve destek başvuruları takip edilebilir.

Bir modül implementasyonu adım adım implementasyon ekranları kullanılarak nasıl implemente edilir ve ilerleme sağlanır, inceleyelim. "Kasa" Modülünün implementasyon aşamalarını örnek olarak ele alalım.

Görselde görüleceği üzere Kasa modülünün implementasyonu için 11 adım bulunmaktadır. Bu adımların sıralaması mantıksal bir sıralamaya göre dizayn edilmiştir.

Kasa modülünün implemente edilebilmesi için öncelikle hesap planlarımız hazır olmalı / veya sisteme import edilmelidir. Bunun sebebi kasa muhasebe tanımlarının yapılabilmesi için kasalarımız ile ilgili muhasebe tanımları yapılmış olmalıdır. İkinci adımda görüleceği üzere Şube ve Departman tanımları da yapılmış olmalıdır. Aksi halde kasalarımızın hangi şubeye ve departmana ait olduğunu tanımlayamayız.

Not: Adım Adım İmplementasyon ekranlarındaki modül ve adım sıralamaları tavsiye edilen sıralamadır. Workcube'de Birçok modül birbiriyle ilişkilidir. Bu örnekte görebileceğiniz gibi "Kasa" modülü, ERP - Finans Muhasebe iş ailesinde bulunan bir modüldür. Ancak bu modülün implemente edilebilmesi için şube ve departman tanımlarına ihtiyaç duyduk. Şube ve Departman tanımlarında esasen HR - Planlama iş ailesinde "Organizasyon Planlama" modülü içerisinde bulunur. İmplementasyon esnasında birbiri ile bağlantılı birçok modül implemente aşamaları ile karşılaşabilirsiniz.

Birinci ve ikinci adım tamamlanmadan kasa ekleyemeyeceğimiz için hesap planı ve şubeler tanımlayabiliriz. Bu tanımlar tamamlandığına göre artık bir kasa ekleme işlemi yapabiliriz. 

Görselde işaretlenmiş alanların ne işe yaradığını ve ne gibi fonksiyonlar içerdiğini inceleyelim:

1.Work Object: İlgili adımı tamamlamak için hangi WO üzerinden tanımlama yapılacağına işaret eder. Bağlantı ikonuna tıklandığında doğrudan bu adımla ilgili tanımlama sayfasına yönlendirir. Örneğin bu birinci adımda hesap planı için bağlantı ikonuna tıklandığında, hesap planı kayıt sayfasına yönlendirir. İlgili adım ile ilgili tanımlamanın hangi sayfadan yapılacağını bilmiyorsanız, bağlantı ikonuna tıklayarak doğrudan tanım yapılacak sayfaya yönlendirilebilirsiniz.

2.İlişkili Work Object: İlgili adımın hangi diğer Workcube Objesi ile ilişkili olduğunu gösterir. Örneğin birinci adımda hesap planı ekleme işleminin, Kasa tanımları için gerekli olduğunu belirtiliyor. Yine bu linkin üzerine tıklayarak ilişkili Workcube Objesine doğrudan yönlendirilirsiniz.

3.Oku ve Seyret: İlgili adım ile ilişkilendirilmiş bir wiki maddesine ve video içeriğine yönlendirilmenizi sağlar. İlgili adım ile ilgili bilgi sahibi değilseniz, oku ve seyret ikonlarına tıklayarak içeriklere erişebilir, ilgili adım hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

4.WBP - Best Practises: İlgili adım ile ilgili bir best practise şablonu bulunuyorsa listelenir. 

5.WO Detay: Tanımlama yapılacak ekranın Work Object Detayına yönlendirir.

6.WorkTips: Adım ile ilgili tanımlanmış tipsleri listeler. Wiki ve video içeriklerine ek olarak tipsler üzerinden de ilgili adım ile ilgili yol gösterici hap bilgilere ulaşılabilir.

7.Kayıt Sayısı: Adım ile ilgili sistem üzerinde kaç adet kayıt olduğunu gösterir. Örneğin 3.adım olan "Kasa Ekle" adımını ele alalım. Mavi alan içerisindeki 30 rakamı, sistemde toplamda 30 adet kasa tanımlandığını belirtir. Bu bilgiler veritabanı üzerinden çekilir.

8.Tamamlanma: İlgili adım ile ilgili tüm tanımlamalar tamamlandığında işaretlenerek adımın tamamlanır. Adımlar tamamlandıkça aşama işaretlenerek ilerlenir. Aşamaların tamamlandı aşamasına çekilmesi, implementasyon ilerlemesinin izlenebilmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda yukarıdaki görsellerde işaret ettiğimiz iş ailesi modül ve adım tanımlanma sayılarını ve yüzdesel oranlarını etkiler.

9.Adım Tipi: İlgili aşamanın tipini belirtir. İmplementasyon ekranlarında karşılaşması muhtemel aşama tipleri aşağıdaki gibidir;

  • Param: İlgili adım bir parametre tanımlanmasını içeriyor anlamına gelir. İlgili adım System > Parametreler altındaki ilgili parametreye yönlendirecektir.
  • Master Data: İlgili adım bir master data tanımlanmasını içeriyor anlamına gelir. Örneğin; Hesap planları, Gelir ve Gider Merkezler, Bütçe Kategorileri, Kurumsal Hesaplar Master Datadır.
  • Process Cat: İlgili adım bir işlem kategorisi tanımlamanızı içeriyor anlamına gelir. Process Cat tipindeki adımlarda tanımlayacağınız işlem kategorisinin ismi adım içerisinde belirtilir.
  • Process Template: İlgili adım implemente edilen sayfa için bir süreç tanımlaması yapmanız gerektiğini belirtir. Örneğin Fatura oluşturulabilmesi için bir süreç tanımı yapılmalıdır. Bağlantı ikonuna tıklandığında doğrudan süreçler tanımlama ekranına yönlendirir. İlişki Work Object'te bulunan fuseaction linkleri kullanılarak süreçler tanımlanabilir.
  • Output Template: İlgili Adımda bir print şablonu tanımlamanız gerektiği anlamına gelir. Doğrudan Sistem içi yazıcı belgelerine yönlendirilir. Tanımlamanız gereken print şablonunun ismi adım içerisinde belirtilir. Print şablonu olmayan sayfalar adım olarak eklenmemiştir. Yani Adım Adım implementasyon ekranlarında Output Template tipinde gördüğünüz her adım için print şablonu tanımlanmalıdır. 
  • Page Designer: İlgili sayfadaki page designer ayarlarını tanımlamanız gerektiğini belirtir. Page Designer tipi adımlarda hem sayfadaki elementlerin yerleşiminin, hem de basket içeren sayfalarda basket tanımlarının yapılması gerekir.
  • XML Settings: İlgili sayfa XML ayarları içeriyorsa adım XML tipindedir. XML ayarı seçenekleri olmayan sayfalar adım olarak eklenmemiştir. Yani Adım Adım implementasyon ekranlarında XML adımı gördüğünüz her sayfanın XML ayar seçenekleri bulunmaktadır.

Not: Adım Adım implementasyon'da bir adımın birden çok kez bulunduğu görülebilir. Bunun sebebi implementasyona farklı modüllerden başlanabilir olmasıdır.


Kapsam

Workcube implementasyonu gereklilik ve ihtiyaçlara göre kapsam anlamında farklılıklar gösterebilir. Her projenin ihtiyaç duyduğu modüller ve iş ailelerinin sayısı değişkenlik gösterebilir. Adım Adım İmplementasyon ekranlarında bulunan Kapsam tool'u bu amaca hizmet eder ; Projenizde implemente edilecek modüller belirlenir ve tamamlanması gereken iş ailesi, çözüm ve modüller kapsamda belirlenen şekilde listelenir.

Kapsam ekranına Adım Adım İmplementasyon ekranlarında bulunan Tab Menüden ulaşılır.Kapsam ekranında Workcube içerisinde bulunan tüm iş çözümler; iş aileleri ve modüller bazında listelenir. Proje implementasyonun tamamlanması için belirlenen modüller chechboxlar vasıtası ile seçilir ve kaydedilir. Bu sayede ilgili projeye özel bir Adım Adım İmplementasyon ekranı elde edilir.

Yukarıdaki Örnekte görülebileceği üzere 1584  Id'li İmplementasyon Projesi için CMS, CRM, HR- İK Çözümlerinden modüller işaretlenmiştir. Adım Adım İmplementasyon ekranında Kapsama göre filtre edildiğinde yalnızca kapsamda seçilen moduller bazında bir plan ekrana gelir.Adım Adım İmplementasyon ekranı "Kapsamdaki Modüller" filtresi ile çalıştırıldığında yalnızca az önceki örnekte işaretlenen iş ailesi ve modüllere ait kartların listelendiği görülecektir.

Kapsamda işaretlenen toplam modül sayısı ile bu modüllerin içerdiği adım sayıları gösterilir. Yukarıdaki görselde, ilgili proje için 338 adımın tamamlanmasının yeterli olduğu anlamına gelir. Bu sayede Adım Adım İmplementasyon ekranlarını, proje kapsamınıza göre belirleyebilir ve iş planınızı çıkartabilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler